- Medieomtale skal ikke gi strafferabatt

Folk flest mener massiv medieomtale ikke skal gi strafferabatt.

BA OM STRAFFERABATT: Gunhild Lærum, forsvarer i Lommemann-saken, ba retten ta hensyn til medieomtalen da hun la ned påstand i forrige måned.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i Medieundersøkelsen som legges frem på Nordiske Mediedager i Bergen i dag.

– Undersøkelsen viser at det er et overveldende flertall i befolkningen mot at medieomtale skal få betydning for hvilken straff man får, sier Pål Andreas Mæland, mediekontakt for undersøkelsen.

I tråd med praksis

69 prosent er helt uenig i at stor medieoppmerksomhet skal gi mildere straffeutmåling. Kun 10 prosent er helt eller delvis enig i å gi mildere straffeutmåling når tiltalte har vært mye omtalt i mediene.

– Dette sier at folks holdning er i tråd med Høyesteretts praksis, som sier at det i utgangspunktet ikke tillegges betydning. Men i ekstreme tilfeller kan det bli tillagt vekt, sier advokat Harald Stabell.

I lavere rettsinstanser har medieomtale ført til lavere straffutmåling.

– Hvis det er helt klart uforholdsmessighet mellom det vedkommende er siktet, tiltalt og eventuelt dømt for, og omtalen, kan det bli tillagt vekt, sier Stabell som mener man skal lytte til folks rettsoppfatning.

Problematisk ved frifinnelser

Harald Stabell mener problemene oppstår dersom man får voldsom medieomtale og blir frifunnet.

– Det å bli omtalt i mediene kan være så mangt. Det kan være en gang eller 150 ganger, sier han.

Da forsvarer Gunhild Lærum i Lommemann-saken i forrige måned la ned påstand, sa hun at Erik Andersen allerede hadde fått straff nok.

– Erik Andersen er allerede idømt den strengeste straff han kan få, nemlig massiv omtale i media, sa hun.

Konstituert sjefredaktør Lars Helle i Dagbladet mener omtalen av Lommemann-saken har vært stor, men at omtalen av Andersen ikke har vært stor. Helle mener imidlertid at domstolene kan ta individuelle hensyn.

– Det kan være rom i en straffeutmåling å legge vekt på medieomtale som faktor i forhold til å idømme lavere straff. Men det er en utfordring for domstolene å skille. All medieomtale er ikke uforholdsmessig, sier Lars Helle.

Sjekk E24s nye sider for media, markedsføring og PR

Publisert: