Høytrykk i reklamemarkedet

Solid økning for reklameomsetningen i andre kvartal.

ØKER: Mengden direktereklame øker, viser september tallene.
Publisert:

I første kvartal 2010 økte reklamemarkedet med 0,3 prosent eller 13 millioner. I andre kvartal var veksten på drøyt 8,2 prosent i forhold til 2009.

Så langt i år har reklamemarkedet omsatt 8,3 milliarder kroner, noe som betyr en vekst på 4,3 prosent sammenliknet med det første halvåret i 2009.

Det er TV- og internettreklame som er vinnerne, men også dagspressen har grunn til å feire når tallene sammenlignes med 2009.

- Vi hadde ventet en større vekst i første kvartal, men i andre kvartal overgikk den våre forventninger. Veksten forventer vi fortsetter i tredjekvartal, forteller daglig leder Magnus Anshelm i Institutet för reklam- och mediestatistik til E24.

- For fjerde kvartal ser vi ikke en like sterk vekst, men dette skyldes i hovedsak at fjerde kvartal i 2009 var solid. Uansett blir 2010 hyggeligere enn 2009, men vi klarer nok ikke å ta igjen veksten fra 2008 som var på 15 prosent.

Sammenlignet med resten av Norden oppsummerer Magnus Anshelm situasjonen slik:

- Når utviklingen sammenliknes med det øvrige Norden ser man at det også begynner å snu i Finland og Danmark, mens reklamemarkedet i Sverige økte nær 4 prosent i første kvartal og økte med nær 10 prosent andre kvartal, fortsetter Magnus Anshelm.

Oversikten for andre kvartal:

Les flere medienyheter på E24 Media

Publisert: