Fast-gründer nektes full ankebehandling

Borgarting lagmannsrett lar ikke Fast-gründer John Markus Lervik få prøve skyldspørsmålet i ankesaken. Fengselsdommen tillates anket.

FÅR ANKE: John Markus Lervik får ikke prøvd hele saken på nytt i lagmannsretten. Dommen på to års fengsel får han anke.

Espen Braata
  • Andreas Wolden Fredriksen
Publisert:

Lervik ble i februar dømt til to års fengsel for regnskapstriksing og markedsmanipulasjon, hvorav ett år ble gjort betinget. Fasts tidligere globale salgssjef, Torbjørn Kanestrøm, ble dømt til seks måneders betinget fengsel.

Kanestrøm valgte ikke å anke dommen, mens Lervik anket bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, samt straffutmålingen.

Anken har nå vært under silingsbehandling i lagmannsretten, for å avgjøre om og hva som skal bli prøvet på nytt.

«Når det gjelder Lerviks anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet finner lagmannsretten det klart at ankel ikke vil føre frem, og at den bør nektes fremmet [ ...]», heter det beslutningen fra lagmannsretten.

Beslutningen fra lagmannsretten er ikke rettskraftig og kan ankes til Høyesterett.

Blir avgjørelsen fra lagmannsretten stående, er skyldspørsmålet avgjort.

– Beslutningen støtter Økokrims oppfatning av at bevisvurderingen i tingretten var grundig, sier politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn, og legger til at Økokrim er tilfreds med avgjørelsen.

Beklager silingsbeslutning

– Lervik hadde trodd og håpet på at saken skulle latt seg belyse under ankeomgangen i full bredde. Han beklager at lagmannsretten har valgt å sortere ut skyldspørsmålet, sier Lerviks forsvarere, Erling Lyntveit og Rolf Trolle Andersen i advokatfirmaet Hjort.

– Saken vil nå bli forberedt med sikte på å påvise at Lervik ikke har opptrådt forsettlig. Dette spørsmålet er ikke endelig avgjort ved lagmannsrettens silingsbeslutning. Bevisførselen omkring dette vil ventelig bli forholdsvis omfattende.

Fast-gründeren ble ikke dømt til inndragningen eller rettighetstap i tingretten. Blir beslutnignen til lagmannsretten stående vil disse punktene bli behandlet på nytt.

Les også

Lervik: - Jeg har tenkt på saken hver dag i syv år

Mener Fast blåste opp inntektene

Saken har sitt opphav i en avtale på rundt 80 millioner kroner, mellom da børsnoterte Fast Search & Transfer, og den australske telekom-giganten Telstra. Den avtalen gikk i vasken, og i stedet tok det lille australske IT-selskapet Plaut IT over forpliktelsen i det som kalles en «Reseller order form». De skulle da selge tjenestene videre til Telstra på vegne av Fast.

Økokrim mener den avtalen ikke hadde rot i virkeligheten, og viste i rettssaken i tingretten til at Fast aldri har fakturert eller drevet inn pengene. Påtalemyndigheten mener at Fast blåste opp inntektene for 2006, og feilrapporte om kontantstrøm i 2007.

Gjennom siste halvdel av 2007 valgte Fast å avskrive fordringen. Økokrim mente at selskapet heller skulle ha reversert inntektsføringen.

Etter en grundig gjennomgang av hvordan Fast inntektsførte sine salg, igangsatt av en styreoppnevnt revisjonskomité, endte det hele med at Fast i 2008 avla regnskapene for årene 2006 og 2007 på nytt, såkalt restatement.

Les også

Fast-topp: «It's been a hell of a week»

Solgt til Microsoft

Fast ble startet i 1997 av Hans Gude Gudesen, Thomas Fussell, Robert Keith med base i selskapet Opticom ASA. John Markus Lervik var med fra starten og ble etter hvert toppsjef i søkemotor-selskapet som gikk som ei kule på børsen.

Lervik kom rett fra NTNU i Trondheim der han hadde fullført en doktorgrad. Toppen ble nådd i perioden 2006–2007 da selskapet hadde over 700 ansatte på 25 kontorer verden over og en markedsverdi på 7,6 milliarder kroner.

Fast ble kjøpt opp av Microsoft i 2008 for 6,6 milliarder kroner, og i januar 2009 sa John Markus Lervik opp sin stilling.

I 2011 skiftet Fast navn til Microsoft Development Center Norway.

Les også:

Lervik i e-post: «Tror vi har en løsning»Fast-gründer risikerer seks års fengselLervik tiltalt av Økokrim

Publisert:

Flere artikler

  1. Høyesterett avviste Økokrim-krav mot Fast-gründer

  2. Ingebrigtsen dømt til ni år i Acta-saken

  3. Betalt innhold

    Gründer med glid

  4. Tromsdal-saken utsatt til neste år

  5. Gårdeier får sak om uaktsomt drap opp igjen