Panorama fra Finlands hovedstad Helsinki.

En finsk idé for å tiltrekke seg globalt talent kan også fungere for Norge

Å tilby IT-spesialister å prøvebo i Finland i 90 dager er et spennende tiltak som med fordel kan prøves i Norge også.

 • Njål Andersen og David S. A. Guttormsen
  Njål Andersen og David S. A. Guttormsen
  Stipendiat ved institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI; og daglig leder i ASC | Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Samfunnsfordelene med å tiltrekke folk med spisskompetanse fra utlandet er godt dokumentert i forskning. Utenlandske spesialister bringer ofte med seg berikende og alternative perspektiver til lokale arbeidsplasser. Innen akademia og forskningssektoren er de positive effektene varige, både for den som reiser, for miljøene de reiser fra og miljøene de kommer til. Dette signaliserer et attraktivt vinn-vinn-vinn scenario som vil gagne norsk arbeidsliv og økonomisk utvikling.

Staten og interesseorganisasjoner kan spille en rolle for å øke sjansen for at et slikt tiltak blir en suksess. Selv med gode intensjoner og et attraktivt tiltak for å redusere terskelen for at spesialister skal gi Norge et forsøk, er det kritisk med et helhetlig støttesystem når de først kommer. Det er særlig to typer støtte det bør fokuseres på. Den første er å inkludere de nyankommet i sosiale og profesjonelle nettverk.

Les denne kronikken også: Look to Finland

Viktigheten av sosiale nettverk i den private sfære blir ofte oversett. Sosiale nettverk på fritiden skaper tilhørighet, gir tilgang til nyttig informasjon og ressurser, samt innsikt i norsk kultur og væremåte. Alt dette kan være avgjørende for at utenlandske spesialister trives og ønsker å bli. Forskning fra flere felt – ledelse, sosialpsykologi og sosiologi – har demonstrert dette i flere tiår. I en global undersøkelse utført i 2018 av InterNations av folk som bor og jobber i et fremmed land, ble Norge rangert som et av de mest attraktive landene å reise til, på målene miljø, likestilling og balanse mellom jobb og fritid.

Men på spørsmål om sosialisering og hvor lett det er å få venner, kom Norge på 62. plass ut av 68 land totalt. Siden det kan oppleves som vanskelig å bygge sosiale nettverk kan aktiv hjelp med å finne relevante og interessante kontakter, også privat, være avgjørende for programmets suksess. Slike nettverk vil også være viktige for dem som velger å ikke bli, da kontakter man har etablert i Norge kan danne starten på samarbeid på tvers av land.

Det andre viktige støtteaspektet er å hjelpe ledsager med å finne noe meningsfullt å gjøre. Dersom ledsager ikke flytter med til Norge, eller ser oppholdet som en 90 dagers ferie, blir spesialisten neppe lenge i Norge. Om begge finner noe meningsfylt å gjøre, øker sannsynligheten for at de ønsker å bli i landet på lengre sikt. Fra vår egen sektor, har vi eksempler på dyktige forskere som flytter fra landet etter kort tid, da partner ikke fant en passende jobb. Det ble en for stor påkjenning med kun en inntekt, kombinert med at partners karriere ble satt på vent.

Vi støtter ideen om at Norge følger Finland og initierer tiltak for å tiltrekke seg talenter fra utlandet; men med strategisk tilrettelegging for støtte til sosial og profesjonell integrering. Ellers er risikoen stor for at tiltaket blir kortvarig og uten det ønskede resultat.

Publisert:

Flere artikler

 1. Look to Finland

 2. Betalt innhold

  Fire eksperter: Slik bygger du karriere fra hjemmekontoret

 3. «Gründerbølgen» er ingen bølge. Det er en eksponentiell kurve

 4. Betalt innhold

  Kampen om teknologien som vil endre verden

 5. Disse tiltakene kan bli innført om smitten ikke går ned