DOM FRA HØYESTERETT: Brynhildsen slipper fengsel

Høyesterett setter endelig punktum i Brynhildsen-saken. Straffen skjerpes, men Rune Brynhildsen slipper å gå i fengsel.

FERDIG I FENGSEL: Rune Brynhdilsen sonet i høsten 2009 tre uker i fengsel. Nå har Borgarting lagmannsrett konkludert med at Brynhildsen ikke bør sone mer.
Publisert:

Over fem år etter at han ble pågrepet og avhørt av Økokrim er rettsforfølgelsen av Rune Brynhildsen over.

Høyesterett konkluderte tirsdag med at Brynhildsen har fått nok straff, og at han ikke trenger å sone i fengsel.

Hakket strengere

Dommen fra Høyestrett er på linje med utfallet i Borgarting lagmannsrett, men hakket strengere.

I lagmannsretten ble Brynhildsen dømt til 10 måneders fengsel, derav 1 måned ubetinget. Høyesterett har nå skjerpet dommen til ett år og 6 måneder fengsel, men holder fast på 1 måned ubetinget.

- Dommen viser at det siste halve året med krampetrekninger fra Økokrim har vært unødvendig, sier Brynhildsens advokat, John Christian Elden, til E24.

- En økning av den betingede fengselsstraffen vil selvsagt ikke bety noe for Brynhildsen, sier Elden.

«Snøen som falt i fjor»

Han mener det er fornuftig av Høyesterett å slå fast at fengselssoning for Brynhildsen er unødvendig.

UNØDVENDIG KRAMPE: Advokat John Christian Elden mener dommen viser at Økokrims anke var unødvendig.

- Dette er dommen om snøen som falt i fjor, men det er nå satt endelig punktum i norske domstoler, og Brynhildsen kan gå videre.

Fastholder sin uskyld

Brynhildsen selv er veldig fornøyd med resultatet.

- Akkurat nå er jeg veldig glad og lettet over at dette snart seks år lange maratonløpet endelig er over. Jeg er glad for at Høyesterett er enig i at jeg forlengst har gjort opp for mine påståtte synder, og at dommen derfor forblir betinget, sier Brynhildsen til E24.

Han fastholder at dommen er uriktig.

- Jeg kommer for alltid til å fastholde at dommen er uriktig, og at den i kraft av sin enorme kompleksitet og mangel på fellende bevis burde vært behandlet i sin fulle bredde i to rettsinstanser. Samtidig har jeg respekt for at det norske rettssystemet ser det annerledes, og nå har stadfestet sitt prinsipielle syn. Det føles likevel godt kunne avslutte siste kapittel. Jeg gleder meg til å våkne opp i morgen med en bekymring mindre, sier Brynhildsen.

Statsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim har også mottatt dommen.

LANG SAK: Førstestatsadvokat Thomas Skjelbred (t.v.) og politiadvokat Hans Christian Koss overtok ansvaret for innsidesaken i 2007.

- Vi registrer at straffen i utgangspunktet er vesentlig skjerpet, men at den er gjort betinget. Noen nærmere kommentar kan vi ikke gi før vi har blitt kjent med premissene i dommen, sier Koss til E24.

Sonet fire uker

Sommeren 2007 ble Brynhildsen i Oslo tingrett dømt til 10 måneders ubetinget fengsel for medvirkning til innsidehandel.

Brynhildsen anket saken, men høsten 2008 – før anken ble behandlet – startet Brynhildsen soningen. Bakgrunnen var at anken i første omgang var avvist av lagmannsretten.

Lagmannsretten avviste i utgangspunktet anken, men ble gjorde det uten begrunnelse. Brynhildsen tok saken videre til Høyesterett som sendte den tilbake til lagmannsretten med krav om ny behandling.

Meldingen om at saken skulle tilbake til lagmannsretten sørget for at Brynhildsen ble løslatt etter snaue fire uker med soning.

Back in business

Rune Brynhildsen har de siste årene gjenreist sin karriere som PR-rådgiver. I 2009 omsatte Brynhildsens selskap for 3,7 millioner kroner.

Forrige uke ble det også kjent at Brynhildsen er klar for et comeback på tv-skjermen. Ni år etter at Brynhildsen gjorde sin siste Champions League-sending på TV3, skal han nå lede fotballsendinger på den nye kanalen Max.

Les også: Brynhildsen gjør TV-comeback

Sjekk E24 Media

Publisert: