Drar DN inn for retten

Skipsreder Jacob Stolt-Nielsen bringer Dagens Næringsliv inn for retten med påstander om ærekrenkelser.

Publisert:

Bakgrunnen for saken er en artikkel i Dagens Næringsliv 3. juli i 2006. Stevningen er gjort av Jacob Stolt-Nielsen og rederiet Stolt-Nielsen S.A. mot Dagens Næringsliv, redaktør Amund Djuve og en journalist i avisen.

Aksjesalg

I artikkelen hevdet DN at Stolt-Nielsen solgte egne aksjer for 700 millioner kroner i januar 2004. På dette tidspunktet var, ifølge avisen, selskapets amnesti i en omfattende kartell-sak suspendert.

Storsalget av aksjene skulle ifølge avisen blitt gjort uten at markedet var informert om at amnestiet var suspendert.

Les også: Omstridt storsalg

Stolt-Nielsen og det amerikanske justisdepartementet hadde opprinnelig en amnestiavtale som sikret selskapet fritt leide etter at det hadde innrømmet omfattende prissamarbeid med blant annet Odfjell og Jo Tankers.

Gransket av Børsen

Artikkelen i DN førte til at Oslo Børs innledet undersøkelser av salget øyeblikkelig.

I september sendte Stolt-Nielsen ut en børsmelding om at Oslo Børs hadde avsluttet undersøkelsene, uten å finne grunn til å rapportere noe videre til Kredittilsynet.

- Vi har saksøkt for å få korrigert et uriktig og skadelig oppslag som dreide seg om salg av aksjer. Saken ble reist etter at Oslo Børs hadde kommet frem til at det ikke var noen ting å bebreide Stolt-Nielsen-familien eller selskapet for, sier Stolt-Nielsens advokat, Bjørn Stordrange.

- Vi har krevd at DN skal korrigere oppslaget, og vi har avtalt et møte i slutten av denne måneden for å finne en løsning på saken, sier Stordrange til E24.

Forberedende møte

Møtet finner sted i Oslo tingrett, og er et såkalt forberedende rettsmøte. Det betyr at det vil være en dommer til stede, men at partene kun møtes for å diskutere saken.

Stolt-Nielsens er ifølge bladet Kapital Norges 11. rikeste og skal være god for over syv milliarder kroner.

Hans advokat vil ikke beskrive detaljene i kravet.

- Vi ønsker ikke å gå inn i detaljene i saken nå, men vi føler altså at det henger noe igjen som bør korrigeres, sier Stordrange.

Ifølge advokaten har ikke rederiet vurdert å klage artikkelen inn for Pressens Faglige Utvalg.

Avviser anklagene

Ansvarlig redaktør i Dagens Næringsliv, Amund Djuve, har ikke vært i kontakt med rederiet.

Djuve avviser at avisen har skrevet noe uriktig i saken.

- Det vi har skrevet om Stolt-Nielsen har vært beskrivende for de faktiske forhold, sier Djuve.

Saken om Stolt-Nielsen ble skrevet av journalist Gøran Skaalmo. Skaalmo er en profilert journalist i DNs featureredaksjon. Han har tidligere vært med på å vinne Skup-prisen og Skup-diplom for sine reportasjer i Dagens Næringsliv.

Publisert:

Her kan du lese mer om