Slik blir den blåblå IKT-politikken

Selv om IKT ikke er nevnt som næring, jubler IKT-bransjens interesseorganisasjon over de politiske målsetningene Høyre og Frp nå har lagt frem.

IT-ERNA: Høyres påtroppende statsminister Erna Solberg la i går fram sin regjeringserklæring. I denne saken oppsummerer vi erklæringens IKT-politikk. Her jobber Solberg på et nettbrett, sammen med Høyres kommunikasjonssjef Sigbjørn Aanes og partiets nestleder Jan Tore Sanner.

Håkon Mosvold Larsen
  • Eric B. Utheim
Publisert:

- Vi er faktisk veldig happy, sier Per Morten Hoff, direktør i bransjeorganisasjonen IKT Norge.

- Det er helheten i den nye plattformen som gjør oss så fornøyde. IKT er løftet opp på et nivå vi synes er spennende. Den påtroppende regjeringen legger opp til et taktskifte innen digitalisering og effektivisering, forteller Hoff til E24 - før han skynder seg å legge til:

- «The proof of the pudding is in the eating», som det heter på engelsk. Dette er jo bare planer. De skal jo faktisk gjennomføre det også. Vi kommer selvfølgelig til å følge nøye med på gjennomføringsevnen. Men vi jubler for planene slik de nå er lagt fram.

Er det en ting Hoff reagerer negativt på, er det at IKT som næring ikke er nevnt i den 75 sider lange regjeringserklæringen.

FORNØYD: Per Morten Hoff i IKT Norge sier seg gopdt fornøyd med regjeringens planer. - Men vi skal følge med på gjennomføringsevnen.

Kyrre Lien

- Vi er landets tredje største næring. Det må man snart ta inn over seg, sier han - men legger til:

- Vi pekes på som den store problemløseren. De som skal løse det den nye regjeringen skal ta fatt på. IKT-næringen blir motoren for å nå målet om å avbyråkratisere og effektivisere det offentlige Norge, hevder han.

BAKGRUNN: Her er den blåblå regjeringsplattformen

Lover 100-megabit

Av spesifikke ting trekker Hoff frem at Erna Solberg og Siv Jensen skrur opp ambisjonsnivået når det gjelder bredbånd.

I erklæringen lover den kommende regjeringen å sikre «tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om hastighet på 100 megabit per sekund. Mulighetene for effektivisering gjennom aktiv bruk av IKT er store både i privat og offentlig sektor».

Les også: Denne hverdagen venter for norsk arbeidsliv

100-megabittlovnaden er betydelig høyere enn den rødgrønne regjeringens bredbåndsdefinisjon på 640 kilobit per sekund.

- Dette liker vi. At de tør legge hodet på blokka og sette målsetninger de kan måles på, sier Hoff til E24.

- At staten nå skal ta et overordnet ansvar for tilgjengelighet til bredbånd er offensivt, og bidrar til verdiskaping og tilgjengelighet, sier Hoff.

LA FRAM: Erna Solberg og Siv Jensen (t.v.) la i går fram sin regjeringsplattform, på Sundvolden konferansehotell i Hole, hvor forhandlingene har foregått.

Frode Hansen/VG

Den påtroppende regjeringen nevner også en egen «nasjonal graveforskrift for bredbånd», uten at innholdet her er detaljert.

Dette lover de:

Andre lovnader i erklæringen, som kan defineres som IKT-relaterte, er:

* Samferdsel er en merkesak for begge de nye regjeringspartiene. De blåblå lover å «etablere et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner som bygges opp over inntil fem år. Avkastningen øremerkes i statsbudsjettet til vei-, jernbane- og kollektivnettet samt bredbånd og IKT-infrastruktur, med forutsigbar og varig finansiering av infrastrukturinvesteringene som overordnet mål».

Les også: Prisen på nødnettet i det blå

* Høyre og Frp lover også å sikre finansieringen av ny IKT-plattform i politiet.

* Om nytt nødnett heter det: «Nødnettet er helt sentralt for Norges beredskap. Arbeidet med å få på plass et robust, felles nødnett, basert på moderne teknologi, er en viktig satsing på samfunnssikkerhet og styrket beredskap. Regjeringen vil legge frem en sak om status for utbyggingen av nødnettet med vurdering av fremdriftsplan, budsjett og måloppnåelse, og sikre at organisasjoner som driver med redningsarbeid har anledning til å benytte det nye nødnettet i praksis.»

BREDBÅND: Den blåblå regjeringen kommer med konkrete lovnader når det gjelder utbygging av bredbånd. - Det liker vi. Det at de legger hodet på blokka og at vi kan måle dem på noe, sier IKT Norge-sjef Per Morten Hoff til E24.

Øyvind Engan

* I regjeringsplattformen heter det at myndighetenes ansvar for sikkerheten i kritisk, digital infrastruktur skal defineres. «Ansvaret samles i ett departement. Beredskapen for cyberkriminalitet og cyberangrep skal styrkes».

* Pressestøtten skal over tid legges om og reduseres, og virkemidlene skal gjelde uansett publiseringsplattform. Rene nettaviser skal likebehandles når det gjelder moms. I dag har papiravisene momsfritak.

Sykehusene skal snakke på tvers

*Altinn skal videreutvikles. Byråkratireduksjon er et uttalt mål. Næringsliv og forbrukere skal behøve å levere informasjon til myndighetene bare en plass(min side). Enda flere offentlige tjenester skal gjøres tilgjengelige på nett. Bedre samarbeid og samordning mellom offentlige instanser som NAV, sykehus og lignende.

Les også: Helsetopp om dagens IKT-situasjon: - Kan skremme livet av folk

* Den nye helseministeren får i oppdrag å «øke satsingen på velferdsteknologi», og besørge at landets sykehus kan snakke med hverandre. Det nevnes også en pasientvennlig helseportal beregnet på brukerne.

* Det skal legge til rette for mer bruk av IKT i skoleundervisningen. Erklæringen melder at det skal etableres «Etablere en felles IT-plattform for skolen for enklere tilgang til digitale læringsressurser, deling av informasjon og en mer effektiv skolehverdag». Elever med spesielle behov skal få ekstrautstyr.

DLD ikke nevnt

* Den nye utenriksministeren, hvem det nå enn blir, får som ett av sine oppdrag å slå på tråen til Stockholm. Det svenske forsvarets etterretningsvirksomhets omstridte FRA-lov skal «tas opp».

Loven ga svenske myndigheter rett til signalspaning av kabelbåren trafikk (nett og telefon) inn, ut og gjennom Sverige. Mange nordmenn står bak slik trafikk. De blåblå sier også følgende om personvern: «Innføre sporbarhet i offentlige registre for å forebygge og avdekke snoking i personopplysninger», blant annet skal sensitiv informasjon holdes unna skattelistene, og om noen søker innsyn i din ligning skal du varsles om hvem og når.

* Når det gjelder det omstridte datalagrinsdirektivet (DLD), er imidlertid det ikke nevnt med et eneste ord.

Publisert:

Flere artikler

  1. Lover superbredbånd,men vet ikke hvordan

  2. - Ambisiøst, men gjennomførbart

  3. Har klare forventninger til blåblå plattform

  4. Annonsørinnhold

  5. Tar over i Innovasjon Norge

  6. - Eldreomsorgen står fast i steinalderen