Regjeringens ukjente krav rammet Huawei

Krav fra regjeringen gjorde det umulig for Telenor å velge Huawei som eneste leverandør.

Det var digitaliseringsminister Nikolai Astrup (til høyre) som fredag avslørte hvilke krav de hadde satt til teleoperatørene.
Publisert: Publisert:

– Rent konkret har vi stilt krav om at leverandører fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, ikke kan stå for mer enn 50 prosent av basestasjonene, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) til E24.

– Dersom selskaper velger leverandører fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, var kravet at man måtte velge to eller flere leverandører.

Det betyr at kinesiske Huawei ikke kan stå for mer enn halvparten av basestasjonene, fordi Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med Kina.

Basestasjoner er radiosendere som blant annet fungerer som bindeleddet mellom mobiltelefoner og telefonsentralen.

Samferdselsdepartementet uttalte til E24 i desember 2018 at man vurderte tiltak som kunne bidra til å redusere sårbarheten i norske ekomnett, men har ikke før i dag sagt hvordan dette ble gjort.

– Grunnen til at vi ikke har gått ut med dette før, er fordi vi ikke vil forstyrre konkurransen, sier Astrup.

Huawei, Ericsson og Nokia blir også først kjent med dette kravet i dag.

Les også

Huawei har tapt for andre gang: Telenor velger Ericsson som 5G-leverandør

– Greit krav å forholde seg til

Astrup har tidligere i år uttalt at han ikke vil utestenge Huawei fra konkurransen om å levere 5G-utstyr til Norge, men det var altså ikke en tillatelse uten begrensninger.

– Hvorfor setter man dette kravet?

– Dette har vært en grundig prosess. Vi mener dette er balansert løsning som ivaretar sikkerheten for 5G-nettene. Dette er jo en av våre mest samfunnskritiske infrastrukturer. Jeg kommer ikke til å gå dypere inn i vurderingene som ble gjort, sier Astrup.

Det er med hjemmel i den nye sikkerhetsloven som trådte i kraft i januar i år, at regjeringen har hatt mulighet til å stille krav til at 50 prosent av basestasjonene må tilhøre et land vi har sikkerhetspolitisk samarbeid med.

– Har det vært noen motforestillinger fra teleoperatørene på dette kravet?

– Nei, jeg opplever at dette har vært et greit krav å forholde seg til, som ikke griper inn i konkurransen mellom leverandørene.

Astrup mener det er helt vanlig å velge flere leverandører, og at dette ikke gjør det lettere for teleoperatørene å velge Ericsson eller Nokia fremfor Huawei.

Les også

– Det kan det komme reaksjoner fra Kina

– Endrer ikke vårt forhold til Kina

Digitaliseringsministeren sier Huawei kommer til å være en viktig aktør i det norske nettet fremover, til tross for at selskapet ikke vil levere 5G-utstyr.

Astrup sier videre at han har vært i kontakt med kinesiske myndigheter som har promotert Huawei, men at dette er helt naturlig på lik linje med at Norge promoterer norske interesser i utlandet.

– Kineserne er vel kjent med at i Norge er det teleselskapene som selv velger sine leverandører, ikke staten. Det er viktig for oss i dag å være åpne om hvilke krav vi har stilt, slik at det ikke skal være noe usikkerhet rundt dette.

– Har man tenkt på om kravene dere har satt vil påvirke forholdet til Kina?

– Det er ingenting fra vår side som skulle tilsi at dette endrer vårt forhold til Kina.

Publisert:
Gå til e24.no