Grønn skattekommisjon vil oppheve avfgiftsfordeler for elbiler:
NAF: – Risikerer at vi bremser den gode utviklingen kraftig

NAF er skuffet og overrasket, mens miljøstiftelsen Zero mener Grønn skattekommisjon har misforstått oppgaven.

  • Ingvild Sagmoen
Publisert:,

Onsdag klokken 10 fikk finansminister Siv Jensen overrakt Grønn skattekommisjon sitt forslag til hvordan skattesystemet kan vris i en mer miljøvennlig retning.

Tiltakene som foreslås omfatter blant annet økte avgifter på bruk av bil, spesielt i storbyene og i perioder med mye trafikk i tillegg til en en ny generell avgift på alle utslipp av klimagasser.

Ett av forslagene utvalget presenterer er å oppheve avfgiftsfordeler for elbiler, og heller erstatte med midlertidige subsidier.

Det får NAF til å reagere.

– Det vi er mest overrasket og skuffet over er forslaget over elbil, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF til E24.

– NAF har snakket om hvor viktig det er at vi ikke endrer på de gode norske fordelene for elbil for tidlig. Vi er nødt til å ha et marked hvor elbilen kan konkurrere med andre, og vi har advart mot å endre på fordelene for elbilene før det er tilfelle, sier hun.

SKUFFET OG OVERRASKET: Kommunikasjonsjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Terje Bendiksby

Stortinget har vært enige om et avgiftssystem som gikk ut på å bidra til lavere avgifter på fornybart drivstoff og nullutslippsbiler som elbilen.

– Vi risikerer at vi bremser den gode utviklingen kraftig. Elbilen er en forutsetning for å nå klimamål og redusere utslipp i storbyene, sier Sagedal.

Les også

Grønn rapport kan gi sur nedbør på borgerlig side

– En grå skattekommisjon

Sagedal legger til at NAF gjerne kan være med å diskutere andre forslag, som køprising, dersom det blir jobbet med andre alternativer parallelt, og trekker frem innfartsparkering.

– Det må tilrettelegges for de som har tidsklemmeutfordringer, og i den sammenheng er innfartsparkering en god løsning. Det er en viktig og billig investering, sier hun.

Norsk elbilforening trekker frem at forslaget ikke bare har stor konsekvens for norsk klimapolitikk, men for hele verden.

– Norge er et utstillingsvindu for verden, vi viser vei og har fått stor oppmerksomhet fra utlandet på vår elbil-suksess, sier generalsekretær Christina Bu i elbilforeningen.

– GRÅ, IKKE GRØNN POLITIKK: Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Berit Roald

– Dette er en grå og ikke en grønn skattekommisjon. Vi ville aldri hatt noen elbil suksess i Norge med den politikken de foreslår, sier hun.

Bu mener forslaget vil reversere en utvikling hvor CO2-komponenten i bilen blir ilagt stor vektnår det kommer til størrelsen på avgifter.

– Dette vil føre til at de bilene som slipper ut lite blir dyrere igjen.

– Mens politikerne sitter og diskuterer klima i Paris, kommer dette forslaget og tar livet av et av de få klimatiltakene som faktisk fungerer, sier hun.

– Har misforstått oppgaven

Klimastiftelsen Zero mener Grønn skattekommisjon har misforstått oppgaven.

– Meningen med grønne skatter er å omstille oss til nullutslippssamfunnet, ikke å videreføre fossilsamfunnet med lavest mulig avgiftsnivå, sier Marius Holm, leder i Zero i en pressemelding.

– Målet med avgiftene på bil må være å fremskynde overgangen til helt utslippsfrie kjøretøy. Utvalgets forslag om lavere veibruksavgift på drivstoff vil føre til det stikk motsatte. Til overmål foreslår de å fjerne alle elbilfordelene. I sum vil dette kvele veksten i salget av utslippsfrie biler, sier Holm.

Les også

Grønn skattekommisjon foreslår økte bilbrukavgifter

Det skal bli lik avgift for slitasje av veinettet, uansett drivstofftype, foreslår Grønn skattekommisjon.
– Vi er enige i dette prinsippet, men det er viktig at det i tillegg betales avgift for lokal luftforurensing . Det innebærer at dieselavgiften må være høyere enn for eksempel bensinavgiften, for å ta høyde for blant annet utslipp av nitrogenoksider, fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet i en pressemelding.

– Dette må komme i tillegg til køprising i byene.

– Vil skape debatt

Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Lars-Erik Borge, har ledet Grønn skattekommisjon sitt arbeid.

– For å si det litt flåsete, bilene forurenser når bilene er ute og kjører, ikke når de står stille. Derfor foreslår vi å øke avgiftene på bilbruken, sa Lars-Erik Borge, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, under presentasjonen av forslagene til nye bil- og drivstoffavgifter.

– Dette er et arbeid som mange har ventet på, og som kommer til å skape mye debatt. Det er mange enkeltforslag som kommer til å være utfordrende og krevende for mange politiske partier, uttalte finansminister Siv Jensen i forbindelse med overrekkelsen.

Høyres finanspolitiske talsperson Svein Flåtten sier i Politisk kvarter på NRK P2 at rapporten fra grønn skattekommisjon ikke skal legges i skuffen.

– Målet er å få mest mulig like avgifter på like utslipp. Vi har en forpliktelse til å komme med forslag basert på dette i budsjettet for 2017, sier Flåtten.

Les også

Grønn skattekommisjon foreslår økte bilbrukavgifter

Les også

DIREKTE kl. 10: Siv Jensen mottar grønn skatterapport

Les også

Lekkasjer fra grønn skatterapport: Omlegging av bilavgiftene

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Foreslår å fjerne fordeler for elbil

  2. Grønn skattekommisjon foreslår økte bilbrukavgifter

  3. Lekkasjer fra grønn skatterapport: Omlegging av bilavgiftene

  4. Annonsørinnhold

  5. «Tesla-avgiften» møtt med kraftig kritikk

  6. Disse grønne skatteforslagene vil du merke på lommeboka