Så mye koster firmabilen

Har du planer om å gå over til firmabil i år? Med Dine Pengers firmabilkalkulator ser du hva som lønner seg for deg.

Fått tilbud om firmabil? Sjekk om det lønner seg for deg før du takker ja. Foto: Scanpix.
Publisert:

Har fått tilbud om firmabil? Eller skal du reforhandle firmabilavtalen? Valget mellom firmabil og privatbil er først og fremst et spørsmål om penger.
Først når du vet hva du betaler for de to alternativene, kan du vurdere hva som er smartest å velge.
Mer lønn?
Dersom du har valget mellom firmabil eller høyere lønn, vil det ofte lønne seg å bruke din egen bil som firmabil. Men lønnskompensasjonen må være høy nok. Det kan du regne ut med Dine Pengers nye kalkulator.
Dersom du likevel ønsker å kjøpe deg en helt ny bil, vil det høyst sannsynlig lønne seg å si ja takk til firmabil. Det skal svært mye til før egen ny bil blir like gunstig.
Regn ut!
Med Dine Pengers nye kalkulator kan du sjekke hva som lønner seg - firmabil eller privateiet bil.
Kalkulator:Firmabil eller privatbil 2009?
Regn også ut firmabilskatten med den nye kalkulatoren Firmabilskatt 2009. (se eksempel lenger ned.)
Dette gir kalkulatoren svar på:
Kostnaden ved å eie bilen selv de tre første årene. Kostnaden ved å ha firmabil i tre år. Og sist hva en kombinasjon av kjøregodtgjørelse og høyere lønn vil bety skattemessig for deg.
Med firmabilkalkulatoren kan du for eksempel sjekke hva en nypris på firmabilen opp eller ned med noen titusener betyr for deg.
Når du har sjekket om du bør velge firmabil eller privateiet bil, må du ta stilling til når det blir lønnsomt for deg å registrere firmabilen. Firmabiler eldre enn tre år gir 25% skatterabatt.
Kan forlenge leasingavtalen
De fleste firmabilbrukere bytter bil hvert tredje år - siden leasingavtalene normalt er tre år. Men det er ikke noe i veien for å forlenge til et fjerde, femte eller sjette år. Sjekk med bedriften din og leasingselskapet om dette er greit, og hva den nye leasingleien blir for firmaet.
Svært mange firmabilbrukere tjener over toppskattegrensen. Dersom vi legger marginalskatten på 44,8% på inntekter mellom 441.000 og 716.600 kroner til grunn og nyprisen på firmabilen er 350.000 kroner, sparer du 7.840 kroner årlig på å kjøre en eldre bil.
Dersom vi legger marginalskatten på 47,8% på inntekter over 716.600 kroner til grunn og nyprisen på firmabilen er 750.000 kroner, sparer du 17.925 kroner årlig på å kjøre en eldre bil.
Bør registreres sent på året
For å få skatterabatten må firmabilen være tre år ved inngangen til inntektsåret. Kort fortalt betyr det at dersom bilen registreres i januar, får du ikke skatterabatten før etter nesten fire år.
Når skatten beregnes er det listeprisen som skal reduseres med 25%.
Jo tidligere på året bilen er registrert, desto lengre går det før du får aldersrabatt. Hvis du registrerer bilen 5. januar 2009, vil du ikke få skatterabatt i det hele tatt i det fjerde året du kjører bilen. Først det femte året (2014) vil du få full skatterabatt.
Kan miste bonus
Merk at du kan miste oppspart bonus på bilforsikringen dersom du ikke har bilforsikringen aktiv i løpet av en treårsperiode.
For å være på den sikre siden, bør du ta kontakt med ditt forsikringsselskap og sjekke om du mister bonus eller ikke ved å kjøre firmabil i noen år.
Bør du føre kjørebok?
Dine Penger anbefaler personer som mottar kjøregodtgjørelse, kjører arbeidsgivers bil i jobben og selvstendige næringsdrivende til å føre kjørebok.
I tillegg bør kjørebok føres av de som har firmabil og kjører over 40.000 kilometer i yrket årlig. De får nemlig 25% «rabatt» når firmabilskatten beregnes.
Om du bare vil regne ut firmabilskatten for 2009, kan du gjøre det med den nye kalkulatoren Firmabilskatt 2009.
Slik regner du ut firmabilskatten
For firmabiler med listepris under 257.100 kroner, får du et årlig inntektspåslag på 30% av bilens verdi. Hvis bilen er verdt mer 257.100 kroner, synker påslaget til 20% av verdien over 257.100 kroner.
Kjører du over 40.000 kilometer i året i jobb, verdsettes bilen til 75% av bilens listepris.
Kjører du over 40.000 kilometer i året i jobb i en firmabil som er eldre enn tre år, skal 56,25% av listeprisen legges til grunn.
Husk: Får du firmabil i løpet av året, skal du bare beskattes for perioden du har disponert bilen. Det samme gjelder hvis du går fra firmabil til privatbil i løpet av året.
Nytt i år er at El-biler får lavere firmabilskatt. Fra 2009
blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 50% av bilens listepris som ny. Les mer om dette her.
Eksempel: Nybilpris 350.000 kroner og inntekt over 441.000 kroner (44,8% marginalskatt).
257.100 x 30% = 77.130
92.900 x 20% = 18.580
Påslag i inntekten = 95.710
44,8% marginalskatt (95.710 x 0,448)
Firmabilskatt = 42.878 kroner.

Publisert:

Her kan du lese mer om