Sosiale medier - svekket merkevare?

Ansatte kan ikke uten videre slå seg løs på sosiale medier. De kan fort svekke arbeidsgivers merkevare – og sin egen, skriver høyskolelektor ved BI, Cecilie Staude.

Publisert:

Ole Irgens ble i sommer kjent som mannen som hater bønder. Det er kanskje mange som hater bønder, eller i alle fall ikke liker bønder. Og for de fleste er dette ikke et problem. For Ole Irgens var det imidlertid et problem. Han var nemlig informasjonssjef i DnB Nor, og da passer det seg ikke å ha en slik merkelapp.

I forrige uke hørte vi at Ole Irgens hadde gått over i en annen jobb i konsernet. Bråket rundt tittelen "jævla bønder" i et blogginnlegg skal være årsaken. Dette til tross for at DnB Nor gjentatte ganger har rykket ut med en kraftig beklagelse og en forsikring om at DnB Nor er glad i bønder.

Elin Ørjasæter hevdet torsdag at saken er trist for alle som ønsker en levende samfunnsdebatt. Når blogger må slettes fordi innholdet kan få økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver, og ansatte må slutte fordi "skaden ikke lar seg reparere" hevder hun at samfunnsdebatten overlates til NAV-klienter og kommentariatet.

varemerkebegrepet har blitt bredere

Ørjasæter har et poeng. Likevel mener jeg hun trekker gale konklusjoner. Saken handler ikke om hvorvidt næringslivsledere og andre kan få ytre seg med personlige meninger på nettet. Den handler om at måten man kommuniserer på i nettsamfunn kan få innvirkning på hvordan omgivelsene oppfatter den som uttaler seg.

Saken om bøndene er et godt eksempel på det vanskelige skillet mellom "meg som privatperson på nettet" og rollen man har i et profesjonelt liv. Den er også et godt eksempel på hvor omdømmesvekkende sammensausingen av fag, roller og privatliv kan være.

Vi har forskning som bekrefter at det å leke med initiativ i sosiale medier som står i strid med merkevarens identitet kan være svært risikofylt. Det å være tro mot sin egen identitet blir dermed ett av de viktigste elementene i vellykket personlig merkevarebygging. Dette er elementær kunnskap om merkevareledelse som ofte er glemt når man kommer til sosiale medier.

En fersk masteroppgave om "Ditt personlige varemerke", skrevet av to studenter ved Stockholms Universitetet, belyser at varemerkebegrepet har blitt bredere og ikke lengre kun omfatter selskaper, men også individer. Oppgaven er basert på intervjuer med en rekke personer – kjente og mindre kjente.

Mangler troverdigheten kan tilstedeværelse i sosiale medier være risikofylt.

Felles for dem er at alle besitter et personlig varemerke, men enkelte forvalter det bedre enn andre. Studien konkluderer med at fordi vårt personlige varemerke blir stadig mer viktig, er det avgjørende å overvåke og holde seg oppdatert på hvilket bilde man formidler av seg selv på nettet. Mangler troverdigheten kan tilstedeværelse i sosiale medier være risikofylt.

Personlig merkevarebygging i sosiale medier handler derfor om å profesjonalisere sin fremferd på nettet, slik at det ikke blir tilfeldigheter og ubetenksomhet som spiller den viktigste rollen i hvordan du oppfattes. Fokuset skal ikke bare være på hvordan du ønsker å fremstå, men også på hvordan du ikke ønsker å fremstå. Det kan det synes som om Ole Irgens ikke hadde tenkt på.

Høyskolelektor Cecilie Staude ved institutt for markedsføring ved handelshøyskolen BI

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om