Styr unna kasko

Det koster gjerne 20.000 kroner i bonustap og egenandel å bruke bilforsikringen.

Det kan ta over 10 år før bonusnedrykket er «nedbetalt» etter å ha brukt bilforsikringen. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
  • Geir Ormseth
  • Øyvind Røst
Publisert:

For de aller fleste koster det 10.000-50.000 kroner å la kaskoen dekke en skade på bilen. Jo lavere bonustrinn du er på, desto dyrere blir det å la forsikringen dekke skaden.


Først når du har karet deg opp på 75 prosent bonus, kan du puste ut. Da er det ganske billig å bruke kaskoen eller ansvarsforsikringen for å betale skaden.
Årsaken til at bonustap svir mer enn mange tror, er at en kollisjon gir deg et etterslep på bonusstigen som du ikke tar igjen før du er oppe på stigens aller høyeste nivå.
LES OGSÅ:Lavere tap med firehjulstrekk
Kan ta 10 år
Det kan ta over 10 år før bonusnedrykket er «nedbetalt».
Ikke alle forsikringsselskaper opplyser om hele bonustapet. Mange selskaper regner derimot det fremtidige bonustapet kun til du er tilbake på bonustrinnet du forlot.
Følges dette prinsippet, blir det fremtidige bonustapet kunstig lavt. Dermed risikerer du å tape mer penger på bonusnedrykket enn det hadde kostet å betale skaden av egen lomme. Dette gjelder særlig for dem med lav bonus i dag.
Bonustapet ved å bruke kaskoen i bilforsikringen er svært stort dersom du har lav bonus.
Har du for eksempel bare 40 prosent bonus, koster det om lag 35.000 kroner å la kaskoforsikringen dekke reparasjonen. Skaden må da være stor før du bør benytte forsikringen.
Har du så lav bonus, bør du vurdere å droppe kasko. Bygg deg heller oppover bonusstigen med kun delkasko.
Har du enda lavere bonus, for eksempel 0 prosent, blir det så rådyrt å bruke kaskoen at kaskoforsikringen nærmest er penger ut av bilvinduet.
Tapet forfølger deg
Forklaringen på at bonusnedrykk er kostbart, er at du drar med deg bonustapet langt inn i fremtiden.
Tenk deg at du i dag har 30 prosent bonus. Så bulker du og straffes med nedrykk langs bonusstigen. Hos de aller fleste forsikringsselskaper rykker du ned 30 prosent ved neste betalingstermin - fra 30 prosent til bare 0 prosent.
Men ved denne terminen skulle du egentlig hatt 40 poeng (fordi du rykker opp 10 prosent hvert år). Det reelle bonustapet blir derfor 40 det første året.
Kan ta 13 år
Men bonustapene stopper ikke her.
Neste år rykker du opp fra 0 til bare 10. Men uten kollisjonen hadde du hatt hele 50, dermed blir bonustapet 40 også i det året. Det fremtidige bonustapet må summeres helt frem til du har nådd toppen av bonusskalaen.
For en bilist med 30 prosent bonus vil det ta 13 år å lege bonusskaden hos de fleste selskapene.
LES OGSÅ:Selg bilen før 100.000 km.
Når bør du la forsikringsselskapet betale skaden?
For å finne ut hva det totale bonustapet koster, må du multiplisere det totale bonustapet (se tabell) med grunnpremien
(forsikringspremien før fratrekk for bonus).
Formelen i tabellen viser hva det koster å bruke forsikringen.
For å forstå formelen, kan det være nyttig å slå inn tallene i
eksempelet på en kalkulator.
Sammenlign beløpet med taksten på skaden, så ser du om det er billigere å betale skaden selv.

Kilde: Dine Penger


10 poeng opp pr år

Hos alle selskapene får du 10 nye prosent bonus hvert eneste skadefrie år helt til du når 70 prosent bonus. Hos de fleste selskapene beholder du 70 poeng i fem år, før du rykker opp til
75 poeng. SpareBank 1, KLP og Codan avviker noe.
Valg for flinke
Når du har vært flink billist i fem år med 75 prosent bonus, skal du hos de fleste selskapene velge mellom toppbonus på 80 prosent med 10 prosent bonus-nedrykk ved første skade eller en
videreføring av 75 prosent bonus mot at du slipper bonusnedrykk
ved første skade.
Sier ikke alt
Mange forsikringsselskaper opplyser bare om bonustapet du lider inntil du er tilbake på det opprinnelige bonusnivået du hadde før kollisjonen. Derfor summerer de bonustapet kun de 4-5 påfølgende årene etter kollisjonen (lyseblått areal).
SLIK ER BONUSSTIGEN
Bilforsikringen består for de fleste av tre deler: ansvarsforsikring, delkasko og kasko.
De største postene på regningen er ansvarsforsikringen og kaskoforsikringen mot kollisjonsskade. Det er disse postene du får rabatt på gjennom bonussystemet.
Skadefri kjøring gir opptjening av bonus. Som hovedregel har selskapene en startbonus på 20 prosent. Deretter øker bonusen med 10 prosent for hvert år uten skade.
Når du kommer opp til 70 prosent bonus, må du som regel ha dette bonusnivået i fem år før du går opp til 75 prosent bonus - som for de fleste selskapene er toppbonus.
Har du skyld i en skade og bruker ansvarsforsikringen eller kaskoforsikringen, taper du bonus. En bonusreduserende skade betaler du via økt premie, inntil du har nådd toppbonus på normalt 80 prosent.
Det kan derfor ofte være lurt å betale for reparasjon av en skade selv, istedenfor å bruke forsikringen. Har du først fått lav bonus etter en skade, vil bonustapet ved en ny skade gjøre forsikringen svært dyr.
Du unngår bonusnedrykk ved skade på glass, tyveri og brann, da dette omfattes av delkaskoen.
Kalkulator:Sjekk hvor mye du må betale i skatt for firmabilen.
NEDRYKK ER EGENANDEL
Kostnaden som bonusnedrykket gir deg, er en slags egenandel.
Forskjellen mellom et bonusnedrykk og en ordinær egenandel er at bonustapet straffer deg økonomisk over flere år, mens den vanlige egenandelen bare gir deg en økonomisk engangsstraff.
Derfor må du også ta hensyn til bonussystem når du velger forsikringsselskap. Men fortsatt er det den faktiske prisen på forsikringen som teller mest.
Lave bonusnedrykk kan være ensbetydende med høyere pris på forsikringen.
BILLIGST MED CODAN
Alle forsikringsselskapene følger samme skala, bortsett fra Codan, KLP Frisk Forsikring og SpareBank 1.
Codan har større bonustap for dem som har lav bonus, men blir gunstig når du kommer opp på 70 og 75 prosent. Da har Codan lavest bonusnedrykk av alle.
Frisk Forsikring og SpareBank 1 har kun tre års opptjening på 70 og 75 prosent, hvilket er gunstig.
KLP har bare ett års opptjening på 70 prosent bonus før opprykk til 75 prosent bonus.
Men du rykker ned 25-50 prosent ved bonusberøvende skade de to første årene på 75 prosent bonus.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Trafikk

Flere artikler

  1. Spar 20.000 kroner på bilforsikring

  2. Nok en forsikringskjempe endrer bilbonusen

  3. Du kan spare tusener i året på bilforsikringen

  4. Pass på bonusfellen i bilforsikringen: Ektefelle eller firmabil kan koste deg 60.000 kroner

  5. Lar deg krasje uten bonustap