Finans Norge om kutt i storbankene: - Digitaliseringen spiser arbeidsplasser

Bankene må bli mer effektive, ellers vil de bli utkonkurrert. Digitaliseringen spiser arbeidsplasser, ifølge ekspertene.

KUTTER: DNB-sjef Rune Bjerke leder Norges største bank. Nå kutter DNB og Sparebank Vest ansatte.
Publisert:

Informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi, mener at nedbemanningene i to av Norges største banker er en følge av digitaliseringen der forbrukerne utfører mange av sine banktjenester selv via nettbank og mobilbank.

– Det som treffer banknæringen en teknologisk utvikling hvor det blir færre fysiske bankkontorer, sier Staavi til E24.

Han legger til:

– Digitaliseringen spiser arbeidsplasser. Det er selvfølgelig vondt for dem det rammer i omstillingsfasen.

Kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne, er av samme mening:

– Jeg vil ikke se bort ifra at det er flere banker som vil se på behovet for bemanning og antall filialer, sier Fåne til E24.

Les også

Finanstilsynet advarer bankene mot å undervurdere oljenedturen

Varslet store kutt

To av landets største banker har de siste to dagene varslet store kutt. Tirsdag meldte Sparebanken Vest at rundt 100 årsverk skal bort i løpet av året, noe som betyr at én av syv ansatte må regne med å finne seg noe annet å gjøre.

Onsdag ettermiddag varslet DNB at banken at de skal redusere antall bankkontorer som betjener personmarkedet fra 116 til 57.

Samtidig vil det medføre at de gjennomfører en nedbemanning på ytterligere 600 ansatte innen utgangen av 2016, i tillegg til nedbemanningen på 200 som ble gjennomført i fjor.

Konkurrenten Nordea har i dag drøyt 80 filialer i Norge. Snorre Storset er nytiltrådt administrerende direktør i Nordea Norge.
– Har dere også planer om å legge ned filialer?
– Det vi kan si er at vi holder på med å skape en helt digital bank og en del av det er naturligvis også å flytte kompetansen til våre ansatte over til det vi behøver for å støtte oss i en digital bank, sier Storset.

Han tilføyer:

– Vi håper alle våre ansatte vil være med på den reisen. Hos oss må mange ansatte forvente å få andre arbeidsoppgaver på litt andre plattformer. Men vi har ikke satt noe mål om å gå ned i antall ansatte.
– Så dere vil legge ned filialer?
– På tre års sikt forventer vi oss litt færre filialer enn i dag, men vi har ikke satt noe konkret mål. Vi tilpasser oss det våre kunder vil ha. Det betyr at hvordan våre filialer ser ut, endres i takt med hvordan kunder vil møtes, sier Storset.

Samtidig sier han at eksempelvis foregår nå en av syv kundemøter i Nordea over nett. Det betyr at banken naturligvis må kunne møte kunden på nettet og tilpasse sin filialstruktur.
– Vil dere klare dette uten å kutte i årsverk?
– Vi håper å få med oss de fleste av våre ansatte på denne reisen, men vi vil nok bli noen færre. Vi ser at kunder vil møte oss på nye måter, og vi vil gjerne være i front. Derfor vil vi investere og også ansette nye til konsernet. Vi vil få ny kompetanse inn, samtidig som vi omskolerer de vi har.

Les også

Nordea vurderer utflagging fra Norge

Den teknologiske utviklingen

En rivende teknologisk utvikling kan føre til at en rekke jobber forsvinner. Forfatter og teknologiekspert Don Tapscott mener bankvesenet er en av næringene som først vil rammes.

Tapscott og flere andre er nå bekymret for at verden beveger seg inn i en tid der teknologien erstatter flere jobber som ikke vil bli erstattet. Staavi tror også dette kan bli en utfordring.

Staavi peker på at Norge ligger langt fremme i digitaliseringen, og dette er hoved-driveren for utviklingen fremover. Konsekvensen av teknologi skiftet er at man må drive mer effektivt og kutte kostnader, mener han.

– Det er et generelt trekk ved det mange kaller den fjerde industrirevolusjon at man må bli mer effektiv gjennom digitalisering eller å bli utkonkurrert, sier Staavi.

Han trekker en parallell til mediebransjen som også er midt i en digital utvikling der det kuttes journalister, men samtidig ansettes teknologer.

– Sparebanken Vest påpekte for eksempel at man ville investere i et større teknologimiljø samtidig som man kutter ansatte med annen kompetanse. Det er fordi bankene trenger ansatte med kompetanse å utvikle fremtidens løsninger, sier Staavi.

Han trekker også frem at den infrastrukturen som er utviklet i fellesskap i banknæringen, internasjonalt er langt fremme på effektivitet og lave kostnader.

– Morgendagens løsninger krever antagelig et enda større temposkifte, sier han.

Samtidig mener han at den etablerte finansnæringen er klar over behovet for utvikling av nye løsninger, og at bankene er fremoverlente når det gjelder utviklingsviljen.

Les også

DNB-topp tror på lav rente i ti år

Les også

– Må beholde ro og fatning

Les også

Nye bankkort skal bli vanskeligere å misbruke

Publisert:
Gå til e24.no