Oljeprisen raser: Derfor stiger bensinprisen uansett

På ett år har oljeprisen falt med 22,6 prosent, men bensinprisen har likevel steget.

DYRT: Det er like dyrt å fylle bensin i Norge, selv om oljeprisen har rast det siste året.

Anette Karlsen
Publisert:,

Fredag stiger listeprisen på 95 oktan bensin hos Statoil Fuel & Retail til 15,82 kroner.

Det er 14 øre mer enn listeprisen var for ganske nøyaktig ett år siden.

Men den gang sto oljeprisen i 108,5 dollar, mot vel 67 dollar i dag.

Justert for en stigende dollarkurs har oljeprisen falt med hele 22,6 prosent.

Oljeprisen og dollarkursen er normalt de to viktigste grunnene til at bensinprisen endrer seg, i tillegg til endringer nye eller forhøyede offentlige avgifter skaper.

Bensinprisen har steget

Men selv om avgiftene ikke ble økt utover generell prisvekst ved siste årsskiftet og oljeprisen målt i kroner har falt med 22,6 prosent, har altså prisen norske bilister betaler steget med nesten en prosent.

Pressetalsmann Knut Hilmar Hansen i Statoil Fuel & Retail forklarer overfor E24 dette med at det er prisn på bensinen de kjøper fra raffineriene som påvirker den prisen de tar for bensinen som selges fra norske bensinstasjoner.

– Innkjøpspriser på ferdigraffinert bensin og diesel har den siste tiden svingt mye, noe som har gjenspeilet seg i våre veiledende priser. Det er flere forhold som har påvirket tilbuds- og etterspørselssiden etter bensin og diesel i det europeiske markedet, blant annet produksjonskapasiteten som følge av raffinerivedlikehold, sier Hansen.

– Streik

– Det har også vært streik ved raffineriene på østkysten av USA noe som har gitt høyere bensinpriser enn normalen, sier Hansen.

UTENFOR DERES KONTROLL: Næringsminister Monica Mæland (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) snakker med pressen etter møte med fire oljedistribusjonsselskaper i fjor høst. Utviklingen etterpå viser at bensinprisene er utenfor deres kontroll.

Berit Roald

En titt på statistikken til det amerikanske energidepartementet gir langt på vei Statoil Fuel & Retails pressetalsmann rett.

Dollarprisen på bensin har falt med knappe 26 prosent de siste 12 månedene, noe som er langt mindre enn det oljeprisen har falt med i samme periode.

Dyrere dollar

Men når man justerer for oppgangen i dollarkursen blir prisnedgangen for amerikansk bensin kun 7,4 prosent.

Det forklarer det meste av det «manglende» prisfallet på bensin hos Norges største bensinstasjonskjede.

Streiken Hansen viser til startet 1. februar og ble gradvis trappet.

Bakgrunnen for konlikten var at fagforeningene var misfornøyd med arbeidsforholdene og ikke bare lønnsspørsmål.

12 raffinerier rammet

På det meste var 6.550 arbeidere i streik, noe som rammet 12 amerikanske raffinerier som samlet står for en femtedel av den samlede raffinerikapasiteten i USA.

I midten av mars ble det imidlertid inngått enighet sentralt, men konfliktene har fortsatt ved enkeltraffinerier.

Analytikere som følger oljemarkedet peker også på at fallet i oljeeksporten fra Libya som følge av økt uro i landet spesielt påvirker bensinmarkedet.

Europeiske raffinerier er nemlig storforbrukere av libysk olje som er velegnet til å lage bensin.

Lite velegnet amerikansk olje

Analytikerne peker også på at raffinerier helst unngår å kjøpe amerikansk lettolje som er mindre velegnet for å raffinere bensin enn andre oljetyper. Selv amerikanske raffinerier foretrekker å importere olje fremfor å bruke amerikansk olje.

Det er særlig økningen i den amerikanske oljeproduksjonen som brukes som forklaring på den voldsomme prisnedgangen på olje det siste året.

Les også

Bensinbransjen svarte Jensen og Mæland med denne grafen

Vedlikehold og justering

Analytikere peker også på at raffineriene uansett har begrenset produksjon i april og mai måned.

Dette skyldes at raffineriene må omstille produksjonsprosessen fra vinterkvalitet til sommerkvalitet. Bensinen som produsere om vinteren på den nordlige halvkulen er laget for å tåle vinterkulde og frost.

Og når raffineriene uansett må stanse produksjonen for å omstille til sommerkvalitet, pleier de også å gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid.

Opp 12,7 prosent

De siste månedene har også oljeprisen steget betydelig, noe som forklarer at bensinprisene har steget jevnt og trutt de siste månedene.

Fra bunnen i januar har listeprisen på 95 oktan bensin steget fra 14,04 kroner til morgendagens 15,82 kroner.

Det er en økning på 12,7 prosent!