Statoil vil sprøyte milliardbeløp inn i ny IT-satsing

Etter tre år med et omfattende effektiviseringsprogram tror Statoil-sjefen hans nye IT-satsing kan bistå selskapet til å bli enda mer effektivt, øke sikkerheten og få en mer stabil produksjon.

Statoil-sjef Eldar Sætre

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
 • Marius Lorentzen
Publisert:

– Historien om vår bransje er en historie om innovasjon og det å ta i bruk ny teknologi Og selv om digitalisering ikke er et nytt begrep, så er det stadig diskutert. Jeg mener det nå er nødvendig med et taktskifte i Statoil for at vi skal opprettholde posisjonen som verdensledende, sier Statoil-sjef Eldar Sætre.

Mandag lanserte han og andre IT-topper i Statoil selskapets nye veikart for digitalisering. Den nye strategien inkluderer også etableringen av et kompetansesenter. Senteret skal lede IT-initiativer på tvers av hele Statoil-organisasjonen og koordinere samarbeidet med akademiske institusjoner, forskning, partnere og leverandørbedrifter.

– Dette er en betydelig satsing for oss. Frem mot 2020 forventer vi å investere én til to milliarder kroner i senteret og veikartet, sier Sætre, og la til at det kommer på toppen av de IT-investeringene Statoil allerede gjør årlig.

Satsingen vil ikke bare komme Statoils olje- og gassvirksomhet til gode, men også milliardsatsingen på fornybar, som inkluderer havvind.

Ifølge Sætre dreier nysatsingen seg om to hovedpunkter:

 • Repetitive og gjentagende arbeidsoppgaver som i dag gjennomføres manuelt skal i størst mulig grad automatiseres eller digitaliseres for at ansatte kan bruke tiden sin på andre oppgaver. Her skal også robotisering og fjernstyring tas i bruk
 • Selskapet skal satse systematisk på avansert dataanalyse («big data»)

– For eksempel utnytter vi i dag bare en brøkdel av den enorme datamengden vi får inn fra alle sensorene på våre installasjoner, sa Sætre.

Lanseringen kommer samme dag som Statoil arrangerer konferansen «Statoil Future Energy Forum» i Stavanger mandag.

«Pokémon-teknologi» kuttet tidsbruken dramatisk

Én av teknologiene som Statoil har prøvd ut allerede er noe de kaller HoloLens, som er basert på «augmented reality»-teknologi.

Mange kjenner nok teknologien fra blant annet den populære Pokémon-appen, der mobilen legger på virtuelle dyr og objekter på toppen av den virkelige verdenen du ser gjennom kameralinsen.

I Statoils tilfelle snakker vi om et par briller som har 10 kameralinser og en fullverdig Windows-basert datamaskin innebygget.

Brillene gjør det mulig for personen som er ute i felt å få opp tegninger og opplysninger virtuelt mens man går rundt på en plattform eller installasjon. I tillegg kan man koble seg opp mot kollegaer på land og sende inn meldinger om ting som bør sjekkes eller utbedres.

Statoils IT-direktør Åshild Hanne Larsen forklarte at HoloLens-brillene allerede er testet ut på Mariner-plattformen som nå ferdigstilles på Daewoo-verftet i Korea:

– Vi testet hvor lang tid det tok for en person å finne et spesifikt rør i én av modulene. Uten brillene tok det én time, mens det bare tok tre minutter med brillene på, sa Larsen.

Statoil ser for seg at brillene kan brukes under vedlikehold, eller når en person ute på et felt skal planlegge en modifikasjon eller installasjon av nytt utstyr.

Laster opp i skyen

I tillegg til HoloLens-briller har Statoil også testet ut en noe mer tradisjonell dataanalyse.

Både på Johan Sverdrup- og Mariner-feltene som er under utbygging har man sett på hvordan avansert analyse av sensordata kan brukes for å sikre en mest mulig stabil produksjon.

– Vi har startet med å bruke data fra kompressorer og varmevekslere. Arbeider så langt viser store muligheter og nå ser vi på hvordan vi kan bruke teknologien på flere typer utstyr, sier Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift i Statoil (COO).

Hun fortalte også at de har fått på plass en ny IT-plattform som er skybasert, slik at dataene er tilgjengelige løpende for alle ansatte som trenger det i Statoil. I denne plattformen skal man også laste opp historiske data, slik at disse også kan brukes i beregningene.

– Vi har nå gjort tilgjengelig data fra Grane-feltet tilbake fra 2003 til alle på tvers av organisasjonen. Her snakker vi om alt fra data fra ventiler, brønn og produksjonen. I de kommende årene skal flere felt og områder inkluderes i skyplattformen, sier Nilsson.

Neste spare-skritt

Statoil-sjefen mener at analyse av dataene fra alle disse sensorene, brønndata, produksjonen, boreoperasjoner og andre ting som gjøres ute på olje- og gassfeltene kan gi flere fordeler.

I tillegg til å bedre sikkerheten gjennom dataanalyse og automatisering, mener han produksjonen kan bli mer stabil (øke regulariteten), at kostbare boreoperasjoner kan gjøres mer effektivt og at kostnadene kan reduseres.

– Siden 2013 har vi oppnådd besparelser på 3,2 milliarder dollar årlig gjennom våre forbedringsprogrammer, og vi er i rute med å realisere ytterligere 1,0 milliard dollar i år. Gjennom digitaliseringsveikartet kan vi realisere ytterligere forbedringer utover dette, sier Sætre.

Les også

Telia håper gründersamarbeid skal sette fart i «tingenes internett»

Les også

Slik er Hydros nye «super-fabrikk»

Les også

– Vi var helt i kjelleren

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Equinor
 2. Olje og gass
 3. Digitalisering

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Får langtidsavtale for å hjelpe Statoil med digitalisering

 2. Betalt innhold

  Statoil avviser at digital satsing betyr færre jobber

 3. Betalt innhold

  Statoil skal bruke 1–2 milliarder på digital teknologi

 4. Equinor skal spare milliarder med ny teknologi

 5. Vil bruke opptil 100 mill. hvert år på digitaliseringsskole