Rådyrt å ta førerkort

Skal du eller poden ta lappen, er det bare å begynne å spare.

Snart lappen. Andrea Kjellevold Holm skal snart kjøre opp. Frem til hun selv har lappen, får hun kyndig veiledning av kjørelærer Mette Knudsen.
Publisert:

Hvis du hadde håpet å kunne kjøre opp som privatist, glem det. Det er det slutt på for lenge siden.

– Vi har gjort en fersk undersøkelse blant våre medlemmer og førerkortet koster i snitt mellom 25.000 og 30.000 kroner, sier Ellen Margrethe Ramstad, fagkonsulent hos Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

– Prisene er ganske like over hele landet. Men det er litt dyrere på Sørlandet enn ellers. Og i Oslo varierer prisene mer, sier Ramstad.

Nå må man ha minst 13 obligatoriske kjøretimer. Ni av disse inngår i sikkerhetskurs på vei – tidligere landeveiskjøring – og to ligger innbakt i glattkjøringen. Som nå heter sikkerhetskurs på bane.

Bare sikkerhetskursene koster henholdsvis rundt 6500 og 4400 kroner. I tillegg kommer mørkekjøringsdemonstrasjon til 1600-1800 kroner og trafikalt grunnkurs hvis du er under 25 år. Kjøretimene, som er på 45 minutter, ligger på rundt 600 kroner.

Selv om lommeboken kan få pustebesvær av mindre (se egen prisoversikt) så er unge bilister mindre involvert i alvorlige ulykker enn tidligere. Men det skyldes ikke nødvendigvis bedre opplæring.

Les også: Dette klager vi mest på

Bedre holdninger. Unge bilførere med nytt førerkort i 2011 og 2012 hadde vesentlig mer positive holdninger til trafikksikkerhet, bedre kjøreatferd og lavere ulykkesrisiko de første månedene etter førerprøven enn tilsvarende som fikk lappen i 2004. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Hovedårsaken til færre ulykker med personskade blant de ferske førerne er generelt bedre trafikksikkerhet og at unge menn i mindre grad enn før har egen bil.

Men mer opplæring og mer kjøreerfaring kan også ha hatt en viss tilleggseffekt.

Statens vegvesen anbefaler at du øvelseskjører 140 timer før du kjører opp. Dette tilsvarer over en time i uken i løpet av to år.

Les også:Unngå krangel ved privat bilhandel

Færre unge. – Det handler om å få mest mulig erfaring fra naturlig kjøring og flest mulige situasjoner i trafikk på veien. Ved mer erfaring vil man tidligere oppdage situasjoner som kan utvikle seg til å bli farlige tidligere, og gjøre rette valg, sier Lars-Inge Haslie, senior rådgiver i Statens vegvesen.

Ellen Margrethe Ramstad påpeker imidlertid at opplæring med mor og far ikke kan erstatte opplæringen man får på en kjøreskole.

– Det jeg anbefaler er et godt samarbeid mellom trafikkskole, elev og ledsager. På den måten sørger man for at man bygger opp opplæringen på en fornuftig måte. Kjøreskolelærerne er pedagoger med utdanning i det de arbeider med. Foreldrene kan aldri lære barna å kjøre på samme måte som en kjøreskolelærer, men de kan være gode bidragsytere i å gi barna mengdetrening, sier Ramstad.

Hun gir følgende råd til foreldre som skal øvelseskjøre med barna:

■ Bli med på kjøretimer og se hva kjøreskolelæreren lærer bort og hvordan vedkommende gjør det. Sørg for å ta kontakt med en seriøs kjøreskole og etabler et samarbeid tidlig. Samarbeidet mellom kjøreskole, ledsager og elev er veldig viktig.

■ Øv på det som barna har lært på kjøreskolen og følg den progresjonen som man har hos kjøreskolen.

■ Lag avtaler om ansvarsfordeling før man begynner å kjøre og si fra om hva som er planen i god tid for å unngå stressituasjoner.

Det er færre 18-19 åringer som tar lappen i dag enn for noen år tilbake. Mens det 1992 var 60 prosent av jentene og 73 prosent av gutta som tok førerkort, var dette i 2011 sunket til henholdsvis 46 og 53 prosent.

– Vi ser den samme trenden i mange andre land. Ungdom har andre interesser og behov enn tidligere. De bor i større grad i byene og mange flere studerer. Nå venter nok mange med å ta førerkort til de får barn, sier Susanne Nordbakke, forsker hos TØI.

Les også:Leiebilen ble seks ganger dyrere enn avtalt

Egne valg. Etter 2005 består kjøreopplæringen av fire moduler. Trafikalt grunnkurs, som du må ha før du kan begynne å øvelseskjøre, er første trinn.

Etter trinn to og tre må du ha en veiledningstime, som også involverer kjøring, for å vurdere om eleven er klar for neste trinn. Trinn to tar for seg det tekniske ved bilen samt giring og bremsing mens trinn tre går på trafikal atferd og sikkerhetskurs på bane.

– Opplæringen i dag går mye mer på at eleven skal få selvinnsikt og reflektere over egne valg, sier Ramstad i ATL, som har 800 medlemsbedrifter.

