Telekom

Senterpartiet om Telenor-splitten: – Staten bør sikre fullt eierskap

Telenor skiller nå ut fibersentraler, TV-antenner og mobilbasestasjoner ut i et eget selskap. Lederen i Senterpartiet vil bla opp statlige milliarder for å kjøpe det nye selskapet og sikre nasjonal kontroll over den samfunnskritiske infrastrukturen.

VIL HOSTE OPP STATLIGE MILLIARDER: Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum vil at staten nå tar over Telenors infrastrukturselskap. Arkivbilde.

Frode Hansen
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Det Telenor nå gjør burde egentlig vært gjort for lengst, ja egentlig når de ble privatisert og børsnotert. Men poenget er at nå bør staten sikre fullt eierskap over denne infrastrukturen, sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, til E24.

Han ønsker at staten nå går inn, legger milliarder på bordet og kjøper opp Telenors infrastruktur, i form av det nye selskapet «Telenor Infra» som E24 kunne fortelle om torsdag.

Telenor har så langt vært ordknappe om planene for «Telenor Infra», annet enn å si at det foreløpig er heleid av Telenor-konsernet og at formålet er å «optimalisere drift og utbygging» av telenettet i Norge.

Les også

Telenor Norge splittes opp: Flytter mobilmastene over i nytt selskap

Men ved å skille ut infrastrukturen gjør man det også mulig å selge seg ned i fremtiden. Da er det ikke sikkert staten indirekte vil eie 54 prosent lenger. Det er det Slagsvold Vedum vil hindre:

– Det er en kjernepolitisk oppgave å ha kontroll over telenettet. Vi mener man nå må ta initiativ i samarbeid med Telenor for at staten overtar eierskapet, sier Slagsvold Vedum og fortsetter:

– I kraftsektoren har vi kontroll gjennom Statnett, ved at de eier den grunnleggende infrastrukturen. Så kan kommersielle aktører selge strømmen ut til sluttkundene.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som forvalter statens eierskap i Telenor. Staten eier i dag 54 prosent av Telenor og i november droppet næringsministeren planene om å selge seg ned til 34 prosent i telegiganten.

– Det fremgår av den nye eierskapsmeldingen at vi har valgt å beholde et eierskap på 53,97 prosent i Telenor. Begrunnelsen for eierskapet er å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Etablering av et nytt datterselskap i Telenor-konsernet endrer ikke noe på dette, sier statssekretær Magnus Thue.

– Like viktig som å ha kontroll over hæren

Telenor-ledelsen har nå har iverksatt neste fase av konsernets effektiviseringsarbeid.

Det innebærer at man deler opp Telenor Norge i to og flytter over all passiv infrastruktur i det nyetablerte selskapet «Telenor Infra», inkludert:

 • Alle mobilmaster og -basestasjoner i det norske mobilnettet fra Telenor Norge
 • Fastnettsider (sentraler og koblingspunkter til kabel- og fibernettet) fra Telenor Norge (tidligere Canal Digital)
 • Tilhørende eiendommer som tidligere var eid av Telenor Eiendom-selskapet
 • Norkring og deres radio- og tv-master
Les også

Telenor bytter toppsjefer i Thailand, Myanmar og Bangladesh

I den nye strukturen som er etablert blir Telenor Infra sidestilt med Telenor Norge, og basestasjonene til mobilnettet og sentralene i fibernettet blir derfor ikke lenger underlagt Telenor Norge.

Telenor Infra skal tilby infrastrukturen og tjenestene sine til Telenor Norge, i likhet med andre aktører som vil leie tilgang.

Lederen i Senterpartiet peker på at vi som samfunn allerede er, og bare bli enda mer, avhengig av data- og telenettene i fremtiden – særlig med fremveksten av e-helse og andre nye tjenester.

– Grunnleggeren av Huawei sa at det å ha kontroll over telenettet er like viktig som å ha kontroll over hæren. Tele- og datakommunikasjon blir bare viktigere og viktigere og det er helt definerende for et samfunn å ha kontroll, sier Slagsvold Vedum.

– Svenske Telia og andre norske og utenlandske aktører kontrollerer jo viktig teleinfrastruktur i Norge allerede. Hvorfor er akkurat Telenor så viktig å kjøpe?

– Det er ulike måter å løse dette på, men vi mener det ville vært klokt å ha en statlig eid grunninfrastruktur, sier Slagsvold Vedum.

Les også

La frem strategi for kunstig intelligens: – Legger mye ansvar på andre

– Kan konkurransen og utbyggingsiveren bli dempet hvis det er staten og ikke en kommersiell aktør som eier og har ansvaret for infrastrukturen?

– Det er ingen grunn for at investeringsviljen skal falle med statlig eierskap. Det er jo et stort behov i samfunnet og det er mange gråsoner og områder som er helt i deknings- og bredbåndsskyggen fortsatt, sier Slagsvold Vedum og fortsetter:

– Med en oppdeling kan man heller ikke stille spørsmål om Telenors habilitet overfor konkurrenter i mobilmarkedet lenger.

Et oppkjøp unngår handlingsregelen

Hvilke private aktører som kunne vært interessert i Telenor Infra hvis Telenor ønsker å selge seg ned er ikke kjent.

– Kunne det vært aktuelt for dere at staten gikk inn i et tilfelle der Telenor ønsket å selge seg ned i Telenor Infra?

– Det kan være ulike løsninger, men hvis vi vinner valget i 2021 vil vi sette i gang arbeidet med å sikre oss kontrollen, sier Slagsvold Vedum.

– Da jeg hadde ansvaret som statsråd kjøpte vi jo opp Borregaard-skogene da de kom for salg, så dette har vi gjort før, fortsetter han.

Les også

Telenor vurderer å selge hele den norske eiendomsmassen

– Det blir stadig tøffere prioriteringer med pengene i statsbudsjettet. Hvorfor er det riktig å prioritere milliarder til dette?

– Dette ville vært en fantastisk investering, men den vil uansett ikke telles i handlingsregelen for her flytter man penger fra aksjeinvesteringer i utlandet og over til infrastruktur i Norge, sier Slagsvold Vedum.

– Og vi har jo en svært kapitalsterk stat, skyter han inn.

Vedum referer til det som kalles «under streken»-penger i statsbudsjettet, altså investeringer staten gjør som gir avkastning. Slike penger regnes ikke med når man regner oljepengebruk i handlingsregelen.

Les også

Dropper nedsalg i Telenor: – Bra at regjeringen innser galskapen

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Telekom
 2. Telekom
 3. Telenor
 4. Infrastruktur
 5. Trygve Slagsvold Vedum
 6. Utbygging
 7. Mobilnett

Flere artikler

 1. Astrup avfeier Vedums Telenor-plan: – Å kaste penger ut av vinduet

 2. Telenor Norge splittes opp: Flytter mobilmastene over i nytt selskap

 3. Telia på jakt etter sjef til nytt norsk tårnselskap

 4. Annonsørinnhold

 5. Ap mener Høyre har mistet troen på Equinor etter forslag om nedsalg

 6. Telia fortsetter 5G-kampen: Men mister snart store inntekter fra Ice