Omstridt trafikkportal i NRK er godkjent

Regjeringen har godkjent at NRK kan inngå i et samarbeid med Statens vegvesen, Trafikanten og Ruter om en ny landsdekkende trafikkportal. Tjenesten skal være gratis og reklamefri.

trafikkportal
Publisert:

- Fellesportalen sikrer at publikum i hele landet kan være sikre på å få oppdaterte og gode reiseforslag som er konkurransenøytrale, melder Kulturdepartementet.

Samtidig skal datagrunnlaget være åpent og tilgjengelig slik at private aktører står fritt til å etablere andre tjenester basert på samme grunnlag, hvis de ønsker det.

Les også:

- Dette er et godt eksempel på at offentlige organer går sammen om fellesløsninger til beste for allmennheten. Med sitt nett av distriktskontorer kan NRK supplere trafikkportalen med trafikknyheter av god kvalitet fra hele landet, fortsetter kulturminister Hadia Tajik (Ap).

Medietilsynet kritisk

Medietilsynet mente sommeren 2011 at trafikkportalen ikke klart kunne begrunnes i NRKs vedtekter. I vurderingen har tilsynet sett på krav til NRKs virksomhet på nye plattformer, øvrige spesifikke innholdskrav og overordnede krav til NRKs virksomhet.

– Ut fra vedtektenes ordlyd kan det være problematisk å trekke klare grenser for hvilke tjenester som kan inngå i allmennkringkastingsoppdraget. Medietilsynet mener likevel at trafikkportalen faller utenfor NRKs oppdrag, sa direktør Tom Thoresen den gang.

Les mer her: Medietilsynet vil ikke la NRK starte trafikkportal

Også Konkurransetilsynet, en rekke medieaktører og andre har uttalt seg kritisk om portalen fordi den vil konkurrere ut mindre, private aktører.

Statens vegvesen på laget

NRK inngikk allerede i desember 2009 en avtale med Statens vegvesen, kollektivgiganten Ruter og Trafikanten.

Ifølge avtalen fra 2009 skal portalen samle all rute- og trafikkinformasjon under én merkevare. Målet er å lage en tjeneste som oppfattes som Norges «offisielle» ruter- og trafikkportal.

Kostnadene til utviklingen av portalen skal ifølge søknaden bæres av hver av partene i samarbeidsavtalen. For NRKs del vil det omdisponeres fire personer fra NRKs Nye medier-avdelign.

I tillegg er det satt av 3,9 millioner kroner for investeringer i konsulenter, servere og programvare.

Publisert:

Her kan du lese mer om