- Statsbudsjettet mangler forutsigbarhet

Organisasjonen Grønn bil etterlyser tydelige signaler i elbilpolitikken, men tror ikke incentivene blir rørt med det første.

SAVNER LANGSIKTIGHET: Elbilgodene opprettholdes, men tidshorisonten er usikker. For de ladbare hybridbilene, slik som Volvoen til høyre på bildet, er det få goder å hente i det nye statsbudsjettet.
Publisert:

- Vi er positive til at de viderefører elbilfordelene, men vi savner et tydelig signal på hva vi skal gjøre fremover, sier Ole Henrik Hannisdahl prosjektleder i Grønn bil, til E24.

Grønn bil er et prosjekt som jobber for 200.000 elbiler og ladbare hybridbiler på norske veier i 2020, bak dem står Energi Norge, Transnova, Kommunenes Sentralforbund og ZERO.

- I tiltredelseserklæringen til regjeringen ble vi varslet om en utredning rundt bilavgiftene som skulle komme nå i høst, den er nå utsatt til våren.

Les også

Slik er de nye bilavgiftene

Innen den tid vil trolig antallet elbiler på norske veier være 50.000, hvilket gjør at det finnes politisk ryggdekning for å gjøre noe med de mange incentivene knyttet til elbiler i klimaforliket, da disse kunne tas opp til vurdering i 2017 eller når antallet elbiler passerer 50.000.

Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder i Grønn bil.

- Jeg er ikke så bekymret for det. Vi har ikke mottatt noen signaler på at de skal bort. Vi har et tverrpolitisk vedtak om snittutslippet på bilparken skal være under 85 gram per kilometer i 2020, det betyr at vi trenger mange flere elbiler, plug-in hybrider og andre nullutslippsbiler.

- I Elbilforeningen er vi svært fornøyde med at Regjeringen viderefører de viktige fordelene elbilene har også neste år, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

- Men vi er skuffet over manglende signaler om hva som skjer med elbilfordelene på lengre sikt, fortsetter hun, i en utsendt pressemelding.

Hun understreker viktigheten av at Regjeringen viser standhaftighet og tålmodighet. Klimaforliket skal styrkes og da er det naturlig å bygge videre på elbilsuksessen.

Forutsigbarhet

Hannisdahl i Grønn bil skulle gjerne sett at godene knyttet til elbil hadde blitt fredet slik at det ble en høyere grad av forutsigbarhet.

- Det hadde vært gunstig. Ved en større forutsigbarhet er det lettere for folk som vil kjøpe og selge elbiler, i tillegg er det letter å få til investeringer, ikke bare på bilene, men på servicefunksjoner som ladepunkter og slikt.

Han etterlyser også satsning på ladbare hybridbiler. Hannisdahl trekker frem at rundt 15 prosent av dagens nye biler er med stikkontakt.

- Det betyr at 85 prosent velger noe annet. Samtidig er dette et budsjett fra en mindretallsregjering, det må godkjennes av Stortinget, og det kan egentlig sees på som en lissepasning til Venstre og KrF.

Mer bilstoff på E24 BIL

Også NAF og Norges største bilimportør har uttrykt skuffelse onsdag overfor den manglende satsningen på biler med hybriddrivlinje til E24.

- Vi er svært overrasket om det ikke ligger noe om hybridbiler i statsbudsjettet. Skal de nå klimamålene, må avgiftene på hybridbilene ned. Og de må ikke røre elbilen, sa Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, til E24.

Anita Svanes, informasjonssjef for Volkswagen hos Norges største bilimportør, Harald A Møller, sier de små justeringene i bilavgiftene, hvor fradraget på CO2-komponenten øker med 2,1 prosent for biler med utslipp under 50 gram, som vil gjelde de ladbare hybridbilene, utliknes av en tilsvarende økning på de andre komponentene.

- Vi er også skuffet. Vi hadde forventet mer på de ladbare hybridbilene. Her håper vi Stortinget tar tak, sier Anita Svanes, informasjonssjef for Volkswagen hos Norges største bilimportør, Harald A Møller, til E24.

Les også:

Publisert:

Her kan du lese mer om