Gir opp Media Norge-runden

Media Norge-partene avslutter forhandlingene med Medietilsynet om den store avisfusjonen. I stedet forbereder Schibsted og regionavisene en klage på tilsynets varslede inngrep.

Publisert:

- Vi ser ikke noe grunnlag for å fortsette samtalene mellom Media Norge og Medietilsynet for å finne en såkalt minnelig løsning. Vi har strukket oss veldig langt, men ser ikke hvordan vi kan opprette Media Norge langs de linjer som Medietilsynet kan tenke seg, sa Schibsted-direktør

OSE

SCH

Birger Magnus i går kveld.
Han leder prosjektstyret for Media Norge, der representanter for Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen samt Schibsted-konsernet har forberedt den store sammenslåingen.
- Nå klager vi, sier Magnus.

Vedtak i Medietilsynet kan påklages til den spesielle klagenemnda for eierspørsmål i mediene, som består av tre fagfolk. Og vedtakene i denne klagenemnda kan ikke overprøves av for eksempel Kulturdepartementet.
Uventet

Det er oppsiktsvekkende at den siste forhandlingsrunden mellom Schibsted og Medietilsynet har brutt sammen bare en uke etter at samtalene kom i gang.

Det er likevel ikke uventet etter at tilsynet i Fredrikstad flere ganger har signalisert at man også vil bruke skjønn i forhold til reguleringen av eierspørsmålene i dagspressen.
Schibsted ville i sluttrunden selge sin aksjepost på 34 prosent i Adresseavisen og dessuten selge seg ned i Harstad-gruppen, der Norges største mediekonsern har aksjemajoriteten.
- Disse salgene ville bringe Schibsteds andel av avisopplaget i Norge ned på 31-tallet, altså godt under lovens grense på 33,3 prosent. Men dette ser ikke ut til å ha gjort et inntrykk på Medietilsynet, sier Magnus.

Les flere nyheter på E24.
Nervekrig

Medietilsynet har på sin side vært interessert i å presse Schibsteds planlagte eierandel i det nye mediehuset kraftig ned fra de planlagte 50,1 prosent som fusjonspartnerne godkjente på sine generalforsamlinger i februar.

Schibsted gjorde det tidlig i fjor høst klart at konsernet ville ha kontrollen i Media Norge hvis Aftenposten og nettsuksessen Finn.no skulle legges inn i sammenslåingen.
Medietilsynet har i siste runde fastholdt at regionavisene har en så spesiell stilling i forhold til opinionsdannelsen at en eiermessig integrasjon vil komme i strid med intensjonene i loven.

Tilsynet har også vært skeptisk til en sammenslåing som gir Schibsted en til dels enda mer dominerende stilling i markedet for annonser på nett.
Pokerrunde

Medietilsynet har i flere måneder signalisert sin skepsis mot en avisfusjon som vil gi Schibsted en styrket stilling i norsk dagspresse.

Tilsynet varslet i forrige måned også et inngrep mot fusjonen, men inviterte partene til en forhandlingsprosess for å finne frem til en såkalt minnelig løsning. Denne prosedyren er fastlagt i loven om eierskap i mediene.

E24 er eid av Aftenposten og VG, som i sin tur er eid av Schibsted. Enkelte ansatte i E24 har aksjer i Schibsted.

Publisert: