Bjerkaas-smell i 2008

NRK -sjef Hans Tore Bjerkaas gjør opp 2008 med et underskudd på 80 millioner kroner.

Publisert:

På et møte i Kringkastingsrådet i dag, kunne NRK-sjef Hans Tore Bjerkaas oppsummere året 2008 for rådets medlemmer. Her kunne Bjerkaas fortelle om et år preget av innsparinger, nedbemanninger, økt radiokonkurranse fra Radio Norge men med en fortsatt dekning på nesten 80 prosent for hele NRK-huset.

- NRK er med god margin det største mediehuset i Norge, sier Hans Tore Bjerkaas.

Men økonomien er det så som så med. NRK-sjefen gjorde opp status for regnskapsåret 2008 med et foreløpig underskudd på 80,1 millioner kroner etter merkostnader knyttet til pensjon. Ser en bort fra disse kostnadene endte årsresultatet på minus 10 millioner kroner, langt bedre enn det budsjetterte underskuddet på 55 millioner kroner.

Tallene viser også at NRK har stabile inntekter og god kontroll på kostnadssiden. Inntektene økte med 1,8 prosent til 3,91 milliarder kroner. Antall lisenbetalere var ved inngangen til 2009 på 1.865.000.

- Vi har fått god hjelp fra våre lisensbetalere. Differansen sammenlignet med samme tid i 2007 er på rundt 30.000 og hovedforklaringen her er økt salg av flatskjermer og bakkenettet, sier Bjerkaas.

I tillegg har også NRK jobbet med bemanningssituasjonen i løpet av året. Kostnadene på personalsiden økte med kun 1,7 prosent til 2,45 milliarder kroner.

Summen av arbeidstakere viser en nedgang på 101 beregnende årsverk fra januar 2008 til januar 2009, og en nedgang på 22 beregnende årsverk fra november 2008 til januar 2009.

Flere medienyheter på Kampanje.com

Publisert: