Valutabombe for Mecom

Mediekonsernet Mecoms gjeld øker med 250 millioner kroner i måneden. Hovedårsaken er valutasvingninger.

Publisert:

David Montgomery og Mecom la i går frem et prospekt i forbindelse med at selskapet søker opptak på hovedlisten på Londonbørsen. I prospektet går det frem at selskapets gjeldsbyrde har økt betraktelig de siste månedene.

I en børsmelding skriver Mecom at selskapets totalgjeld har økt fra 5,13 milliarder kroner til 5,89 milliarder kroner de siste tre månedene. Hovedårsaken er at både norske kroner, euro og danske kroner har styrket seg mot pundet.

- Valutaeffekten utgjør omkring 411 millioner kroner, skriver Mecom i meldingen.

Resten av gjeldsøkningen påpeker Mecom at stammer fra operasjonell virksomhet, rentebetaling og effekten av de mange oppkjøpene selskapet har gjort.

Inn på hovedlisten

Mecom har til nå vært omsatt på den såkalte AIM-listen. Fra mandag vil aksjen omsettes på hovedlisten på Londonbørsen. Mediekonsernet har ikke planlagt noen kapitalutvidelse i forbindelse med børsendringen, til tross for at selskapet i lang tid har slitt med betydelig gjeld.

I prospektet skriver selskapet at årets omsetning for konsernet ligger på nivå med fjoråret. Mecom viser til at annonsemarkedet i flere av landene de opererer i er usikkert og at de derfor vil fortsette med kostnadsreduksjoner.

Kaller Edda spydspiss

Den norske delen av konsernet, Edda Media, har så langt sluppet billigst unna kuttene. I børsmeldingen skriver Mecom at Edda er spydspissen innen digitale medier og at det norske markedet er det sterkeste i selskapet.

Derimot varsles det nye, harde kutt både i Danmark og Tyskland. Det er i disse to landene striden med de ansatte har vært størst. For kort tid siden ba de ansatte i Berliner Zeitung om at Mecom solgte avisen eller endret kurs. I danske Berlingske Officin har de ansatte også reagert mot stadig nye kostnadskutt, nå sist i Midtjyske Medier.

Flere nyheter om medier, reklame og markedsføring

Publisert: