Her skal det koste 200 kroner å kjøre dieselbil i sentrum

Regjeringen følger løsningen med argusøyne.

AVGIFT: For å undersøke ulike løsninger på dieselproblematikken i byer, har Vegdirektoratet sammen med Miljødirektoratet invitert britiske politikere til å fortelle løsningen i London.

Colourbox.dk
  • Mari Gisvold Garathun - Teknisk Ukeblad
Publisert:

Alle dieselbiler som ikke lever opp til de aller nyeste forurensingskravene vil måtte betale en ekstraavgift når de kjører inn i London sentrum fra og med 2020, ifølge BBC.

Det koster allerede over hundre kroner for personbiler å kjøre inn i London sentrum.

Når ekstraavgiften for dieselbiler trer i kraft vil det koste over 200 kroner, for en personbil med dieselmotor å kjøre inn i den britiske hovedstaden.

Avgiften vil ramme alle dieselbiler som ikke lever opp til Euro 6-standarden, samt alle bensinbiler som er registrert før 2006.

Les også: Bru over «ingenting» er så viktig at den stopper togtrafikken

Aktuelt i Norge

I samarbeid med Miljødirektoratet har Vegdirektoratet invitert londonpolitikere for å lære av deres planlagte dieselpolitikk i Oslo i september.

– Vi har flere ganger foreslått miljødifferensiert trafikantbetaling i Oslo, og ser frem til å lære av løsningen de planlegger å innføre i London, sier Pål Rosland i Vegdirektoratet.

Også Samferdselsdepartementet ser på ulike muligheter for å redusere bruken av dieselbiler i byene, hovedsakelig Oslo og Bergen.

3. juli sendte departementet et brev til Bergen kommune hvor de ber kommunen komme med forslag til hvordan luftforurensingen fra dieselbiler bør håndteres i byen.

Behov for tiltak

For snart tre år siden søkte Oslo kommune om muligheten til å forby dieselbiler i sentrum. Etter grundige analyser fra Vegdirektoratet ble søknaden avslått.

– Om man forbyr dieselbiler i en by som Oslo vil det bare føre til at folk finner alternative veier, noe som vil gi alt for mye trafikk på sekundærveinettet. Det er ikke ønskelig. I tillegg til det er Oslo en by med adresser av stor betydning. Et forbud mot dieselbiler vil være umulig i en by med flere av landets største sykehus, sier Rosland.

Men legger til at Vegdirektoratet likevel mener det er behov for tiltak som kan redusere dieselutslippene i byen.

– Bilindustrien lovte at de skulle få bedre biler etter hvert som euroklassene ble strengere. Det skjedde ikke. Derfor har det vært viktig for oss å finne måter å redusere bruken av bilene i byområdene, sier han.

Les også:

  • Denne eldgamle tunnelmetoden skal hindre katastrofe på Follobanen

Vil fremme bensinbiler

En aktuell løsning er da ifølge Rosland den som innføres i London.

– I dag har vi to likeverdige løsninger. For å få bilistene til å velge det alternativet som gir minst lokale utslipp må vi gjøre noen tiltak. Å sette en avgift på det alternativet vi ønsker at folk skal velge vekk har mange ganger vist seg å være effektivt. Bare se på piggdekkavgiften. Om det kostet det samme å kjøre med piggdekk som vanlige dekk ville langt flere fremdeles kjørt med piggdekk, sier han.

For å se på alternativene for å redusere dieselbruken i byene har Vegdirektoratet satt i gang et eget prosjekt som skal pågå i flere år fremover.

– Her jobber vi med å dokumentere reelt utslipp fra ulike biler, og skal utfra det se på tiltakene for å redusere bruken av nettopp disse bilene, sier Rosland.

Les også:

Saken ble opprinnelig publisert på tu.no

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Fossilbiler kan bli forbudt i Oslo og Bergen

  2. Oslo byråd med ny avgift for bensin- og dieselbiler

  3. Dette mener forskerne kan redde dieselbilen

  4. Annonsørinnhold

  5. Dette er årsakene til dieselbilens popularitetskollaps

  6. Slik kan norske veier få mindre hjulspor