- Bare tungtransport sliter norske veier

Personbiler har lite å si for at norske veier blir ødelagt. Tungtransporten får nærmest all skyld alene.

STOR ANDEL UTENLANDSKE: En nederlandsk trailer kjører på E6 ved Mortensrud i Oslo. Utenlandske lastebilers andel av godstransporten inn og ut av Norge har økt, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Erlend Aas
Publisert:

- Det spiller liten rolle hvor mange personbiler som kjører på veiene. Bare tungtransport bryter ned, sier Arild Ragnøy i Statens vegvesen til Aftenposten.

Harald Tune Larsen ved Transportøkonomisk institutt (TØI) forteller at i alle analyser han har sett, kommer all slitasje av de tunge bilene. Privatbilene står for null slitasje.

Dette kommer overraskende på landets ferske samferdselsminister:

- Jeg har trodd at ett vogntog tilsvarer cirka 50 personbiler, sier Ketil Solvik-Olsen. Svaret er ikke helt galt, om man ser på piggdekkslitasje på veienes aller øverste lag. Svaret er imidlertid et annet når man ser på fysisk ødeleggelse og nedbryting av veiene ned gjennom lagene.

Måler kostnaden

Samtidig øker tallet på tunge kjøretøy i Norge voldsomt, og det samme gjør konsekvensene, skriver avisen. Den nye regjeringen vil la såkalte modulvogntog, også omtalt som monstervogntog, slippe inn på det norske veinettet.

Nå er Transportøkonomisk institutt i Norge og svenskenes VTI i ferd med å måle konsekvensene av slitasjen i kroner og øre. Oppdraget har TØI fått av både Samferdsels-, Miljø- og Finansdepartementet. Rapporten skal være klar i 2014.

Svenskene skal også se på om nyere veier takler dagens og framtidens tungtransport bedre enn gamle. Et spørsmål som skal vurderes, er om tungtransporten betaler for lite for nedbrytingen av veiene.

Store summer

I tiden framover skal det brukes mer enn 3 milliarder kroner årlig bare på vedlikehold av 10.000 kilometer med riksveier. Statens vegvesen har beregnet at det oppsamlede forfallet på fylkesveinettet beløper seg til mellom 45 og 75 milliarder kroner.

Lastebilnæringen er ikke udelt positiv til tanken på å måtte betale mer for å kjøre på norske veier. Harry Kristoffer Nilsen i Norges Lastebileier-Forbund har regnet ut at et norsk vogntog på Østlandet i snitt bidrar med 350.000 kroner i avgifter hvert år. Da er ikke momsavgiftene tatt med.