- Vi trenger dere jenter

Bare en av fire av de som starter på informasjonsteknologi-studier i Norge er jenter – og frafallsprosenten er stor. Nå tas det grep for å få damene inn i IT-bransjen.

KOM TIL OSS: Professor Kristin Braa ved institutt for informatikk på Universitetet i Oslo ønsker seg flere kvinnelige studenter. Derfor har Malene Helsem (fra venstre), Anne Merethe Hyttedalen, Johana Houskova og et 40-talls andre videregåendejenter vært på IT-camp på Blindern de siste par dagene.

Publisert:,

- Jentene er i mindretall på alle våre kurs og programmer. De utgjør bare 24-25 prosent av de som starter opp, og avskalingsprosessen er for høy. Få jenter henger med helt til masterstudier, sier professor Kristin Braa.

En fjerdedel jenter på studiebenken sammenfaller med tidligere Eurostat-undersøkelser av andelen kvinnelige IT-ansatte i selve næringslivet.

Også når det gjelder tekniske fag og realfag generelet, er jenter underrepresentert ved høyere utdanning i Norge.

De to siste dagene har Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo derfor arrangert IT-camp for jenter, og gjort seg lekre for videregåendejenter som står på terskelen til å velge videre studievei.

- Selv om IT-bransjen er mannsdominert, finnes det mange attraktive jobber for kvinner der ute. Det må vi vise fram, sier Braa, som er primus motor for å oppnå instituttets uttalte og vedtatte målsetning om en jenteandel på 30 prosent.

KVOTERING? Kirsti Kierulf sier IT-bransjen må ta drastiske grep om jenteandelen skal opp på kort sikt.

- Vi får i dag inn færre jenter enn det potensialet tilsier.

- Kvotering kan være løsningen

- Jentecampen er en del av et eget prosjektprogram for å få opp andelen uteksaminerte jenter. Målet er å trigge interesse, og avmystifisere hva IT er for noe. Mange jenter har inntrykk av at dette er noe veldig guttete, komplisert og nerdete, og at det handler om å sitte foran en PC dagen lang, sier professoren.

Kirsti Kierulf er tidligere direktør i Accenture og nåværende leder for KommIT, programmet for IKT-samordning i kommunesektoren.

Hun mener bransjen må skjerpe seg, og bruke sterkere lut om nødvendig.

- Jeg er tilhenger av kvotering om det er et genuint ønske å få opp andelen raskt, sier hun.

Kierulf har også tidligere foreslått kvotering, blant annet overfor Computerworld.

- Spesielt innen akademia, som jo er statlig finansiert, kunne man i sterkere grad krevd å få opp andelen kvinner. Å kvotere for mindre selskaper er jeg mer skeptisk til.

- Hvor bør kvinneandelen ligge?

- 50 prosent bør være målet. Jeg mener personlig at alle områder som er viktige for samfunnsutviklingen, i størst mulig grad må speile hele samfunnet. Vår bransje trenger ikke bare flere jenter, vi må få opp andelen flerkulturelle også. Og på den andre siden trenger man mer menn i omsorgsyrker og barnehagene.

Kjørte buss fra Rogaland for å være med

16 år gamle Johanna Houskova tok nattbussen helt fra Vindafjord utenfor Haugesund for å delta på jentecampen på Blindern.

- IT er en så stor del av hverdagen til folk. Det er over alt, og påvirker alles liv enten synlig eller usynlig. Det er spennende å kunne jobbe med noe slikt, sier hun sammen med Malene Helsem (18) fra Oslo og Anne Merethe Hyttedalen (18) fra Drammen, som hun møtte og dannet gruppe med på campen.

(...artikklelen fortsetter under bildet)

IT-CAMP FOR JENTER: Institutt fior informatikk ved Universitetet i Oslo har gjort seg lekre for videregåendejenter som står på terskelen til å velge videre utdanning de siste dagene. Professor Kristin Braa har blant annet latt Anne Merethe Hyttedalen, Johanna Houskova og Malene Helsem bygge og programmere Lego-roboter.

Alle tre jentene har valgt studiespesialisering innen realfag på videregående, og vurderer sterkt å ta høyere studier innen informatikk.

Det er som søt musikk i ørene for professor Kristin Braa.

- Vi må bli flinkere til å synliggjøre at informasjonsteknologi er mangslungent. Du kan jobbe inn mot en rekke ulike bransjer og felt. Du kan jobbe mot medisin, forskning, ledelse, designe, lage programmer og systemer og mye annet.

- IT er en kul måte å forandre verden på

Kirsti Kierulf i KS tror også at det å vise fram bransjens attraktive sider er nøkklelen til å få inn flere jenter.

- Vi har ikke klart å fortelle jenter at IT er en kul måte å være med forandre verden på, noe vi vet kan tiltale kvinner. Se for eksempel på omsorgsyrkene hvor kvinneandelen er stor, der blir teknologi tiltagende viktig, sier hun.

- Ungdommer er ikke dumme. De søker seg dit de ser det er muligheter. Vi må på en bedre måte signalisere at vår bransje kan være like interessant og givende som studiene de flokker seg til, som for eksempel media. Kampen om arbeidskraft og kompetanse blir enorm i tiden som kommer. Vi trenger de skarpe hodene.

- Råder det en machokultur i IT-bransjen?

- Om ikke macho, så er det i hvert fall veldig maskulint. IT-bransjen er veldig teknisk og har lite fokus på sluttproduktet. Denne maskuline tradisjonen kombinert med mangelen på kvinnelige rollemodeller har gjort at vi ikke har klart å appellere til jenter, sier Kierulf.

Trenger rollemodeller

- Vi må få på plass rollemodeller, og vise fram de som faktisk lykkes. Derfor kåres for eksempel årets teknologikvinne i dag. Bransjen selv har et ansvar ved å gi lederoppgaver til de jentene som finnes, slik at de får scener hvor andre ser dem.

Og om Johana, Malene og Anne Merethe skulle velge IT-veien, er utsiktene for jobb gode.

- Det er stort ønske og behov for jenter i arbeidslivet, og bransjens ønske om å få uteksaminert flere jenter er stort, sier professor Kristin Braa.

- Så å si alle får jobb når de er ferdige med studiene, det er som med ingeniørene, det er ingen arbeidsledighet i vår bransje

- Hvorfor er det så viktig å få opp kvinneandelen?

- Det er ingen tilfeldighet at jentecampen var lagt opp til kvinnedagen 8. mars. Som jente synes jeg det er synd at halvparten av Norges befolkning ikke i større grad tar del i noe jeg synes er så interessant og gøy, sier Braa.

- I tillegg trenger IT-bransjen alle krefter de kan få, og de ulike innfallsvinklene jenter kan gi, for å kunne løse de komplekse utfordringene bransjen står overfor.