Justervesenet brukte to år på svaret: Derfor er ikke dette et taksameter

Justervesenet fikk høsten 2014 spørsmålet om Ubers app kunne regnes som et taksameter. I mai kom konklusjonen.

APP: Uber tilbyr foreløpig bare sine tjenester i en norsk by.
Publisert: Publisert:

Rundt samme tid som den kontroversielle taxi-appen Uber kom til Oslo i 2014, begynte regjeringen å utrede hvordan og om denne nye tjenesten passet inn i taxibransjen.

Dette arbeidet innebar blant annet å be Justervesenet undersøke om Ubers app er et taksameter, og dermed havner under direktoratets regelverk.

Justervesenet har blant annet ansvar for kontroll av taksameter i taxibransjen.

Internett

Konklusjonen er at appen ikke er et taksameter fordi at prisen er basert på en algoritme, som appen kommuniserer med via internett, og at prisen dermed ikke beregnes i enheten.

«I henhold til definisjonen av et taksameter skal innretningen beregne og angi beløpet som skal betales for en tur. (...) Det er tvil om et målesystem som består av både smarttelefon, app og en internettbasert tjeneste kan anses som en innretning», skriver Justervesenet.

Dermed faller ikke Ubers app inn under Justervesenets kontroll.

I et brev til Norges Taxiforbund i mai i år beklager Justervesenet at deres vurdering av Uber-appen har tatt lang tid.

– Synes du at arbeidet går sakte?

– Man kunne alltid ønske at det hadde gått raskere, men jeg synes de har en god tilnærming til dette, det ser vi i uttalelser fra både statsministeren og finansministeren, sier Uber Norge-sjef Carl Edvard Endresen.

Carl Edvard Endresen er sjef for Uber i Norge og Danmark.

Loven

Samferdselsdepartementet har i lengre tid jobbet med se på en eventuell fornying av yrkestransportloven, som blant annet regulerer taxibransjen.

– Vi har en positiv dialog med norske myndigheter. Vi har blant annet møter med Skatteetaten, som er offensive, og dialog med det politiske, sier Endresen.

Han sier at Uber foreløpig ikke har konkrete planer om å utvide tjenesten til flere norske byer, men at det ligger i kortene at det vil skje.

– Vår ambisjon er å være til stede overalt der det er behov for oss, sier Endresen.

Les også

Uber henter 30 milliarder fra saudiarabisk fond

– Vi er spente på hvor offensive de tør være. Vi mener at Uber er et godt supplement til taxinæringen og offentlig transport. Mest av alt ønsker vi å konkurrere med privatbilisme, ikke taxier, sier Endresen.

Atle Hagtun, redaktør i Norges Taxiforbund, sier at det er tull at Uber ikke konkurrerer med taxier.

– De driver en taxitjeneste. Vi har full tillit til Samferdselsdepartementets arbeid med Yrkestransportloven, sier Hagtun til E24,

Det siste året har flere sjåfører tilknyttet Uber i Oslo blitt stoppet i kontroller av politiet, og avskiltet.

Les også

Hvem vinner digitaliseringsracet?

Les også

Anvitha (9) har laget to apper – nå er hun yngst på Apple-konferanse

Les også

Nå er Ubers første selvkjørende bil på veien

Publisert:
Gå til e24.no