FELT I TINGRETTEN: Bilredaktør og journalist dømt for injurier

Men advokat Per Danielsen fikk ikke medhold i millionsøksmål.

ADVARTE FEIL Det var i 2008 Bladet Norsk Transport omtalte Per Danielsens klient.
Publisert:

Mandag ble medlemsbladet til Norges Lastebileier-Forbund, Bladet Norsk Transport, i Oslo tingrett dømt til å betale oppreisning til Søren Tjørnelund. Bladet fremsatte ifølge dommen uriktige utsagn om Tjørnelund og hans selskap Skan-Norge.

"Retten har over konkludert med artikkelen inneholder usanne, ærekrenkende, faktapåstandene om svindel, m.v." heter det i dommen.

Dermed må forbundet åpne lommeboken og betale totalt 130.000 kroner i oppreisning. Av dette er journalisten og redaktøren dømt til å betale 15.000 kroner hver.

Men forbundet slapp unna kravet om erstatning for lidt tap. Advokat Per Danielsen og hans klient la opprinelig ned krav om en erstatning begrenset oppad til 1,9 millioner kroner.

- Hvis du teller penger, så er det riktig at vi ikke vant frem med erstatningskravet, sier Danielsen til E24.

Ferdig med gal rettspraksis

Advokaten er likevel fornøyd med utfallet. Han mener nå rettspraksisen i injuriesaker er snudd.

- I 2009 slo en dom i den europeiske menneskerettighetsdomstolen fast at norske domstoler ikke hadde gitt godt nok vern i slike saker. Konsekvensen av denne dommen ser vi nå i norske rettssaler.

- Vi har hatt noen år med gal rettspraksis i Norge. Nå er vi tilbake til slik det var på 80-tallet og 90-tallet.

Bladet Norsk Transport kommer ut 11 ganger i året og har et opplag på 15.000 eksemplarer.

Det var i 2008 bladet omtalte Tjørnelund og hans selskap. Søren Tjørnelund stevnet Norges Lastebileier-Forbund for fem utsagn. I retten oppnådde han at to av dem ble kjent "døde og maktesløse".

"Bevisste svindelforsøk eller permanent ulykkesfugl?"

"Kan det være det som har skjedd eller har Tjørnelund ført også DnB-Nor Finans bak lyset"

Spår økning

Advokat Danielsen tror norske domstoler vil møte flere injuriesøksmål.

- Jeg tror også vi vil se denne utviklingen i form av større beløper. Til nå har ofte kostnadene med å drive fram slike saker stoppet mange.

Danielsen advarer også mot at utviklingen i mediebransjen kan føre til flere søksmål.

- Det er blitt mindre ressurser i mediene til å drive kvalitetsjournalistikk. Det er for få som kvalitetssikrer innholdet. Denne dommen bekrefter også at man ikke får beskyttelse av ytringsfriheten dersom man ikke har gjort en ordentlig jobb, noe Danielsen også ofte mener er kjernen i slike saker.

- Man kan ikke lengre gjemme seg bak ytringsfriheten.

Har ikke vurdert anke

Norges Lastebileier-Forbund har ikke tatt endelig stilling til om dommen skal ankes.

- Mine klienter er tilfreds med å ha blitt frifunnet for erstatningskravet, og at kun to av utsagnene som saksøker har krevd mortifisert, er tatt til følge. De er imidlertid skuffet over at retten ikke er enig i at artikkelen og de øvrige utsagnene er vernet av ytringsfriheten, skriver juridisk direktør Robert Aksnes i en post til E24.

Les flere medienyheter på E24 Media

Publisert: