Borettslag installerte 128 elbilladere: Så mye mer ble parkeringsplassene verdt

Tre borettslag på Rodeløkka har fått Norges største ladeanlegg for elbiler, med 128 ladere. Det har trolig økt verdien av parkeringsplassene med et sekssifret beløp.

GIR RÅD: Dette parkeringssameiet på Rodeløkka i Oslo er trolig landets største private ladeanlegg for elbil, med 128 ladere. Styreleder Marco Schön i Baandfabrikken borettslag anbefaler andre borettslag i Oslo å ta i bruk den kommunale støtteordningen og bygge ut et større ladeanlegg for elbiler med god kapasitet og smart strømstyring. Det øker verdien av parkeringsplassene, og man unngår problemer når stadig flere beboere trenger lading.
Publisert: Publisert:

Det kan lønne seg for borettslag og deres beboere å installere elbilladere.

På Rodeløkka har verdien av parkeringsplassene økt betraktelig etter at det med kommunal støtte ble installert 128 elbilladere.

Trolig er dette Norges største ladested for elbiler. Tidligere har Vulkan P-hus i Oslo blitt omtalt som landets største ladested, med 100 ladepunkter og to hurtigladere.

Styreleder Marco Schön i Baandfabrikken borettslag viser E24 parkeringsanlegget med hvite ladebokser fra Schneider Electric på nesten alle vegger.

Før installasjonen lå verdien av en parkeringsplass her på mellom 260.000 og 280.000 kroner. Nå mener styrelederen at den har økt betraktelig.

– La oss si et sekssifret beløp, sier Schön til E24.

Nesten alle eierne av de 146 parkeringsplassene som er tilknyttet borettslagene Baandfabrikken, Lissefabrikken og Gøteborggata sa ja til å få ladere.

Med rundt 400.000 kroner i støtte fra Oslo kommune har prosjektet med infrastruktur kostet rundt 21.000 kroner per lader, mens verdien av plassene altså har gått opp langt mer.

– Absolutt. Det tror jeg var grunnen til at de fleste eierne valgte det. Vi sendte rundt et estimat til alle, og det var ingen større protester, sier Schön.

Kraftig verdistigning

Ifølge Datek installasjon, som har satt opp laderne på Rodeløkka, kan verdien av parkeringsplassene ha gått opp med rundt 200.000 kroner. Selskapet viser til flere eksempler hvor parkeringsplasser har økt kraftig i verdi etter at laderne kom.

I ett borettslag i Oslo gikk verdien av en parkeringsplass fra 415.000 til 720.000 kroner, ifølge Datek. I et annet økte verdien fra 660.000 kroner til 1.280.000 kroner, selv om dette kan ha flere årsaker enn at det kom på plass ladere.

Normalt vil verdien av en parkeringsplass i Oslo sentrum kunne øke med 150.000 til 200.000 kroner med en lader, anslår Datek.

– Folk ser behovet

Borettslagenes kunnskap om elbiler og ladebehov er ifølge Datek økende.

– Frem til 2018 så har det vært slik at mange borettslag ikke har kunnet så mye om ladere, og kanskje ikke har tenkt så mye på at beboerne må ha det. Men jeg har vært på 12 generalforsamlinger i mars og april, og alle 12 sa ja til ladere, sier rådgiver Philip Sæter i Datek installasjon til E24.

– Folk ser behovet, og du kan ikke bare la folk sette opp ladere som de vil. Da trekker de ubegrenset med strøm uten at de samarbeider med de andre som lader. Vi må ha en sentralisert løsning, sier han.

Selskapet setter nå opp anlegg i flere ulike borettslag. Ett av dem har 322 parkeringsplasser, og så langt er det planlagt 112 ladere. Et annet borettslag har 222 parkeringsplasser, og det er så langt bestilt 118 ladere.

– Så vi får se hvem som er størst til jul, jeg tipper Fagerholt, der vi nå begynner på infrastruktur til 517 parkeringsplasser, sier Sæter.

– Få ut fingeren

Schön sier at hans borettslag så at flere beboere satte opp ladere, og at det begynte å bli krevende for ledningsnettet å håndtere ladingen.

Da valgte de å tenke helhetlig, og slo seg sammen med de andre borettslagene som deler parkeringssameie, for å tilby ladere til alle i et felles prosjekt.

– Hva bør andre borettslag gjøre?

– Jeg hadde anbefalt dem å få ut fingeren. Støtteordningen i Oslo kommune er sikkert tidsbegrenset, og det finnes vel et slags tak. Nå har dere sjansen, sier Schön.

– Samtidig er man avhengig av å bli enige i styret. Når man ser en suksesshistorie som dette, så tror jeg kanskje det kan overbevise mange borettslag til å fremskynde sine planer, legger han til.

– Mange trenger hjelp

Mange større og mindre borettslag står nå overfor den samme hodepinen, særlig i de mest elbiltette områdene av landet: Flere andelseiere skaffer seg elbil, det er for få ladere, og noen andelseiere betaler for å få satt opp egne ladere.

Men kortsiktige løsninger kan gjøre det vanskelig å få satt opp nok ladere, og det elektriske anlegget kan etter hvert begynne å knele hvis det ikke er dimensjonert for påkjenningen.

SMART STYRING: Rådgiver Philip Sæter i Datek Installasjon viser frem styringsenheten for ladeanlegget for elbil i et parkeringssameie på Rodeløkka i Oslo

– Jeg tror det er mange borettslag som sitter og vurderer dette nå. Vi får mange henvendelser fra styreledere, og flere kommer det til å bli. Dette er en kompleks problemstilling som mange trenger hjelp til, sier administrerende direktør Dagfinn Ringås i Schneider Electric til E24.

Hans selskap har levert laderne til anlegget på Rodeløkka.

– Vi har tredoblet salget av elbilladere i årets fem første måneder fra samme periode i fjor. Vi ser at borettslag er en viktig driver av veksten, i tillegg til offentlige garasjeanlegg og kontorbygg, sier han.

I tillegg til elbilladere leverer Schneider Electric blant annet også smart styringsteknologi til det nye Nasjonalmuseet for kunst i Oslo, og selskapet leverer dessuten trafoer til produksjonsskipet på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

– Bør ha smart styring

Selskapet fremhever hvor viktig det er at ikke alle bruker like mye strøm rett etter jobb, men at kraftforbruket fordeles utover døgnet.

– Det er viktig å tenke på at du bør ha smart styring av strømmen. Du bør også velge en løsning som kan utvides med flere ladere etter hvert, og et system som er åpent slik at det kan snakke med andre styringssystemer. Dette blir viktig fremover når behovet for å styre strømmen øker, sier Ringås.

Publisert:

Her kan du lese mer om