Årevis med dragkamper over med ny graveforskrift: Telenor tror fiberutbyggingen kan bli 25 prosent billigere over natten

En samlet bredbåndsbransje jubler over regjeringens nye graveforskrift som skal begrave årevis med diskusjoner og debatter en gang for alle. Telenor, Broadnet og de andre selskapene er klare til å sette spaden i jorden.

FIKK GRAVE-KAKE: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.v.) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fikk tirsdag overlevert en gravekake som takk for den nye graveforskriften. Til høyre er Torgeir Waterhouse i IKT-Norge, som var med å overlevere kaken.

Foto: Marius Lorentzen E24
Publisert:,

– Dette er en gledens dag. For folk flest betyr dette mer fiberbredbånd og mer fiberutbygging til mobilnettet, så i dag har jeg gratulert begge statsrådene, sier Telenor Norge-sjef Berit Svendsen til E24.

Hun får støtte av Nina Vesterby, sjef i bredbåndselskapet Homenet, som er en del av Broadnet.

– Dette har vi etterlyst og kjempet for i mange år, så hvis dette nå blir en realitet er det fantastisk for oss, sier Vesterby til E24 og fortsetter:

– Den åpenbare effekten er at vi får mer fiber per krone vi investerer, men dette vil også åpne opp områder som vi ikke ser på i det hele tatt i dag, sier Vesterby.

Grunnen til at de to og resten av Bredbånd-Norge jubler er at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og kommunalminister Jan-Tore Sanner tirsdag la frem forslaget til en ny «graveforskrift».

Forenklingen betyr kort forklart at:

  • Det nå settes nasjonale maksimalkrav til hvor dypt bredbåndsselskapene må grave ned kablene sine
  • Gebyrene som de statlige eller kommunale veimyndighetene skal dekke selvkost, altså den faktiske saksbehandlings- og arbeidskostnaden de offentlige etatene har. Hvis gebyrsituasjonen ikke bedrer seg åpner statsrådene for å innføre en nasjonal prisliste for gebyrer til bredbåndsgraving
  • Veimyndighetene kan ikke ta betalt leie av selskapene som legger kabler når kablene ligger der, og de kan heller ikke gjøre det i anleggsperioden. Det eneste unntaket er gebyrer hvis arbeidene blir forsinket utover tidsfristene
  • Veimyndighetene eller kommunene kan heller ikke ta gebyrer for å sette fortau og veibanen i stand igjen. Det skal være bredbåndselskapenes ansvar å forlate veien/fortauet slik de fant det

Ifølge Telenor Norge-sjefen er graveforskriften noe man har jobbet med i over 17 år. Næringen selv er opptatt av at man nå får økt forutsigbarhet i planleggingen, og slipper å forholde seg til regler som varierer fra kommune til kommune. De mener også at felles regler vil redusere saksbehandlingstiden slik at spaden kommer fortere i jorden.

Heidi Austlid, leder for IKT-Norge, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge på pressekonferansen om ny graveforskrift

Foto: Martin Fjellanger Telenor

Vil spare milliardbeløp

– Hva betyr denne endringen for Telenor?

– For oss betyr dette et sted mellom 15 og 25 prosent i besparelser i tid og kostnad på den delen av investeringsbudsjettet vårt som inneholder nettinvesteringer. Det er så konkrete vi kan være nå, basert på det som er presentert her, sier Svendsen.

Ketil Solvik-Olsen pekte selv på at telekombransjen investerte 10,7 milliarder kroner i Norge i fjor, tre milliarder mer enn i 2013.

Av de 10,7 milliardene sto Telenor for 4,8 milliarder i totale investeringer i Norge i 2016, ifølge deres siste kvartalsrapport.

Telenor ønsker ikke å spesifisere offentlig hvor mye av de 4,8 milliardene som er nettinvesteringer, men det er snakk om mesteparten.

– To tredjedeler av nettinvesteringene våre innebærer graving, så vi snakker om store summer, sier Berit Svendsen om besparelsene.

– Betyr dette at dere beholder investeringsnivået og får mer fremover?

