Møteulykker ikke hovedsynderen i trafikken: Uoppmerksomhet største skadeårsak

Forbikjøringer og møteulykker får alvorligst utfall. Men risikoen for biluhell uten andre bilister involvert, er mye større. Parkering og rygging forårsaker en tredjedel av skadene.

EGENULYKKER: – Bilister er redde for møteulykker, men egentlig har de størst risiko for å oppleve en bilskade på grunn av sin egen uoppmerksomhet, sier informasjonssjef Voll i Gjensidige.
Publisert:

900 bulker pr dag. Vi bulker i gjennomsnitt 900 ganger hver eneste dag. De mest alvorlige ulykkene skjer ved møteulykker og forbikjøringer.

I 2013 omkom 190 mennesker i trafikken, i tillegg ble mange hardt skadet. Hver eneste dag blir det meldt om alvorlige trafikkulykker.

Les også:Slik unngår du skatt på jobbkjøringen

Flest eneulykker. I fjor økte antall meldte skader til forsikringsbransjen med 14 prosent. Og selv om møteulykker og forbikjøringer har høyt fokus, er parkeringskader og rygging mye mer utbredt. Disse ulykkene står for mer enn en tredjedel av alle skadene.

– Mange av disse skadene skyldes at folk har det travelt og skader en annen bil, for eksempel ved at du åpner døren for brått. Mange parkeringshus er så trange at skader er veldig vanskelig å unngå hvis du er stresset, sier informasjonssjef Arne Voll i Gjensidige til Dine Penger.

Dessuten er det høye mørketall her, ved at folk heller dekker småskader selv for å slippe bonustap.

Mange av disse skadene blir påført av andre, og i halvparten av tilfellene melder ikke synderen seg, sier Voll.

Gjensidige ber folk om å holde avstand til bilen foran.

Les også:Parkeringsbot på 800 kroner kan koste Gordon 124.000 kroner

Sminker og barberer seg. Rushtrafikken på vei til og fra jobb er høytid for småskader, men også for mer alvorlige skader, sier Arne Voll, informasjonssjef i Gjensidige.

– Folk prater i telefonen, sender tekstmeldinger, fikler med GPS/stereoanlegget, sminker seg, barberer seg, spiser matpakken eller drikker varm kaffe, sier Voll.

Surfer på nett i bilkø. Med stadig mer avanserte mobiler er fristelsen også stor for å sjekke nyhetsbildet på sin nye mobil, noe som er livsfarlig. Sjåføren flytter da fokus vekk fra trafikkbildet og over til et helt annet sted, påpeker Voll.

Vi har flere eksempler på at bilister som stopper opp i kø føler at fristelsen blir stor for å sjekke hva som kan være skjedd på mobilen, og ender opp med å kjøre inn i bilen foran. Og dermed skaper enda mer kø, forteller han.

– Hold avstand, husk bilbelte, hold fokus på veien, ta avstand fra alkohol og kjøring og ikke minst ta hensyn til myke trafikanter, oppfordrer Voll.

Les også:Sparte 17.000 på forsikringsbytte

Årsaker: Antall skader:Erstatningsbeløp:
Eneulykke:70.8231,6 milliarder
Rygging:59.744593 millioner kroner
Påkjørt parkert kjøretøy:55.700461 millioner kroner
Påkjørt bakfra: 44.513800 millioner kroner
Annen ulykkestype:39.332694 millioner kroner
Kryssende retninger i kryss:24.807575 millioner kroner
Møting:14.217345 millioner kroner
Forbikjøring:7787134 millioner kroner
Ukjent/uoppklart:560938 millioner kroner
Møtende kjøreretning i kryss:213855 millioner kroner
Parallell kjøreretning i kryss:118523 millioner kroner
Påkjørsel av fotgjenger/syklist:104916 millioner kroner
Totalt:326.904 skader 5.3 milliarder

Tall fra Finans Norge som gjelder personbiler/lette kjøretøy under 3,5 tonn. Tallene er sortert etter antall skader.

Les også:Leasing: Regn ut hva som lønner seg for deg

For høy hastighet. Februar peker seg klart ut som måneden som bilistene trenger bilassistanse hyppigst. I 2013 måtte over 18.000 bilister ha assistanse, det vil si vel 650 daglig, viser tall fra If. Det er 55 prosent høyere enn en gjennomsnittsdag ellers i året.

En stor andel av redningsoppdragene er knyttet til utforkjøringer, i følge bilberger Roar Josephsen som utfører redningsoppdrag for Viking i Agder-fylkene.

HØYSESONG: Denne tiden er høysesong for bilberging, og mange kjører utfor veien, sier Emma Elisabeth Vennesland i If.

– Mange havner i grøfta fordi de holder for høy fart på veiene. Om det er skiltet 80 km/t, behøver du ikke opp i denne hastigheten om forholdene er dårlige. Det er ingenting å tjene på «hast», sier Roar Josephsen.

Jeg pleier å si til alle jeg tauer opp av grøfta: Ta det med ro; hold lav fart og avstand. I stedet for å telle til 1003 bør man telle til 1006. Da får du god avstand til forankjørende, sier han.

I tillegg vet vi at vedlikeholdet på veiene ikke bestandig er det beste. Dette er også noe som påvirker utforkjøringer, sier Emma Elisabeth Vennesland i If.

Les også:Slik blir firmabilskatten i 2014

Livsfarlige forbikjøringer. Mest bekymringsfullt er det at likevel at antall skader ved forbikjøring og møteulykker øker kraftig. Forbikjøringsskader økte med 11 prosent og møteulykker steg med 13 prosent. Dette er ulykker som ofte kan føre til alvorlige personskader.

– Ikke sjelden opplever vi som ferdes i trafikken vanvittige forbikjøringer for så senere å treffe bilen igjen «kun» noen billengder foran oss. Det er lite eller ingenting å spare på å ta store sjanser. Ofte kjører du bare rett inn i en ny kø, sier Arne Voll i Gjensidige.

Vi vet at høy fart og kjøring i påvirket tilstand fører til alvorlige ulykker.

Les også:Derfor kan leasing lønne seg

Midtdelere vil hjelpe. Dårlig veistandard påvirker også disse tallene. Blant annet ville økt bruk av midtdeler på utsatte veistrekning ført til færre skader.

Hele 18 prosent oppgir at de er bekymret for å bli skadet nå de ferdes i trafikken på landevei, mens kun 5 prosent er bekymret for å bli skadet på vei med midtdelere, viser en undersøkelse gjennomført av IPSOS MMI i 2013 for Gjensidige, sier Voll.

5 milliarder: I 2013 økte antall meldte skader til Gjensidige og andre forsikringsselskaper med 14 prosent. Totalt utbetalte forsikringsbransjen 5 milliarder kroner etter materielle skader (lette kjøretøyer). Det utgjør en økning på 400 millioner, eller 8 prosent, i forhold til året før. Tall fra Finans Norge.

Les også:Spar 60.000 kroner på å lease bil (krever innlogging)

Følg oss på Facebook!

Publisert: