Regn ut firmabilskatten for 2007

Vurderer du å bytte til firmabil, eller vil du sjekke hva firmabilen din koster deg neste år? Bruk Dine Pengers firmabilkalkulatorer.

Bør du velge firmabil eller privatbil? Med våre kalkulatorer blir valget enkelt! Foto: Scanpix
Publisert:

Med Dine Pengers firmabilkalkulatorer kan du både beregne firmabilskatten for 2007 og sjekke hva som lønner seg - firmabil eller privateiet bil.
Det ble kun vedtatt små endringer i firmabilbeskatningen i statsbudsjettet for 2007. Knekkpunktet for inntektspåslag indeksreguleres fra 239.100 til 243.400 kroner. Dette er på linje med de generelle avgiftsøkningene i statsbudsjettet (1,8%). Altså ingen innskjerpning eller lettelse i selve firmabilskatten.
Dette innebærer at for biler med nybilpris under 243.400 kroner, får du et årlig inntektspåslag på 30% av bilens verdi. Hvis bilen er verd over 243.400 kroner, synker påslaget til 20% av verdien over 243.400 kroner.

Kalkulator:

Firmabilskatt 2007

Flere må betale toppskatt

Regjeringen foreslår å skjerpe toppskatten. Siden svært mange firmabilbrukere tjener over toppskattegrensen, er det spesielt reduseringen av innslagspunkt for den høyeste toppskattesatsen som får betydning for et antall firmabilbrukere med høyere inntekter.
Når innslagspunktet i trinn 2 i toppskatten reduseres fra 750.000 til 650.000 kroner vil 68.000 flere skattebetalere måtte betale den høyeste satsen i toppskatten. Dette betyr at marginalskatten som har betydning for beregning av firmabilskatten, øker fra 44,8% til 47,8% for disse personene.

Firmabil eller privatbil

Valget mellom firmabil og privatbil er i stor grad et spørsmål om penger. Først når du vet hva du betaler for de to alternativene, kan du vurdere andre forhold som ny eller brukt privatbil, bruktbilpriser (en dag skal du jo selge bilen din), risikoen for skader, servicekostnader, sikkerhet etc.

Kalkulator:

Firmabil eller privateiet bil 2007?

Dette gir kalkulatoren svar på

Kostnaden ved å eie bilen selv de tre første årene. Kostnaden ved å ha firmabil i tre år. Og sist hva en kombinasjon av kjøregodtgjørelse og høyere lønn vil bety skattemessig for deg.
Om du bare vil regne ut firmabilskatten for 2007, kan du gjøre det med kalkulatoren:

Firmabilskatt 2007

Slik beregnes firmabilskatten for 2007

For biler med nybilpris under 243.400 kroner, får du et årlig inntektspåslag på 30% av bilens verdi. Hvis bilen er verd over 243.400 kroner, synker påslaget til 20% av verdien over 243.400 kroner.
Kjører du over 40.000 kilometer i året i jobb, verdsettes bilen til 75% av bilens listepris/nybilpris. Dersom firmabilen er eldre enn tre år, skal listeprisen reduseres 25%. Kjører du over 40.000 kilometer i året i jobb i en firmabil som er eldre enn tre år, skal 56,25% av listeprisen/nybilsprisen legges til grunn.

Husk:

Får du firmabil i løpet av året, skal du bare beskattes for perioden du har disponert bilen. Det samme gjelder hvis du går fra firmabil til privatbil i løpet av året.
Her kan du

beregne firmabilskatten for 2007

Eksempel:

Nybilpris 300.000 kroner og inntekt over 400.000 kroner (44,8% marginalskatt).
243.400 x 30% = 73.020
56.600 x 20% = 11.320

Påslag i inntekten = 84.340

44,8% marginalskatt (84.340 x 0,448)

Firmabilskatt = 37.784

Bør du registrere firmabilen før nyttår?

Når du har sjekket om du bør velge firmabil eller privateiet bil, må du ta stilling til når det blir lønnsomt for deg å registrere firmabilen. Om du bør registrere firmabilen før nyttår avhenger både av betydningen av aldersrabatt og effekten av regjeringens forslag til endring av bilavgiftene.

Store prisendringer

Avhengig av CO2-utslipp, effekt og vekt, vil noen biler bli billigere og noen biler vil bli dyrere etter nyttår. En bil som har store CO2-utslipp og stor motor og høy vekt, vil bli dyrere etter nyttår. En bil med liten motor, lave CO2-utslipp og lav vekt, vil bli billigere etter nyttår. Les mer om de nye bilavgiftene her:

Her er statsbudsjettets bilpris-sjokk

Prisras på bestselgerne

Med firmabilkalkulatorene kan du sjekke hva en nypris på firmabilen opp eller ned med noen titusener betyr for deg.

Aldersfradraget kan avgjøre valget

Den andre faktoren som har betydning for valget av tidspunkt for registrering er aldersfradraget. Dersom du registrerer firmabilen før nyttår, vil du få aldersfradrag tidligere. Firmabiler eldre enn tre år gir 25% skatterabatt.
Svært mange firmabilbrukere tjener over toppskattegrensen. Dersom vi legger marginalskatten på 44,8% på inntekter mellom 400.000 og 650.000 kroner til grunn og nyprisen på firmabilen er 300.000 kroner, sparer du 7.544 kroner årlig på å kjøre en eldre bil.
Dersom vi legger marginalskatten på 47,8% på inntekter over 650.000 kroner til grunn og nyprisen på firmabilen er 700.000 kroner, sparer du 16.730 kroner årlig på å kjøre en eldre bil.
For å få skatterabatten må firmabilen være tre år ved inngangen til inntektsåret. Kort fortalt betyr det at dersom bilen registreres i januar, får du ikke skatterabatten før etter nesten fire år.
For å optimalisere aldersfradraget, bør bilen registreres senest mulig i året. Hvis din nye firmabil registreres i desember i år, får du rabatten fra og med 2010. Nå skatten beregnes er det listeprisen som skal reduseres med 25%.
Jo tidligere i året bilen er registrert, desto lengre går det før du får aldersrabatt. I verst tenkelige fall, og bilen er registrert 2. januar 2007, vil du ikke få skatterabatt i det hele tatt i det fjerde året du kjører bilen. Først det femte året (2011) vil du få full skatterabatt.

Kan miste bonus

Merk at du kan miste oppspart bonus på bilforsikringen dersom du ikke har bilforsikringen aktiv i løpet av en treårsperiode. For å være på den sikre siden, bør du ta kontakt med ditt forsikringsselskap og sjekke om du mister bonus eller ikke ved å kjøre firmabil i noen år. Husk at du kan bytte forsikringsselskap når du vil!

Publisert:

Her kan du lese mer om