– Vi ønsker å bygge mer bredbånd for en enda billigere penge, for det gagner alle. Vi kommer til å øke tempoet, sier Svendsen.

Prosjekter hentes opp av skuffen

De to statsrådene kunne ikke tirsdag love når den nye forskriften vil tre i kraft, og viste til at alt avhenger av om det kommer store innvendinger eller mange høringssvar i høringsrunden.

LOVER MER FIBER: Telenor, Broadnet/Homenet og de andre aktørene mener det forenklede vil gi mer fiber fremover. Illustrasjonsbilde fra Nøtterøy i Vestfold i januar.

Foto: Marius Lorentzen E24

Fristen i høringen er satt til starten av september.

– Det er fristende å si at forskriften vil gjelde fra 1. januar 2018, men det kan jeg ikke love nå. Målet må være så raskt som mulig, sa Solvik-Olsen.

– Tempoplanen tilsier at det er mulig å iverksette forskriften fra oktober, men det avhenger naturligvis av høringsrunden og om det kommer mange innvendinger, sa Sanner.

Uansett når forskriften trer i kraft, er bredbåndsaktørene nå klare for å hente flere prosjekter ut av skuffen.

Berit Svendsen trekker frem to spesifikke prosjekter på Voss og i Telemark, samt investeringer i Oslo som nå vil bli hentet frem av skuffen igjen, fordi man nå kan få lønnsomhet i prosjektet.

- Jeg tror dette betyr noe samfunnsøkonomisk fordi vi kan bygge ut fiber til flere områder i landet. Vi bygger i hele landet, og vi tror vi kommer til å klare å bygge mer nå, sier Nina Vesterby i HomeNet.

Hun sier at aktørene vil klare å få til lønsomhet i kommuner der det har vært for dyrt og komplisert å grave før,

– Høy usikkerhet har gjort at vi ikke har kunnet gå inn i enkelte områder, eller at vi går inn med en veldig høy usikkerhet i prosjekter, sier hun og forklarer at usikkerheten har kommet av alt fra hvor dypt man må grave til hvor om de får krav om masseflytting som kan koste hundretusener og hvordan veier og fortau skal settes i stand igjen.

– Den kan jo ikke være slik at det er bransjen som skal ruste opp veinettet hvis vi graver i en allerede nedslitt veistrekning, sier Vesterby.

Hun bruker Tromsø som eksempel på en kommune hun mener er flinke og samarbeidsvillige, samtidig som hun beskriver «enkelte kommuner på Østlandet» som spesielt rigide og vanskelige.

Vil ikke at teleselskapene skal være en melkeku

I tillegg til å gjøre selve planleggingen og graveprosessen enklere og mer forutsigbar, vil regjeringen nå rydde opp i gebyrer og kostnader som bransjen møter når de skal ut for å legge fiberkabler rundt i landet.

– Vi skal ikke se på bransjen på noe som kan fylle stats- eller kommunekassen. Bransjen investerer vanvittig mye hvert år (...) og det er åpenbart at det å ha god infrastruktur for digital kommunikasjon er veldig viktig. Det handler ikke lenger om at det er kjekt å ha fiber. Det er noe vi må ha, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra podiet tirsdag.

Han la heller ikke skjul på at det har vært komplisert å få alle brikkene til å falle på plass. I tillegg til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har Olje- og energidepartementet vært involvert, i tillegg til kommunene og andre aktører.

– Enkelte i bransjen og departementene vi har snakket med sier at de har jobbet med dette i en generasjon, sa samferdselsministeren.

Både Solvik-Olsen og Jan Tore Sanner mener det forenklede regelverket, med milliardbesparelsene det vil gi, er langt viktigere og vil utløse langt mer bredbåndsutbygging enn de bredbåndstilskuddene politikerne diskuterer i budsjettene hvert år.

– Målet må jo være å legge til rette for en lønnsom utbygging, både i sentrale strøk og distriktene. Det er jo mye bedre enn at vi først skattlegger og regulerer, for deretter å subsidiere, sa Solvik-Olsen, og fortsatte:

– En debatt om 10 millioner blir lite i den store sammenhengen, når bransjen investerer over 10 milliarder kroner.