Mobilbruk og kreft

En omfattende undersøkelse gjennomført i Skandinavia finner ingen forbindelse mellom mobilbruk og hjernesvulst.

CATHAL MCNAUGHTON
  • NTB
Publisert:

Undersøkelsen er gjennomført over 30 år og slår fast at på tross av den skarpe økningen i mobilbruk siden slutten av 1990-tallet, så har ikke hjernesvulster blitt mer vanlig.

Forskningsrapporten er publisert i Journal of the National Cancer Institute.

Det har fra flere hold blitt hevdet at det kan være en sammenheng mellom strålingen fra mobiltelefoner og hjernesvulst, men forskerne bak rapporten har ikke kunnet påvise en slik sammenheng.

– Vi har ikke kunnet finne en langvarig trend som viser en økning av hjernesvulster mellom 1998 og 2003 i noen av de undersøkte gruppene, sier forsker Isabelle Deltour fra den danske foreningen Kræftens Bekæmpelse.

Økende mobilbruk

Deltour har ledet en forskergruppe som har undersøkt antall tilfeller av to typer kreft – meningeomer og gliomer – hos voksne mellom 20 og 79 år i Norge, Sverige, Danmark og Finland mellom 1974 og 2003.

Ifølge forskerne representerer dette mer eller mindre hele den samlede voksne befolkningen i disse landene, om lag 16 millioner mennesker. I løpet av de 30 årene fikk 60.000 pasienter diagnosen svulst på hjernen.

– I disse landene økte mobilbruken svært mye på midten av 1990-tallet. Derfor burde tallmaterialet etter 1998 ha gitt en indikasjon på en eventuell risiko forbundet med bruken, skriver forskerne.

Liten økning

De har påvist en liten økning i antall hjernesvulster, men den begynte allerede i 1974, lenge før mobiltelefoner ble allemannseie.

– Fra 1974 til 2003 økte antall årlige tilfeller av gliomer med 0,5 prosent hos menn og 0,2 prosent hos kvinner, sier forskerne.

Antall tilfeller av meningeomer økte med 0,8 prosent i året hos menn og 3,8 prosent hos kvinner fra midten av 1990-tallet. Denne økningen gjaldt imidlertid kvinner over 60 år, som allerede var blant dem med størst risiko for å få hjernesvulst, påpeker forskerne.

De legger også til at det ble lettere å påvise slike svulster på grunn av bedre skanningsutstyr.

Finner ingen trend

Forskerne mener at en eventuell økning av hjernesvulster grunnet mobilbruk burde ha gitt seg utslag på statistikken mellom 1998 og 2003, ettersom det tar mellom fem og ti år for en svulst å utvikle seg.

– En slik trend er ikke å finne, slår de fast.

De legger likevel til at det er mulig at svulster forårsaket av mobiltelefonstråling bruker mer enn ti år på å utvikle seg, at svulstene er for sjeldne i de undersøkte gruppene til at det er mulig å fange opp en trend eller at det finnes trender i undergruppene, men at disse er for små til at det er blitt fanget opp.

Men, sier forskerne, det er vel så sannsynlig at mobiltelefoner rett og slett ikke forårsaker svulst på hjernen.

Flere E24-saker

Flere artikler

  1. Mener nye Dagbladet forvirrer leserne

  2. TV 2 selger seg ut av Radio Norge

  3. Takket nei til over 16 millioner

  4. Annonsørinnhold

  5. Ekstrem mediedekning for Obama

  6. Full gass for bilsalget