– Nye Difi skal være spydspissen i arbeidet med å modernisere offentlig sektor

Steffen Sutorius blir ny Difi-direktør etter at direktoratet har gjennomgått en omfattende evaluering. Direktoratet skal bli synligere, mektigere og få tydeligere arbeidsområder.

ANSVAR: Steffen Sutoris skal lede den offentlige sektoren mot en mer digitalisert hverdag.

Foto: Sara Svanemyr.
Publisert:,

I takt med at digitaliseringen av offentlig sektor blir stadig viktigere, skal Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) bli synligere.

– Da jeg tok over som Kommunal- og moderniseringsminister fremsto gamle Difi litt som en assortert landhandel. En som holdt på med veldig mye viktig, men hvor det var vanskelig å se hva som var de sentrale prosjektene, forteller statsråd Jan Tore Sanner til fremmøtt presse fredag.

Statsråden forteller at direktoratet har vært under evaluering de siste årene.

– Nye Difi skal være spydspissen i arbeidet med å modernisere offentlig sektor.

Sentralt for direktoratet blir arbeidet med å forbedre styring og ledelse i staten, offentlige innkjøp og ikke minst, den mye omtalte digitaliseringen.

Fredag formiddag ble Steffen Sutorius utnevnt til ny direktør, og har fra 1. mai ansvaret for å lede arbeide med den digitale omstillingen i offentlig sektor.

Les også

Offentlig sektor sender hvert år ut 125 millioner brev

– Må skynde oss

Det er ingen tilfeldighet at Sutorius fikk akkurat denne jobben.

Ifølge Sanner har han hatt viktige lederroller i blant annet Statens pensjonskasse, der han var med på å gjennomføre et av de største og mest suksessfulle digitaliseringsprosessene.

– Det er en god ballast når digitaliseringen blir så viktig i årene som kommer, sier statsråden.

Sutorius gleder seg til å være med på å utvikle og effektivisere offentlig sektor.

RELEVANT ERFARING: Sutorius er utdannet siviløkonom og kommer fra stillingen som direktør for konseptvalg og forretningsplaner i konsulentselskapet Metier.

Foto: Sara Svanemyr.

– Nå har det kommet ut en del rapporter på at vi må skynde oss litt. Også har vi fått rapporten fra Produktivitetskommisjonen som viser at vi har en del utfordringer foran oss. Digitaliseringen er et viktig område fremover.

Han understreker at direktoratet ikke skal digitalisere for digitaliserings skyld, men for at samfunnet skal få bedre tjenester og for at det offentlige skal bli mer effektivt.

– I digitaliseringen ligger det en enorm mulighet for å forenkle måten brukere og arbeidsmarkedet jobber.

Skal bli mer synlig

Sutorius tror direktoratet han nå skal lede vil bli mer synlig i tiden fremover, og forteller at en av hans viktigste roller blir å sette Difi på agendaen i det viktige omstillingsarbeidet som skal gjøres.

– Det er viktig med et synlig Difi, fordi de oppgavene vi jobber med påvirker hele den offentlige forvaltningen.

I presentasjonen av den nye direktøren sier Sanner at det nye Difi skal være spydspissen i arbeidet med å modernisere offentlig sektor.

Med det kommer det også mer makt.

– Nå har vi utstyrt Difi med nye redskaper som gjør at de får mer makt, sier Sanner.

Redskapene han snakker om er blant annet et digitaliseringsråd og en medfinansieringsordning.

Sanner forteller at det fremover vil jobbes for alvor med den digitale postkassen.

– Nå går vi fra den grønne til den digitale postkassen, og det kommer til å gå raskt.

Les også

Kommentar: Digitalisering er ikke forbeholdt fremtiden, den er her allerede

Negativ utvikling

På sine egne nettsider har Difi lagt ut statusrapport på digitalisering i offentlig sektor.

Her skriver direktoratet at «vår overordnede vurdering er at digitaliseringen på flere punkter ikke går raskt nok og at det på enkelte områder er negativ utvikling».

Når det gjelder brukerorientering synker tilfredsheten og offentlige virksomheter klarer ikke å innfri innbyggernes økte forventninger.

Det står også at offentlige digitale tjenester er for skjemabaserte, og ikke utnytter allerede eksisterende data i eksisterende grad.

Utfordringer

Statusrapporten viser at det er flere store utfordringer når det gjelder digitaliseringen av offentlig sektor.

De mange etatene har egne løsninger, og en av oppgavene blir å knytte disse tettere sammen.

Ifølge Sanner er de statlige etatene på full fart over til digital post. En felles strategi er viktig for en vellykket digitalisering.

Statsråden får støtte av Sutorius.

– Etatene hver for seg representerer en kjempestyrke i digitaliseringen av offentlig sektor. Vi skal være en pådriver for å lage en strategi, og dersom vi er sammen om den strategien vil det styrke utviklingen av offentlig sektor.

Han legger til at det innenfor digitaliseringen ligger en enorm mulighet for å forenkle måten brukere og arbeidsmarkedet jobber på.

Selv om det «nye» Difi nå skal arbeide målrettet med å digitalisere den offentlige sektoren, understreker Sanner følgende:

– Vi blir aldri ferdig, dette vil endre seg. Det kommer ny teknologi, og kommer til å komme flere digitaliserte arbeidsprosesser. Det er en ny kultur som vi må forstå.

Les også

Strømmer til strømmetjenester – mener TV-«zapping» vil dø ut

Les også

Kom verst ut i bankundersøkelse: Slik vil Nordea-sjefen bli bedre

Les også

Se til finansbransjen når Norge skal digitaliseres

Les også

En digital drøm om forvaltningen