Altinn avsløres i hemmelig rapport

Store mangler i den nye Altinn-plattformen. Det Norske Veritas setter spørsmålstegn ved kompetansen til dem som forvalter systemet.

STORE MANGLER: Altinn II er flaggskipet i statens utvikling av elektronisk forvaltning, med nettbaserte tjenester og samhandling på tvers av fagområdene i offentlig sektor.
Publisert: Publisert:

Løsningen er for dårlig testet, og det er ikke sikkert den kan bygges ut til å takle trafikkøkningen i årene fremover.

Altinn II er flaggskipet i statens utvikling av elektronisk forvaltning, med nettbaserte tjenester og samhandling på tvers av fagområdene i offentlig sektor.

Rapport

Det Norske Veritas har utarbeidet en teknisk rapport om den nye plattformen på oppdrag for Næringsdepartementet, og her kommer det frem at det gjenstår en del «for at Altinn II-løsningen skal fremstå som robust og klar for drift og videreutvikling».

Rapporten var klar allerede i fjor sommer, men er unntatt offentlighet. Teknisk Ukeblad har fått tilgang til deler av arbeidet.

Her kommer det frem at ting kan ha gått litt for fort, at testmetodene ikke har vært gode nok og at det er en risiko for at løsningen ikke kan bygges ut til å takle tjeneste- og trafikkøkningen.

Les også: Altinn klarte ikke ildprøven

Flaskehals

Her er DNVs hovedinntrykk:

  • Det er begrensninger og flaskehalser i arkitekturen som kan gi risiko for at systemet ikke er tilfredsstillende skalerbart for fremtidig volum.
  • Det er ikke identifisert planer for hvordan den forventede volumøkning i datamengde og økt trafikk skal håndteres i forhold til batch, backup, deploy og andre faktorer som kan påvirke tilgjengelighet ved høyt volum.
  • Kvaliteten på tester har vært for dårlig i alle faser.
  • Det eksisterende testregimet er for dårlig.
  • Det har vært en betydelig mengde feil i systemet. Antall utestående feil er avtagende, og feilrettingen har en positiv trend.
  • Det kan ikke verifiseres at kriseberedskapen som er etablert vil fungere i praksis.
  • Tid og kostnad har vært styrende i utviklingsløpet, og vi mener dette kan ha påvirket kvaliteten. Vi tror det er behov for en periode med stabilitet og konsolidering med fokus på kvalitet og risikoreduksjon.
  • Vi setter spørsmålstegn ved nåværende kompetanse og de forberedelser som er gjort til å forvalte et så komplekst system som Altinn II-plattformen.
  • Det etterlyses en langsiktig strategi for hvordan Altinn-plattformen skal utvikles fremover og også en plan for langsiktig finansiering.

Dominoeffekt

En mangelfull tjenesteplattform gir dominoeffekt. Slik beskrives den i DNV-rapporten:

– Forsinkelser vil få konsekvenser for flyten i næringslivets og det offentliges verdikjeder. Dette betyr at flere vitale samfunnsfunksjoner i dag er avhengig av en operativ Altinn II-løsning for å kunne fungere. Samtidig øker sårbarheten ved at driftsproblemer forårsaket av en tjeneste kan føre til at andre tjenester og andre tjenesteeiere blir skadelidende.

Les også: Altinn-gevinst på 9 milliarder kroner

Teknisk gjeld

I en hektisk innspurts- og oppstartsfase er mye levert på kort tid. Omtrent 120 tjenester er operative på den nye plattformen.

– Men det gjenstår å stabilisere systemet, slås det fast i rapporten, der DNV mener det er en utestående «teknisk gjeld».

Det betyr at det gjenstår en del arbeid før ting er det som det bør være – en ganske normal situasjon for et fersk it-prosjekt.

Penger må til

Her kommer DNV inn på den vanskelige økonomiske situasjonen, som du tidligere har kunnet lese om her i Teknisk Ukeblad.

Prosjektbudsjettet skal ha vært romslig, men i den daglige driften er det mer smalhans. Det må penger til for at ting skal gå på skinner.

– Det gjenstår arbeid, som har sin pris og som må utføres for at systemet skal fremstå som robust og egnet for videreutvikling, heter det i DNVs rapport.

Les andre IT-saker:

Evry blir Norges største IT-selskap

4G rett rundt hjørnet

Nettskyen snart viktigere enn PC-en

Lag din egen nettsky

Spår harddisker på 150 TB

Saken ble opprinnelig publisert på tu.no

Publisert: