Dette systemet blir påbudt i alle norske biler

Kan øke prisen på EU-kontrollen.

DYRERE: EUs nye regler om eCall i nye biler kan komme til å gjøre EU-kontrollen dyrere.

  • Mari Gisvold Garathun - Teknisk Ukeblad
Publisert:

For å redusere antall hardt skadde og drepte i trafikken valgte EU i fjor å sette krav til alarmløsningen eCall i alle biler.

I sommer ble det klart at denne loven også vil omfatte EØS-landene, og dermed Norge.

Automatisk varsling

eCall-tjenesten er et system for automatisk varsling av en ulykke fra kjøretøyet til en alarmsentral.

– Ved en ulykke vil det automatisk kunne overføres et standardisert datasett med opplysninger om ulykken, sier Grete Mathisrud, seniorrådgiver i Samferdselsdepartementets fagavdeling for vei- og trafikksikkerhet til Teknisk Ukeblad.

– Data som tidspunkt, lokalisering og kjøretøyets posisjon til nødnummeret sendes samtidig som en taleforbindelse etableres mellom kjøretøyet og nødsentralen.

eCall kan også utløses manuelt av personer inne i kjøretøyet.

På denne måten skal antall drepte og hardt skadde i trafikkulykker reduseres, ved at de involverte i ulykker får raskere hjelp enn i dag, ifølge fagavdelingen.

Les også: Nytt EU-direktiv skal gjøre bilparken grønnere

Skal redusere dødsfall

I EUs konsekvensanalyse som følger eCall-initiativet er det beregnet mellom en og ti prosent reduksjon i dødsfall, og mellom to og 15 prosent reduksjon i alvorlige skader når systemet trår i kraft.

PÅBUDT: Ecall gjør biler i stand til å automatisk kommunisere med nødsentralen.

EU-kommisjonen

Det forventes også at systemet vil gi reduserte trafikkavviklingskostnader, bedre sikkerhet for redningstjenester og reduserte kostnader til SOS-infrastruktur.

– Det er trolig ved møte- og singelulykker utenfor tettbygd strøk i Norge at eCall-tjenesten vil være mest effektivt for tidlige varsling av ulykker. Kort responstid og god kvalitet på tjenesten somnødetatene gir er derfor av avgjørende betydning for overlevelse eller reduksjon av varig trafikkskadde, sier Mathisrud.

Og legger til at eCall tiltaket er et tiltak som kan bidra til å nå regjeringens mål om å halvere antall skadde og drepte i veitrafikken innen 2023.

Ny EU-lov: Norge kan trenge 24.000 flere elbilladere på seks år

Dyrere EU-kontroll

Kravet om tjenesten vil ikke ha tilbakevirkende kraft, og kommer kun til å gjelde nye biler.

Det arbeides likevel med en løsning som kan ettermonteres i eldre biler for å bedre trafikksikkerheten.

Siden medlemsstatene er forpliktet til å sikre at kostnadene ved håndtering av eCall-anrop ikke belastes brukerne av tjenesten, skal innføringen av systemet i utgangspunktet ikke føre til økte kostnader for norske bilister.

Noe økte kostnader blir det trolig likevel.

– Funksjonstest av systemet vil kreve spesielt elektronisk testutstyr som kan øke kostnader ved periodisk kontroll. Disse kostnader vil kunne bli belastet sluttbruker, sier Mathisrud.

Les også: Årlig stikker utlendinger fra 34 millioner i bompenger

Jobber med saken

EØS-komiteens gjorde vedtak om dette 10. juli men saken krever lovendring.

Regjeringen vil fremme forslag om dette til Stortinget i høst.

Formålet er å ha alt på plass høsten 2017.

Siden det ikke skal være mulig å spore eller overvåke kjøretøy som er utstyrt med eCall, da systemet ikke sender ut signaler før det aktiveres i forbindelse med en ulykke eller dersom nødmeldingen blir utløst manuelt, skal det ikke være i strid med norsk personvern.

Les også: Ny EU-lov kan koste norske bileiere dyrt

Saken ble opprinnelig publisert på tu.no

Les også

Volvo tilbakekaller 600 biler i Norge

Les også

– Bør selge mer enn Ford Focus

Les også

Audi med verdens raskeste limousin

Publisert:

Flere artikler

  1. Vegvesenet med veiplan til 135 milliarder

  2. Brannvesenet rykket ut etter nødanrop fra Tesla-bil: Samme bil ringte nødnummeret 126 ganger på én natt

  3. – Transportrevolusjonen som vil forandre alt

  4. Snart kan du betale strøm per time

  5. Betalt innhold

    Ingen løsning for oljearbeidere på skip: Frykter «Kielland»-tilstander på norsk sokkel