SLÅR TILBAKE: Regnskap Norge-sjefen tror det vil være behov for regnskapsførere også i en digitalisert fremtid. (illustrasjonsbilde)

Kommentar: Ryktet om vår død er sterkt overdrevet

Man vil kanskje ikke umiddelbart se parallellen mellom regnskapsførere og kong Harald, men én ting har vi felles: Mediene har ved ulike anledninger funnet det for godt å varsle om vår bortgang, eventuelt spådd vår snarlige død.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Basert på en NHO-rapport om følgene av digitaliseringen, slår E24 og VG 8. januar opp en oversikt over en rekke yrker som vil forsvinne eller bli sterkt redusert i løpet av de neste 20 år, og hvilke yrker man derfor bør unngå. Blant de som trekkes spesielt frem i den sammenheng er regnskapsbransjen. Begrunnelsen for påstanden er derimot ikke like klar, og jeg mener bildet som tegnes trenger en kraftig nyansering.

Det er dessverre ikke første gang vi ser denne spådommen i mediene. Diskusjonen kommer stadig opp, etter hvert som digitaliseringen skrider frem. Og som det gjerne er når rykter oppstår, ligger det et snev av sannhet i dem.

Det er helt riktig at regnskapsbransjen, i likhet med andre yrker som inneholder elementer av rutinepreget arbeid, delvis automatiseres. Men ut fra mediedekningen til tider, skulle man tro at dette er noe som har tatt bransjen på senga, og slik er det ikke. Blant våre medlemmer, de norske regnskapsbyråene, er det for lengst konsensus om at rundt 45 prosent av de oppgavene som gjøres manuelt i dag, vil bli automatisert innen fire til fem år.

Vi ligger således et godt stykke foran 20-års-bildet i NHO-rapporten, og har allerede jobbet målbevisst i flere år med å tilpasse bransjen en arbeidshverdag som i økende grad dreier seg om å gi økonomiske råd, i stedet for å punche bilag, gjøre avstemminger og andre oppgaver som med fordel kan automatiseres.

Les også

NHO–rapport: Her er fremtidsjobbene – og jobbene du bør unngå

Jeg skriver «med fordel» for å understreke at vi ikke er imot digitaliseringen, men tvert om ønsker den velkommen. Jeg er nemlig, i motsetning til dommedagsprofetiene i media, ikke bekymret for at regnskapsførerne forsvinner i kjølvannet av digitaliseringen, fordi jeg ser hvor langt transformasjonsprosessen vår allerede har kommet.

Andelen regnskapsbedrifter som henger godt med på digitaliseringen er relativt høy, og økende. I sum kan hele syv av ti regnskapsbedrifter tilby kundene alltid oppdaterte regnskaper, online tilgang til egne regnskapsdata, automatisert bilagsflyt og muligheten til å jobbe i et skybasert regnskapssystem. I motsetning til ovennevnte dommedagsprofetier, er det derfor ikke slik at arbeidsplasser forsvinner som følge av denne utviklingen – de bare endrer seg.

Dette ser vi allerede gode eksempler på fra andre bransjer, eksempelvis hos bankene, hvor flere hundre filialer er nedlagt de senere år. Likevel jobber det flere mennesker der enn noensinne.

I et intervju med NRK, etter NHOs årskonferanse, uttalte Rune Bjerke: Dersom vi sitter helt i ro og ikke gjør noe annet enn å automatisere så vil antall medarbeidere antakelig reduseres. Men DNB forholder seg aktivt til å gripe mulighetene ny teknologi gir, og utviklingen de siste årene tyder på at vi kommer til å sysselsette vel så mange i årene som kommer.

Les også

Skogen Lund: Polsk opptur kan gi unge norske menn jobb

Det samme gjelder for regnskapsbransjen; forholder vi oss aktivt til nye muligheter vil sysselsettingen opprettholdes. Med kontinuerlig oppdatert informasjon om kundens økonomiske situasjon er regnskapsføreren mer enn noen gang næringslivets nærmeste rådgiver med solid innsikt i virksomhetens økonomi.

Kompetansesammensetningen i byråene er også i sterk endring, og man ser nå at teknologi- og kommunikasjonskunnskaper i økende grad inkorporeres i regnskapsførerens kompetansemiks.

Forholdsvis nystartede Value Accounting er et av de beste eksemplene på en svært tilpasningsdyktig regnskapsbransje, og har med teknologidrevne kunder som Kolonial.no og Nabobil.no, gått fra to til 50 ansatte på to og et halvt år. Value Accounting mener at enhver prosess som det er hensiktsmessig å automatisere skal automatiseres, og er nå i ferd med å teste AI (kunstig intelligens) på enkelte kunder og ser at dette vil gi betydelige besparelser på de rutinepregede prosessene.

Det fremstår altså relativt klart at spådommer om regnskapsbransjens snarlige død tar utgangspunkt i uriktige forutsetninger om en bransje som ikke er i stand til å tilpasse seg endringer.

På vegne av landets regnskapsførere vil jeg derfor låne noen ord fra vår kjære konge, fra da NTB nylig annonserte hans bortgang:

Ryktet om vår død er betydelig overdrevet.

Publisert: