SAS inngår forlik i USA: Må punge ut for dårlig tilrettelagt nettside

SAS har allerede fått kritikk på hjemmebane for at nettsidene deres har vært dårlig tilpasset kunder med nedsatt funksjonsevne. Nå får de en smekk fra amerikanske myndigheter, som mener flyselskapet har brutt amerikansk lov.

FORLIK: SAS inngår et forlik med amerikanske myndigheter, som mener flyselskapets nettsider brøt loven.
Publisert: Publisert:

I et varsel fra det amerikanske samferdselsdepartementet (Department of Transportation – DOT) datert 16. november kommer det frem til at SAS har inngått et forlik etter det myndighetene mener blant annet er brudd på den amerikanske loven Air Carrier Access Act og tilhørende retningslinjer.

Regelverket krever at amerikanske og utenlandske selskaper som driver flytransport med fly med mer enn 60 seter har en «primærnettside som er tilgjengelig for individer med funksjonsnedsettelser», ifølge departementet.

I varselet kommer det frem at SAS må ut med 100.000 dollar innen 30 dager som en del av forliket. Skulle selskapet bryte regelverket det neste året, eller ikke følge avtalen til punkt og prikke, må de ut med ytterligere 100.000 dollar.

I norske kroner må selskapet altså ut med 848.000 kroner eller 1,7 millioner kroner med dagens dollarkurs.

– Forliket gir en avskrekkende effekt for eventuell fremtidig ulovlig praksis fra SAS eller andre flyselskap, skriver departementet i sin beslutning.

Har løst problemet

Regelverket som SAS skal ha brutt ble innført i to faser, med en delvis innføring i desember 2015 før hele nettsiden skulle være tilgjengeliggjort innen desember 2016.

Under en kontroll i februar 2017 oppdaget amerikanske myndigheter at SAS hadde opprettet en egen nettside for brukere med nedsatt funksjonsevne, og det er ikke godtatt.

Myndighetene begrunner det med at en egen universal nettside, som ikke er en del av hovednettsiden, «trolig vil forsterke problemet med ulik tilgang ettersom flyselskapene avsetter mindre ressurser over tid enn det som trengs for å opprettholde en sekundær nettside».

Ifølge varselet oppfyller SAS i dag kravene til universell utforming av nettsiden, og selskapet har ikke lenger en egen sekundærnettside for brukere med nedsatt funksjonsevne.

Selv om SAS har godtatt et forlik, og partene unngår en rettssak, sørger forliket også for at SAS ikke må innrømme noen juridisk skyld i saken.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS understreker at SAS nå etterlever alle krav, og at forliket omhandler SAS’ gamle nettside. Da de nye reglene kom i USA mener SAS de oppfylte dem raskt ved å etablere en egen hjemmeside spesielt tilpasset funksjonshemmede, forklarer han videre:

– Parallelt gikk man inn i det meget omfattende arbeidet med å bygge en helt ny digital plattform i selskapet, som i dag har gitt oss en ny og moderne funksjonalitet i alle digitale kanaler, sier Johansen.

Han legger til at arbeidet hele tiden er i utvikling og at man jobber under målet om å innfri alle krav til universell utforming.

– Flere testgrupper bestående av ulike former for funksjonshemning har deltatt, sier Johansen om utviklingsarbeidet.

Les også

Ingen flyavtale på plass ennå – men flyselskapene tror de slipper brexit-kaos i mars

Varslet om tvangsmulkt i Norge

Amerikanske myndigheter er ikke de eneste som har reagert på nettsidene til SAS.

I august varslet Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om tvangsmulkt fordi flyselskapet ikke hadde utbedret nettsidene sine etter en kontroll høsten 2017.

Difi var da ikke fornøyd med fremdriften.

Ifølge NTB, skrev direktoratet i en pressemelding at SAS bryter likestillings- og diskrimineringsloven og ikke sikrer at nettsiden for billettbestilling er tilgjengelig for alle. I juni var en tredel av feilene ikke rettet, og nesten 20 prosent var fortsatt ikke rettet i august.

– De anmerkninger som ble påpekt fra det norske tilsynsorganet Difi, ble korrigert innen den tidsfrist som ble gitt i august (...) SAS’ hjemmesider er i dag fullt i samsvar med kravene til universell utforming, også i forhold til de amerikanske reglene, sier Johansen i SAS.

I tillegg har mange kunder generelt vært misfornøyd med utrullingen av nettsidene, som i starten var preget av mange feil og mangler. I lang tid opplevde kunder støtt og stadig at de ble sendt over til selskapets gamle nettsider for å kunne fullføre flere oppgaver, eller at de nye nettsidene rett og slett sluttet å fungere.

Selskapet har vært åpne på at utrullingen ikke har vært tilfredsstillende, og har samtidig understreket at mange forbedringer har blitt rullet ut løpende gjennom oppdateringer.

Les også

Satte septemberrekord – men sliter med punktligheten

Les også

SAS-partneren Flybe i krise: Forsøker å selge hele flyselskapet

Les også

Avinor får kostnadskritikk: Ministeren varsler nye kutt

Publisert: