Telenor beholder utbyttemål og skal gjøre store klimakutt

Det norske telekonsernet arrangerer tirsdag sin kapitalmarkedsdag der selskapet legger frem planene for 2020-tallet.

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor, med finansdirektør Jørgen A. Rostrup i bakgrunnen, inviterer tirsdag til kapitalmarkedsdag.
Publisert:

Telenor vil bli klimanøytrale innen 2030 i Norden og skal kutte utslippene i sin asiatiske virksomhet med 50 prosent.

Det kommer frem i en børsmelding Telenor har sendt ut i forkant av selskapets kapitalmarkedsdag tirsdag. Kapitalmarkedsdagen skulle egentlig avholdes 29. januar, men ble utsatt.

– Bare 4 prosent av utslippene våre kommer fra Norden, 96 prosent kommer fra Asia. Derfor må vi gjøre noe med virksomheten i Asia (...) Vi har 3.000 basestasjoner som går på solceller i dag og det skal økes, men vi trenger også mer ren kraft og vi skal kutte dieselforbruket, sa konsernsjef Sigve Brekke i sin presentasjon tirsdag.

Da selskapet slapp resultatene for fjerde kvartal opplyste selskapet om at de for 2020 regner med å investere et beløp tilsvarende rundt 15 prosent av salgsinntektene, før lisenskostnader. I tillegg regnet de med en vekst på null til to prosent i trafikk- og abonnementsinntektene før oppkjøp (organisk), og en vekst i brutto driftsresultat (EBITDA – organisk) på to til fire prosent.

  • Disse målene beholdes for perioden 2020–2022, med et unntak: For denne perioden har man ikke et EBITDA-mål, men et mål om netto kostnadsreduksjoner på én til tre prosent per år.

Samtidig melder Telenor at de opprettholder utbyttepolitikken og gjeldsmålet.

  • Det betyr at utbytte per aksje skal vokse år for år og at gjeldsgraden (netto gjeld mot EBITDA) skal ligger mellom 1,8- og 2,3- gangeren.

PS! Målet for gjeldsgraden var 1,5 til 2,0 ganger før innføringen av regnskapsstandarden IFRS 16.

Telenor har de siste årene både betalt ut ekstraordinære utbytter, kjøpt tilbake aksjer og økt det ordinære utbyttet. I tillegg har selskapet solgt unna virksomheten i Øst-Europa, aksjene i Vimpelcom, avviklet India-satsingen og kjøpt opp DNA i Finland.

Samtidig med dette har selskapet også imøtekommet kritikerne som har ment at selskapet har vært «for» solid og i fjor høst nådde selskapet «gjeldsbalansen» tidligere enn ventet.

– Den oppdaterte strategien vi presenterer i dag er en videreføring med ekstra fokus på inntektsfornyelse og vekst, modernisering og ansvarlig virksomhet. Veksten fremover forventes å være drevet av solide vekstmuligheter i Asia og etterspørsel etter tjenester i Norden, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i en uttalelse.

– Vi mener at Telenor ligger langt fremme når det gjelder effektiv drift av nettverk, men at det fortsatt er et stort potensial for forbedringer, fortsetter Brekke som mener at en fortsatt modernisering av Telenor forblir svært viktig for å være relevant for kundene.

Børsmelding fra Telenor

Vil lansere 5G før slutten av mars

En svært viktig utvikling de kommende årene for Telenor og bransjen er utrullingen av 5G – neste generasjons mobilnett.

Sammenlignet med 4G vil 5G kunne gi enda større hastigheter, langt bedre responstid i nettet (ned mot øyeblikkelig respons) og såkalt skivedeling – en funksjon der nettet kan deles i ulike lag for ulike brukere. På den måten kan nødetater eller brukere med et kritisk behov ha sikret kapasitet, selv om «det vanlige» nettet for forbrukere er sprengt.

Telenor har tidligere sagt at de vil lansere 5G kommersielt i Norge i 2020, men i presentasjonsmaterialet kommer det frem at selsakapet planlegger en lansering i første kvartal 2020 - altså innen utgangen av mars.

Konkurrenten Telia har lovet at de vil lansere 5G før sommeren.

Telenor skriver tirsdag at man kan forvente 5G-lanseringer i 2020, «tilpasset lokale markedsbehov».

Telenor sikter mot at 5G-utrullingen skal skje innenfor den «eksisterende investeringsrammen» til konsernet.

Les også

Telenor-selskap blar opp for nok en mobillisens i Thailand

Tror mer enn hver tredje kobber-kunde kan ryke

Samtidig som Telenor fortsatt ser store muligheter for vekst i flere asiatiske markeder, så er fokuset på «hjemmebane» i Norge fornyelse og 5G.

Det norske markedet er allerede mettet og det er derfor lite rom for å vokse med nye kunder. Isteden vil man sikre økte inntekter fra kundene man har, i tillegg til å gjennomføre det enorme kobbersaneringsprosjektet – det gamle kobbernettet som har levert fasttelefon og DSL-bredbånd skal skiftes ut til fordel for fiber og hjemmebredbånd over mobilnettet (fixed wireless på bransjespråket).

Telenor opplyser at de har et mål om å «beholde rundt 60 prosent av kundene» på den gamle kobber-plattformen. Ved utgangen av 2019 var det rundt 260.000 slike bredbåndskunder.

Selskapet regner altså med at mer enn hver tredje kunde forsvinner når kobberledningen fjernes og kundene må over på fiber eller mobile erstatningsløsninger.

Selskapet peker videre på at kobberplattformen har en årlig kostnad på om lag en milliard kroner (1,2 milliarder før IFRS 16-regnskapsreglene). Ettersom det skal brukes mye ressurser på å rulle ut fiber og fixed wireless venter Telenor at de samlede kostnadene tilknyttet fastnettvirksomheten først vil falle fra 2022 og utover.

Da vil man få full effekt av teknologiløftet. Samtidig regner de med noe lavere inntekter etter teknologiskiftet.

Både utrullingen av 5G, fiber og bredbånd over mobilnettet skal fortsette. Telenor opplyser at de nå har 18.000 fixed wireless-kunder, noe som er opp fra 2.000 i fjor sommer.

Selskapet skriver i tillegg at de opplever en «gradvis kannibalisering fra kabel-TV- til fiberteknologi grunnet en sterk fiberpreferanse» blant kundene.

Publisert: