Spar fra 75.000 kroner første året!: Slik blir firmabil billigere enn privatbil

Blir du tilbudt firmabil, takker du ja til bekymringsfritt bilhold. Ny eller nyere brukt bil eiet privat blir i mange tilfeller dyrere.

Mye å spare: Får du tilbud om firmabil klarer du sjelden å få til billigere bilhold med tilsvarende bil. Med på denne Volvo V70 kan du spare fra 75.000 kroner på å ha den som firmabil.

Foto: Erik Fagerwal
Publisert:,

Gunstig frynsegode. Firmabil kan være en meget gunstig måte å få ny bil på. Får du tilbud om firmabil, må du skatte av fordelen av å ha bilen. Men det er de eneste bilutgiftene du får også. Derfor kan det være nyttig.

Dine Pengers firmabilkalkulator viser at en Volvo V70 som firmabil koster deg 75.000 kroner mindre første året, enn om du kjøpte samme bil selv.

Bekymringsfritt. Har du firmabil, er det arbeidsgiver som normalt betaler bilen, avgifter, forsikring, drivstoff, service og verkstedregninger. Du trenger aldri å bekymre deg over en ripe i lakken.

For de som kjører langt i yrket, kan det derimot være lønnsomt å eie bilen selv. Særlig hvis man har en billig(ere) privatbil, kjører langt i yrket og får kjøregodtgjørelse, har lite privatkjøring og tjener godt.

Lønnsbeskattes. Prisen du betaler for firmabil, er at fordelen ved privat bruk av firmabil legges på inntekten din og utløser høyere skatt.

Fordel ved privat bruk av firmabil beregnes ut fra bilens verdi, og er i år fastsatt til 30 prosent av bilens listepris som ny, inntil 270.600 kroner, og 20 prosent av overskytende listepris.

Et eksempel på lønnsbeskatning:

For en ny VW Passat til 350.000 kroner
Fordelen blir 81.180 kr (30 prosent av 270.600 kr)
+ 15.880 kr (20 prosent av 79400 kr).
Sum 97.060 kroner, som er inntektspåslaget i lønnen din.

Hva firmabilen netto koster deg, avhenger av din marginalskatt – altså lønnen på siste krone du tjener.

Er lønnen din inntil 490.000 kroner har du marginalskatt på 35,8 prosent.
Da koster Passaten deg 35.383 kroner, eller 2948 kroner i måneden.

Er lønnen din 490.000 – 796.400 kroner, er marginalskattesatsen 44,8 prosent.
Da koster Passaten deg 43.483 kroner i året, eller 3624 kroner i måneden.

Er lønnen din over 796.000 kroner, er marginalskatten 47,8 prosent.
Da koster Passaten deg 46.395 kroner i året, eller 3866 kroner i måneden.

Tips: Husk at selv om du har firmabil, får du reisefradrag for reise til og fra jobben. Grunnen er at du betaler skatt for firmabilen!

Firmabil eller privatbil, hva blir billigst?

Vi har gjort beregninger for to ulike biler – en Volvo V70 til 420.000 kroner, og en VW Golf til 291.000 kroner. Vi har sett på hva som er mest lønnsomt av å eie bilene privat eller som firmabil når du har 400.000 kroner i lønn og 600.000 kroner i lønn.

Volvo V70 med nybilpris til 420.000 kroner

Spar 75.000: På en slik Volvo V70 med nybilpris på 420.000 kroner, kan du spare fra 75.000 kroner på å få firmabil i stedet for å kjøpe bilen selv. Beregningen baserer seg på at du kun får tilbud om firmabil, ikke om lønnstillegg hvis du ikke velger firmabilen.

Foto: Erik-Fagerwall

Volvo V70 med nybilpris på 420 000 kroner. Beregningene er gjort ut fra kjøring privat, og ingen kjøring i arbeid.

Du har 400.000 kr i lønn og kjører 10.000 km i året
Ny firmabil: Kostnad første år: 41.655 kr. Kostnad etter tre år 124.965 kr
Du eier bilen privat: Kostnad første år: 124.881 kr. Kostnad etter tre år: 264.667 kr.
Du sparer på firmabil: Første år: 83.216 kr. Etter tre år: 139.712 kr

Tilsvarende besparelser med 400.000 kroner i lønn og kjørelengde i året på 20.000 km:
Du sparer på firmabil: Første år: 102.126 kr. Etter tre år: 196.412 kr

Du har 600.000 kr i lønn og kjører 10.000 km i året
Ny firmabil: Kostnad første år: 49.755 kr. Kostnad etter tre år: 149.265 kr.
Du eier bilen privat: Kostnad første år: 124.881 kr. Kostnad etter tre år: 264.667 kr.
Du sparer på firmabil: Første år: 75.126 kr. Etter tre år: 115.402 kr.

Tilsvarende besparelser med 600.000 kroner i lønn og kjørelengde i året på 20.000 km:
Du sparer på firmabil: Første år: 94.755 kr. Etter tre år: 172.072 kr

Volkswagen Golf, nybilpris 291.000 kroner

Spar 57.000 kroner: På en slik Golf til 291.000 kroner kan du spare fra 57.000 kroner på å ha bilen som firmabil istedet for å eie bilen privat. Beregningene baserer seg på at du kun får tilbud om firmabil, ikke om lønnstillegg i stedet for firmabilen.

Foto: Volkswagen Nederland

VW Golf med nybilpris på 291.000 kroner. Beregningene er gjort ut fra kjøring privat og ingen kjøring i arbeid.

Du har 400.000 kr i lønn og kjører 10.000 km i året
Ny firmabil: Kostnad første år: 30.523 kr. Kostnad etter tre år 91.569 kr
Du eier bilen privat: Kostnad første år: 95.366 kr. Kostnad etter tre år: 209.907 kr.
Du sparer på firmabil: Første år: 64.843 kr. Etter tre år: 118.338 kr

Tilsvarende besparelser med 400.000 kroner i lønn og kjørelengde i året på 20.000 km:
Du sparer på firmabil: Første år: 83.743 kr. Etter tre år: 175.038 kr

Du har 600.000 kr i lønn og kjører 10.000 km i året
Ny firmabil: Kostnad første år: 38.196 kr. Kostnad etter tre år: 95.336 kr.
Du eier bilen privat: Kostnad første år: 95.366 kr. Kostnad etter tre år: 209.907 kr.
Du sparer på firmabil: Første år: 57.170 kr. Etter tre år: 95.318 kr.

Tilsvarende besparelser med 600.000 kroner i lønn og kjørelengde i året på 20.000 km:
Du sparer på firmabil: Første år: 76.070 kr. Etter tre år: 152.018 kr

NB: Tilsvarende regnestykker ble trykket i VGs papirutgave mandag 24. september. Der var det dessverre kommet inn en feil ved beregning av det å eie bilen selv, så den kostnaden var noe for lav. Feilen er rettet opp i disse regnestykkene.

Om beregningen: Eksemplene er beregnet med Dine Pengers firmabilkalkulator

Dine Pengers firmabilkalkulator legger følgende til grunn:

  • Årsavgift 2885 kr
  • Forsikring 7000 kr
  • Drivstoffkostnad per km 1,00 kr
  • Verkstedutgifter per km 0,40 kr
  • Oljeutgifter per km 0,07 kr
  • Dekkutgifter per km 0,11 kr
  • Vedlikeholdsutgifter per km 0,20 kr
  • Bomutgifter per km 0,11 kr
  • Verdifall er lagt i inn med 20 prosent av bilverdi første eieår og 10 prosent de følgende årene.

NB: Alle satsene i eksemplene gjelder for skatteåret 2012.