Dødsalgene kan bekjempes med satellitter, lasere og droner

En liten NTNU-satellitt som ser hundrevis av farger kan gi oppdrettsnæringen hjelp fra oven. Teknologien kan hindre fiskedød og spare «betydelige summer», ifølge studentene bak. – Jeg er litt skeptisk til satellittbilder, sier oppdretter.

– Mennesker klarer å se de tre fargene rødt, grønt og blått, mens fargene mellom er ulike kombinasjoner av disse tre, forklarer doktorgradsstipendiat Sivert Bakken ved NTNU.