Forsker: - Literprisen må bli svært høy for vi kutter i bilbruken

Selv om mange klager over avgiftsnivået på drivstoff, skal det mye til før det fører til at vi lar bilen stå, mener forsker.

ET VANLIG SYN: Kø på E18 ved Skøyen.
Publisert: Publisert:

- Drivstoffavgiftene må økes ganske kraftig for å få noen effekt i folks bruksmønster, sier Kjell Werner Johansen, instituttsjef hos Transportøkonomisk institutt (TØI) til E24.

Literprisen måtte gått mye høyere en dagens rekordnivå på 15,68 kroner per liter for at folk skulle tenkt seg om flere ganger får de tok bilen.

- Det er klart flere ville satt fra seg bilen om vi så en dobling i drivstoffprisen. Vi pleier å regne med at om prisen går opp med 10 prosent, går bilbruken ned med 1 prosent til 2 prosent. Man skal jo og huske på at bare for å holde bensinutgiften per kilometer konstant, så må man øke realprisen med et par prosent i året.

Drivstoff tar en mindre del

En gjennomgang E24 har gjort av veiledende bensinpriser fra 1930 til i dag, satt opp mot den nominelle inntekten, viser at vi aldri har brukt en mindre del av lønningen vår på bensin.

Aldri før har bensinen vært billigere

Vi har sett på hvor stor del av inntekten man har måttet bruke på å kjøpe 1.000 liter bensin.

Fra 50-tallet har lønnsveksten vært høyere enn prisstigningen på bensin. I 1960 trengte man 7,07 prosent av snittlønnen for å kjøpe 1.000 liter bensin. I 1970 hadde det sunket til 4,06 prosent. Etter dette ligger prisene temmelig stabilt på 3-tallet frem til 2007. Da gikk de under 3 prosent.

For første gang

Offentlige avgifter utgjør nesten 7 kroner for hver liter 95 oktan bensin. Årlig gir dette staten inntekter på i underkant av 20 milliarder kroner.

- Avgiftene er en inntekt, som er begrunnet med eksterne effekter, det vil si veislitasje, ulykker og lokalmiljø, i tillegg kommer en egen CO2-avgift, sier Johansen.

Dette ligger til grunn for drivstoffavgiftene i proposisjonen til Stortinget for budsjettåret 2012.

Samtidig viser tall fra Norsk Petroleumsinstitutt at vi bruker mindre drivstoff enn tidligere. I fjor ble det solgt 3.442 millioner liter bensin og autodiesel fra landets bensinstasjoner, mot 3.490 millioner liter i 2010.

Budbilsjåfør: - Jeg fyller opp tanken annenhver dag

Kjartan Berland, fagsjef i Norsk Petroleumsinstitutt, bekrefter at det er for første gang i historien at vårt totale drivstofforbruk synker.

- Dette har vi spilt inn i klimadebatten. Transportsektoren må ta sin del av utslippene, men nå er det annerledes enn i 2008 og 2010. For selv om det fortsatt er en stor økning i biltransport, og trolig kommer til å være det i årene fremover, flater utslippene ut, sier Berland.

1992 TIL 2012: Den grønne linjen viser vekst i timelønn, rød bensinpris og blå utgift per kilometer. Utregnet av Transportøkonomisk institutt.

Dette har blitt 10 prosent dyrere i år

Nyere biler betyr lavere forbruk, det betyr at det totale konsumet av drivstoff i Norge vil synke enda mer - det til tross for at bilbruken øker (se faktaboks).

Berland sier de har meddelt dette til regjeringen og politikere på Stortinget.

- Det scenarioet vi ser fremover vil være en stor utskiftning av bilene mer miljøvennlig drivstoff i form av mer fornybart biodrivstoff. Trenden med stadig høyere utslipp har snudd, sier Berland.

Kjetil Lund, statssekretær i Finansdepartementet, sier dette er en ønsket utvikling av deres miljøpolitikk og ser ikke noe problem i at avgiftsinntektene vil synke noe.

Mer bilstoff på E24 BIL

- Vi ser ingen grunn til å endre avgiftene på drivstoff. Når tiltakene har virket, ser vi ingen grunn til å beklage dette. Økningen på drivstoffprisen vi ser nå er internasjonalt styrt, i Norge har vi kun hatt en liten avgiftsøkning på 10 år, som det var bred politisk enighet om, sier Lund.

HISTORIKK: Grafen viser utviklingen i bensinprisen fra 1930 i dag. Den røde linjen er veiledende pris. Grønn er prisen justert med konsumprisindeksen. Den lilla er kostnaden på bensin målt mot kjøpekraft. Bruddet i linjene er årene 1943 og 1944 hvor det ikke finnes tall for gjennomsnittlig bensinpris.
Publisert:
Gå til e24.no