FIRE SPØRSMÅL: I denne kronikken lanserer statsminister Erna Solberg (H) fire spørsmål Norge må finne svar på de neste par tiårene.

Fra særstilling til omstilling

Petroleumsnæringen vil ikke lenger være motoren bak vår økonomiske vekst. Nye arbeidsplasser må erstatte de som forsvinner som følge av redusert olje- og gassaktivitet.

 • Anette Trettebergstuen (svar til Erna Solberg)
  Journalist
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Vi vet ikke hvilke næringer som vil overta, men vi vet mye om hvilke utfordringer Norge må løse for å lykkes med reisen fra særstilling til omstilling. Jeg vil trekke frem fire spørsmål vi må finne gode svar på for å trygge et av verdens beste velferdssamfunn:

 • Nye arbeidsplasser: For å sikre lav arbeidsledighet og trygge jobber for norske familier må nye arbeidsplasser erstatte de som forsvinner i petroleumsnæringen. Fra 2015 til 2030 anslås det at etterspørselen fra olje- og gassvirksomheten vil gå fra å utgjøre om lag 15 prosent av BNP for Fastlands-Norge – til under 10. Norge trenger flere ben å stå på.
 • Grønt skifte: Verdenssamfunnet må begrense klimagassutslippene for å sikre at den globale oppvarmingen ikke overstiger 2-gradersmålet. Vi skal gjennom et grønt skifte. Norge skal være en leder, og gripe mulighetene det gir for å kombinere teknologiutvikling og fremvekst av nye arbeidsplasser.
 • Vi blir flere nordmenn: Norge vokser, og det bra. Samtidig krever det mer vei, kollektiv og bane, og sosial infrastruktur som barnehager, skoler og sykehjem.
 • Færre yrkesaktive bak hver pensjonist: Vi lever lenger, og det er bra. Utfordringen er at det blir færre som jobber i forhold til antall pensjonister. I 2040 kan enkeltkommuner kommer til å ha færre enn 1,5 yrkesaktive bak hver pensjonist. Det gir oss en finansieringsutfordring, men ikke minst en rekrutteringsutfordring til omsorgsarbeidsplasser.

Det finnes ikke ett svar på omstillingsutfordringene, men kombinasjonen av flere tiltak gjør det mulig å lykkes.

Kunnskap er den viktigste faktoren for å gjøre oss mer produktive, sa produktivitetskommisjonens leder Jørn Rattsø. Kunnskap er den nye oljen har jeg sagt flere ganger. Poenget er at kunnskap setter hver enkelt av oss i stand til å bidra i et arbeidsliv som krever stadig mer kompetanse.

Hele kunnskapskjeden styrkes. I 2015 har vi over 5.000 plasser til etter- og videreutdanning av lærere – det dobbelte av i 2013. Vi bruker nå 0,93 pst av BNP til forskning over statsbudsjettet – det høyeste noe år dette årtusen. Og vi styrker fagarbeiderne gjennom et yrkesfagløft.

Klimateknologifondet er styrket utover klimaforliket. Det gir økt avkastning til Enova. Nå ser vi at Hydro har besluttet å investere over 3 mrd. i verdens reneste aluminiumsproduksjonslinje på Karmøy – et prosjekt Enova har støttet med om lag 1,5 mrd. I Tyssedal skal TiZir bygge en ny ovn på ilmenittverket som kan redusere utslippene tilsvarende 15.000 personbiler. Dette er eksempel på at et grønt skifte også gir grønn vekst og nye jobber.

EFFEKTIVISERINGSINNSPILL: Jørn Rattsø og hans produktivitetskommisjon leverte sin innstilling 7. februar.

God infrastruktur er viktig for hele samfunnet. Bane og kollektiv er en nøkkel til grønn vekst og redusere utslippene fra transportsektoren. Gode veier er viktig for at varer og folk skal komme trygt og raskt frem over hele landet. Derfor har vi styrket bevilgningene til vei og bane med over 25 pst reelt siden 2013. Vedlikeholdsetterslepet reduseres for første gang på flere tiår.

Vekstfremmende skattelettelser er et annet viktig virkemiddel. Vi vet formuesskatten vrir investeringer fra arbeidsplasser til eiendom, og vi vet den kun betales av nordmenn. I en tid der vi trenger folk som investerer i nye jobber har vi derfor senket formuesskatten. Det gjør det mer lønnsomt for norske investorer å investere i norske arbeidsplasser. Vi har også senket skattene på arbeid.

Målet er jobb og velferd. Skattelettelser og reformer er kun politiske virkemidler for og nå større mål. Det viktigste er at norske familier skal ha trygghet for jobbene sine, og at vi skal ha trygghet for velferdssamfunnet vårt. I en omstillingstid for Norge løser vi også viktige oppgaver i dag. Vi jobber med å redusere ventetidene i helsevesenet, og vi styrker beredskapen gjennom mer ressurser til politi og forsvar.

Regjeringen løser viktige oppgaver i dag, og vi ruster Norge for fremtiden. Omstillingen vil ikke bli enkel, men jo lengre vi venter, jo tøffere blir endringene.

Jobben starter nå.

Les også

La oss skape nye landslag – sammen!

Les også

En digital drøm om forvaltningen

Les også

– Vi må starte en kollektiv, fossil avrusning

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Regjeringen rykker ut mot varsel om skatteøkning fra eksperter

 2. Ekspertgruppe varsler skatt på 65 prosent

 3. – Vi står ved et vendepunkt

 4. Ulltveit-Moe om produktivitetsrapporten: – Det kan føre oss til feil sted

 5. Betalt innhold

  «Oljekrise eller oljesuksess?»