Endringen i læreplanen betyr at man nå sitter minst 13 timer bak rattet, mot tidligere 7,5 timer.

Mor og far tar regningen

Andrea Kjellevold Holm (18) skal snart kjøre opp. Heldigvis slipper hun å betale regningen selv.

Og slik er det for de fleste venninnene hennes.

På vei. Andrea Kjellevold Holm (18), her med kjørelærer Mette Knudsen, har bestått teoriprøven og planlegger å kjøre opp om få uker.

– Jeg synes kjøreopplæringen er bra, men at det er litt dyrt. Så jeg er heldig siden det er mamma og pappa som betaler. Men så har man jo veldig begrenset inntekt som 17-18-åring, sier Andrea.

Hun tror det er smart å ha førerkort når man skal søke på sommerjobb, og at det neppe blir billigere å ta lappen senere.

– Du må jo betale det en gang uansett, sier Andrea, som har bestilt oppkjøring i månedsskiftet.

Kjørelærer Mette Knudsen sier de fleste av hennes elever, som hovedsakelig kommer fra Oslo Vest, slipper å betale selv.

– Å betale 20000 til 30000 kroner for førerkortet er helt vanlig. Det er vel gjennomsnittet, sier Knudsen som er faglig leder og eier av Oslo Team Trafikkskole.

Har man ikke øvelseskjørt, blir det mye dyrere.

Sjekk prisene

Kostnader du ikke kommer unna:

■ Trafikalt grunnkurs (med mindre du er over 25): 1200-1800 kroner

■ Mørkekjøringsdemonstrasjon: 1500-1800 kroner

■ Sikkerhetskurs bane (tidligere glattkjøring) ca 4400 kroner

■ Sikkerhetskurs Vei (tidligere landeveiskjøring) 6000-7000 kroner.

■ To kjøretimer a 45 minutter ca 600 kroner.

■ Utleie av bil til førerprøven: ca 2400 kroner.

■ Gebyr til Statens vegvesen for oppkjøring 950 kroner.

■ Gebyr Statens vegvesen teoriprøven 540

■ Samt utstedelse av førerkort 250 kroner.

■ Bilde til førerkortet 70 kroner.

Totalpris ca 19 500 kroner.

- Av dette utgjør gebyrene til Statens vegvesen ca 1800 kroner.

Prisene er ca-priser og er ikke uttømmende.

■ Trenger du 18 vanlige kjøretimer kan du plusse på rundt 10 800 kroner.

■ Elever som er 25 år eller eldre trenger ikke ta trafikalt grunnkurs, men må delta på førstehjelpskurs og også ha mørkekjøringsdemonstrasjoner. Førstehjelpskurset er som regel innbakt i trafikalt grunnkurs. Må du ta det alene kan prisen ligge på 700-800 kroner.

«Farlige» pakker

Ellen Margrethe Ramstad, hos Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund fraråder å kjøpe såkalte pakker hos trafikkskolene.

Da blir man låst til den ene skolen og risikerer å ikke få pengene tilbake hvis man for eksempel flytter til en annen by eller skolen går konkurs.

– Da har trafikkskolen eleven i sin hule hånd, sier Ramstad som råder alle til å gå inn på Statens vegvesen sine sider og sjekke at skolen er godkjent.

– Det er mye penger ut på en gang, men førerkortet er noe du skal ha resten av livet. Og det er viktig at du får en grundig og god opplæring slik at det er trygt å møte deg på veien, sier Ramstad.

Vil ikke ha førerkort-turisme

Statens vegvesen ønsker ikke at nordmenn drar til utlandet for å ta lappen der for en billig penge.

Skal du gjøre det, må du også bo utenfor Norge i minst seks måneder. Du kan altså ikke bare svippe over kjølen og kjøre opp i Sverige eller Litauen.

– Hovedregelen for å kunne bytte inn et førerkort fra et annet land er at du må bo der i minst seks måneder og at det må dokumenteres. Førerkort turisme er noe vi vil motvirke. Vi har en omfattende opplæring for å bedre trafikksikkerheten, sier Elisabeth Sanneland, senior rådgiver hos Statens vegvesen.

De sjekker med Folkeregisteret om du har meldt flytting.

– Hvis du for eksempel studerer i utlandet må du dokumentere at du har hatt opphold der i minst seks måneder for å kunne bytte førerkortet i et norsk et, sier Sanneland.

Hovedregelen er at man får byttet inn førerkort fra alle EØS-land. Har man fullverdig førerkort fra Australia, Canada, Hongkong, Israel, Monaco, New Zealand, San Marino Sør-Korea og USA må man først bestå en praktisk prøve.

Førerkort for bil fra Japan kan byttes til norsk førerkort klasse B uten praktisk prøve.

Førerkort tatt i andre i land som ikke er nevnt her, kan ikke byttes i norsk førerkort. Dette er bestemt ut fra trafikksikkerhetshensyn samt korrupsjonsnivå i de landene som ikke står på «godkjent» listen.

Sjekk forskrift om førerkort for utfyllende informasjon.

Publisert:

Her kan du lese mer om