Dataangrep

Bedrifter inntar NSMs nye cybersikkerhetssenter: – Hydro var en viktig påminnelse

Selskaper som Kongsberg, Telenor og Gassco får egne plasser hos Nasjonal sikkerhetsmyndighets nye nasjonale cybersikkerhetssenter. Fredag ble senteret på Oslo Havnelager offisielt åpnet.

ÅPNET SENTER: Nasjonalt cybersikkerhetssenter ble onsdag åpnet. Fra venstre: forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og digitaliseringsminister Nikolai Astrup.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Fredag ble nye Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) åpnet ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet på Oslo Havnelager, av NSM-direktør Kjetil Nilsen, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

De siste årene har det blitt åpnet en rekke nye sentre som skal sikre samarbeid mot dataangrep, hacking og datakriminalitet, som ifølge NSM er et økende fenomen.

Det ferskeste senteret i rekken skal bidra til å bringe bedrifter sammen med ekspertene fra NSM, politiet og Forsvaret, slik at de kan dele erfaringer og få råd når det skjer alvorlige dataangrep, og få hjelp til å få systemene sine i gang igjen.

Under åpningen av senteret pekte samfunnssikkerhetsministeren på Norsk Hydros åpenhet om cyberangrepet selskapet opplevde i mars som et eksempel på hvordan samarbeid mellom bedrifter og sikkerhetsmyndighetene kan være til god hjelp for alle.

– Hydro var svært åpne, og vi kan ikke få berømmet dem godt nok for det. Nettopp det at de åpnet opp og delte, gjorde at man kunne forhindre ytterligere angrep. I tillegg så bidro de også til at flere forberedte seg på at dette kunne skje, sier Tybring-Gjedde.

En rekke bedrifter vil i perioder ha egne folk til stede på det nye cybersikkerhetssenteret. Blant partnerne er Norges største bank DNB, mobiloperatøren Telenor, forsvars- og industrikonsernet Kongsberg Gruppen og Gassco som driver norske gassrørsystemer.

Les også

NSM: Hydro var ikke påkoblet det nasjonale varslingssystemet under hackerangrepet

Les på E24+

Dette kan være starten på en ny vår for Norsk Hydro

Kongsberg er på plass

Ved ett av skrivebordene på det nye senteret sitter sikkerhetsdirektør Jan Kopperud i Kongsberg Defense & Aerospace.

– Vi har muligheten til å ha fem stykker her, og er tre stykker som har meldt oss inn foreløpig. At vi kommer til å være her ukentlig, det er jeg ganske sikker på, sier Kopperud til E24.

– Hva oppnår dere ved å være her?

– Det er nærhet, informasjon raskt når det skjer noe, å få trusselvurderinger mye tettere på, få tilgang til spesialistkompetansen til NSM og treffe andre som jobber med sikkerhet i Norge. Selv om vi har hatt forskjellige nettverk før, er dette ganske unikt, med 30 forskjellige partnere som jobber med sikkerhet, sier Kopperud.

– Det å få informasjon fra andre om hvordan trusselaktører opptrer, for eksempel, og få et mye tettere samarbeid, kan hjelpe for alle sammen og avverge den type angrep, legger han til.

Kopperud sier at selskapet opplever et par tusen avanserte, planlagte dataangrep årlig, i tillegg til angrep fra roboter og automatiserte angrep.

Les også

Hydro om dataangrepet: – Godt fornøyd med å ha tegnet forsikring

Les også

Etisk hacker jakter sikkerhetshull hos skipseiere: – Potensielt store finansielle tap

40 organisasjoner har tilgang

– Næringsliv og offentlige virksomheter vil ha en fast tilknytning til senteret. Det er nå opp under 40 ulike organisasjoner som vil ha sin plass her. Noen vil være her hver dag med fast personell, andre vil være her i perioder, sier NSM-sjef Kjetil Nilsen til E24.

Han mener at myndighetene og næringslivet må lære av hverandre. På senteret sitter blant annet telekomselskaper som Ice, Telenor og Telia, aktører i kraftbransjen og oljebransjen, og statlige aktører som Skattedirektoratet og NVE, samt leverandører av sikkerhetstjenester, politi og forsvaret.

– Hvilke angrep vil dere typisk kunne håndtere?

– Vi har nylig hatt noen utfordringer, Hydro-saken er jo et eksempel på det. Når slike hendelser oppstår i fremtiden, vil vi ha tilgjengelig erfaring på tvers, hvor de som har hatt utfordringer kan dele hva som fungerte og ikke fungerte. Da fasiliterer vi den prosessen, sier Nilsen.

Ved et annet skrivebord på senteret sitter security manager Are Jacobsen i Gassco. Han håper at senteret vil øke samhandlingen mellom olje- og gassbransjen og andre offentlige og private aktører. Han vil unngå hendelser som cyberangrepet mot Hydro og et angrep i 2017 som kostet den danske shippingkjempen A.P. Møller-Mærsk flere milliarder kroner.

– Den type hendelser er det viktig for oss å ha barrierer på plass for å unngå, sier Jacobsen til E24.

Les også

5.000 cyberangrep mot norske organisasjoner i fjor

– En viktig påminnelse

Hydro har beregnet effekten av cyberangrepet i mars til mellom 550 og 650 millioner kroner i første halvår. Selskapet bokførte 33 millioner kroner i forsikringsoppgjør i tredje kvartal.

– Hydro var jo en viktig påminnelse om hvor sårbare vi kan være. Det har jo kostet Hydro enormt med penger å rydde opp etter det cyberangrepet som de ble utsatt for, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

– Jeg mener en viktig forutsetning for å forhindre det, er at vi samarbeider, at alle har samme informasjon, og at vi har gode råd og veiledning å gi, både til offentlige myndigheter og private, sier han.

ÅPNET SENTER: Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.
Les også

Sikkerhetsekspert: Frykter ny bølge med datakriminalitet

– Avhengig av privat samarbeid

– Dette betyr enormt, selvfølgelig. Dette gjør at vi kan styrke ytterligere beredskapen og forebyggingen vår, sa samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde etter å ha åpnet senteret med noen tastetrykk på en bærbar datamaskin.

– Mye av vår infrastruktur ligger på private hender, så vi er helt avhengige av å samarbeide mellom det private og det offentlige, sier Tybring-Gjedde.

Det finnes miljøer både hos politiet, NSM og forsvaret som allerede jobber med dataforsvar. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier det nye senteret knytter offentlige og private aktører bedre sammen enn tidligere.

– Cyberforsvaret er også avhengig av at de sårbarhetene de avdekker, også bli identifisert på sivilsiden. Og det er det vi klarer med dette senteret, sier Bakke-Jensen.

NSM er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Les også

Rapport: Globalt cyberangrep kan koste over 430 milliarder

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Dataangrep
 2. Dataangrep
 3. Hydro
 4. Gassco
 5. Frank Bakke-Jensen
 6. Kripos
 7. Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Flere artikler

 1. Fersk rapport: Krympende tillit til politiets håndtering av nettkriminalitet

 2. Mener norske oljeinstallasjoner er for dårlig sikret: – Overraskende om Norge ikke blir angrepet

 3. NSM: Norske virksomheter under angrep etter Microsoft-hull

 4. Betalt innhold

  Forsvarsministeren må svare om salget av Bergen Engines i Stortinget

 5. Betalt innhold

  Bergen Engines-saken: – Regjeringen må stoppe salget, vitner om komplett svikt i alle ledd