Huitfeldt vil beholde grensen for medieeierskap

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) ønsker ikke å lempe på reglene som begrenser hvor mye et medieselskap kan eie.

VIL IKKE LEMPE: Kulturminister Anniken Huitfeldt vil ikke endre eierskapsbegrensningen i medieeierskapsloven. FOTO: FRODE HANSEN/VG
Publisert: Publisert:

Salget av Edda Media til A-pressen og TV 2 til danske Egmont aktualiserer debatten om den norske medieeierskapsloven. Et utvalg er satt til å gjennomgå hele lovverket, men eierskapsbegrensningene forsvinner neppe.

– Jeg vil ikke forskuttere behandlingen av utvalgets rapport, men det er veldig sterke grunner for å beholde de nasjonale eierskapsbegrensningene, sier Huitfeldt til NTB.

– Konkurranseloven er ikke god nok til å regulere eierskapet i norske medier. Dette dreier seg ikke om dagligvarekjeder. Å oppheve dagens regler vil true mediemangfoldet, fortsetter hun.

Ekspertutvalget som ledes av advokat Mona Søyland, skal avgi sin rapport innen 31. mars. Eventuelle lovendringer vil ikke bli gjort på bakgrunn av dagsaktuelle saker eller av hensyn til LOs eierpost i A-pressen, bedyrer Huitfeldt.

– Det ville ha vært svært uheldig og lite prinsipielt, sier hun.

KOMMENTAR: Hyklerne i A-pressen

Uenige

Noe av det første den rødgrønne regjeringen gjorde da den tok over i 2005, var å gjøre om på reglene for medieeierskap. Lovverket sier nå at ett og samme medieselskap ikke kan kontrollere mer enn 33 prosent av det nasjonale markedet.

Året før var denne grensen blitt hevet fra 33 til 40 prosent av Bondevik-regjeringen. De borgerlige partiene protesterte kraftig mot at dette ble omgjort.

Torsdag slo BI-professor Torger Reve fast overfor NRK at eierskapsreglene gjør norske mediebedrifter sårbare for utenlandske oppkjøp. Han finner det problematisk at danske Egmont nå er eneeier i TV 2.

– Det er bare ett eller to norske selskaper som kunne ha tatt en sånn posisjon i dag, men jeg tror ikke de en gang vil prøve å utfordre myndighetene på dette. Konsekvensen er at norske medier får utenlandske eiere, sier Reve, som tidligere var styreleder i NRK.

Kulturminister Anniken Huitfeldt mener Reve tar grundig feil.

– Å legge forholdene til rette for at ett enkelt medieselskap kan eie for eksempel 70 prosent av et marked, gjør oss mer sårbare dersom dette selskapet skulle bli kjøpt opp av utlendinger, sier Huitfeldt.

Ikke bekymret

Kulturministeren hadde i likhet med næringsminister Trond Giske (Ap) helst sett at TV 2 forble på norske hender. Samtidig har hun tillit til Egmont som medieeier og viser til at selskapet fra før eier Cappelen Damm.

– Vi har en avtale med TV 2 som varer i fire år til. Den legger føringer for andelen norske produksjoner og slår fast at kanalen skal være allmennkringkaster med hovedsete i Bergen. Egmont har sagt at selskapet har intensjoner om å inngå en ny avtale med staten når den gamle går ut, sier hun.

Da britiske Mecom med David Montgomery i spisse kjøpte opp en rekke norske aviser, ble det oppstandelse i det politiske miljøet. Bare Fremskrittspartiet syntes det var greit at Orkla Medias aviser ble solgt ut av landet.

– Det er trist at vi kommer i en situasjon der det bare er utlendinger som har økonomisk ryggrad og lov til å kjøpe, sa Høyre-leder Erna Solberg i 2006.

Nå er det ingen i Høyre-ledelsen som vil kritisere Telenors og LOs beslutning om å selge TV 2 til danske Egmont. Det er slett ikke rart, mener partiets kulturpolitiske talsperson Olemic Thommessen.

– Det er store forskjeller mellom Egmont og Mecom. De representerer svært ulike publisistiske tradisjoner, og har forskjellige syn på sentrale spørsmål som redaktørplakat, samfunnsansvar og redaksjonell frihet, sier Thommessen til NTB.

Les også:

Publisert: