Statens «telesjef» trapper ned

Torstein Olsen går av som sjef i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, men fortsetter i tilsynet som fagdirektør.

SLUTTER IKKE HELT: Torstein Olsen går av som sjef i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, men fortsetter som fagdirektør.
Publisert: Publisert:

– Det er en tid for alt, og til høsten blir jeg 62 år. Etter seks år i toppledelse ønsker jeg igjen å bidra i dybden av de store og tunge faglige prosessene i stadig mer krevende markeder, sier Torstein Olsen, nå avtroppende direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Olsen har ledet statens teletilsyn siden 2011, og kom da fra jobben som leder for Marked-avdelingen. Han har jobbet i tilsynet i 20 år og går nå over til jobben som fagdirektør.

– Direktørstillingen i Nkom er en utrolig interessant og krevende posisjon. Nå ser jeg frem til å bidra videre med min sterke faglige ambisjon, sier han.

Torstein Olsen forteller til E24 at han har tenkt over overgangen en stund.

– Når beslutningen er tatt så er det veldig greit å få landet det, sier Olsen.

– Er det et spesielt felt du skal få ansvaret for når du nå skal bli fagdirektør?

– Opp gjennom årene har jeg jo hatt ansvar for så mye forskjellig, og sådan kan jeg jo jobbe med så mangt. Hverken jeg eller Nkom ønsker å binde meg opp til ett felt nå, og dette vil vi jo avklare når en ny direktør er på plass, sier han.

Fra «kjekt å ha» til mobilavhengig

Olsen sier at det som kanskje har preget hans tid som sjef mest er den økende viktigheten mobil- og telenettene har fått i samfunnet.

– Det som har vært en utfordring for oss er å ta innover oss at samfunnet er blitt helt avhengig av mobilkommunikasjon. Dette er helt kritisk infrastruktur, sier Olsen.

Under Olsens tid har Nkom blant annet arbeidet med å bedre beredskapen i nettene, sikre redundans (reserveløsninger som gjør at mobil- og telenett ikke er avhengig av én kabel eller én enkelt operatør), samt sikkerheten i de norske telenettene.

– Senest i vinter har vi fått utarbeidet rapporter der vi kommer med forslag til nye krav, som vi har oversendt departementet, sier Olsen.

Noe av det viktigste Olsen mener må komme på plass er at Norge får flere såkalte kjernenett. Altså at det er flere enn Telenor som tilbyr landsdekkende fibertilkobling for mobil- og internettleverandører.

– Telenor har et fantastisk nett, men det er fortsatt ett selskap med én administrasjon. Det er viktig at vi får opp flere og vi har foreslått at samfunnet skal være med på å dekke den regningen, sier Olsen.

– Telenors rolle i mobil- og telemarkedet har vært omdiskutert og mange er kritiske til dem og kontrollen av dem. Har reguleringen fra Nkoms side vært god nok?

– Ja, det synes jeg. Vi må jo også balansere kravene vi stiller til Telenor. De skal ha levedyktige vilkår i markedet. Det vi skal passe på er at de ikke utnytter markedsstillingen sin, men vi skal ikke ta markedsandeler fra dem.

Departementet skal utpeke erstatteren

Olsen fortsetter i jobben inntil Samferdselsdepartementet har funnet en erstatter, skriver Nkom.

Det er Nkom som overser alle mobil- og teleselskaper i Norge, og det er tilsynet som overser og håndterer utdeling av frekvenslisenser i mobilmarkedet, blant annet.

Selskapet har håndtert en rekke kompliserte saker opp gjennom årene, inkludert håndteringen av Telenors dominerende posisjon i det norske mobilmarkedet. Tilsynet har både fått ris og ros for sitt arbeid i reguleringen opp gjennom årene.

Det er samferdselsdepartementet som skal peke ut Olsens etterfølger, og stillingen skal lyses ut på vanlig måte.

Les også

Telia forbereder seg til giftermål: – Vi er helt sikre på at vi vil merke konkurrentene

Les også

Støtter den gamle rivalen i Phonero-striden

Les også

– Telenor skal gjøre 5G norsk

Publisert:

Her kan du lese mer om