Nettsky-forsker: - Norge tenker mer på sikkerhet enn pris

FORNEBU (E24) God økonomi i norske bedrifter gjør at vi har det mindre travelt med å kaste oss på nettskybølgen, hevder forsker.

LITT ANNERLEDES: - Nordmennene oppfører seg stort sett som resten av verden, men med mindre fokus på penger og mer fokus på sikkerhet, sier nettsky-forsker Ben Eaton.

Eric B. Utheim
Publisert:

- Norske bedrifter skiller seg ikke mye fra utlendingene når det gjelder nettskyer, men det er en del forskjeller i når man tar skyen i bruk, og hva som er de utløsende driverne, uttaler forsker Ben Eaton fra Universitetet i Oslo.

Han har doktorgrad i informatikk ved London School of Economics, men jobber nå med en postdoktorstudie på globale infrastrukturer ved Institutt for informatikk i Oslo.

Som et ledd i arbeidet har han intervjuet 15 stpre norske bedrifter om deres nettsky-planer.

Les også: Snowden-saken ga kundeboom for norsk nettsky

- En av de viktigste driverne for å ta i bruk ny teknologi globalt er behovet for kostnadsreduksjon. Gjennom mine samtaler med næringslivet i Norge har jeg fått inntrykk av at dette ikke er like fremtredende her til lands, sier Eaton.

- Norge ble ikke rammet av finanskrisen på samme måte som mange andre, kanskje har det noe med saken å gjøre, spør han seg.

NETTSKY-DIREKTØR: Paul Are Killie er sjef for nettskyløsninger i IBM Norge.

Økonomi ikke like drivende

Han får støtte fra Paul Are Killie, som lever av å selge nettsky-løsninger til norske bedrifter.

Han er direktør for nettsky-løsninger i IBM Norge.

- Det er alltid en viss risiko ved å bevege seg framover og tørre å satse på ny teknologi. Om du er villig til å ta stegene avhenger ofte av om du må eller ikke, sier han.

- På grunn av solid økonomi har mange norske bedrifter tid til å tenke seg om. De har muligheten til å faktisk vurdere om de skal gjøre denne omleggingen, eller om de kan gjøre noe annet, for eksempel fortsette slik de allerede gjør.

- Så norske bedrifter er sene fordi de har det godt?

- Ja, det kan du si.

Killie understreker at innføring av nettskyer ikke betyr store investeringer, men at utgifter føres over til drift og at en omorganisering må gjøres i organisasjonen - noe det kan ligge en risiko i.

Sammen med Eaton møter han E24 i en pause under Smarter Business-konferansen på Fornebu tidligere denne uken.

Har intervjuet norske selskaper

Ben Eaton har vært tilknyttet Universitetet i Oslo i vel ett år. Han er her i landet for å forske på cloudcomputing, og hvordan det norske næringslivet tar i bruk den nye teknologien.

I perioden mars til juni i år gjennomførte han en større intervjurunde med store norske bedrifter

Les også: Dropbox håper å hente inn halvannen milliard

- Jeg valgte bedrifter som har uttrykt en interesse for nettsky-teknologi, enten ved at de har tatt det i bruk eller at de er i en prosess for å ta det i bruk.

Utvalget av bedrifter ga et tverrsnitt av norsk næringsliv. Både matbransjen, olje- og gassnæringen, logistikknæringen og finanssektoren var representert.

Blant de foreløpige funnene Eaton har gjort, er at de norske bedriftene stort sett har de samme kvalene ved å ta i bruk nettsky-teknologien som i andre vestlige land, men med et par viktige unntak.

Det ene er altså priselementet, som generelt sett tilleggs mindre vekt her i rike Norge, enn i mange andre økonomier vi kan sammenligne oss med.

- Kostnadsreduksjon er ikke like hyppig oppgitt som en driver, sier Eaton.

Større sikkerhetsfokus

Til gjengjeld er sikkerhetsaspektet vektlagt i større grad her i Norge.

- Det er en del antatte barrierer, mest fremtredende når det gjelder delte nettskyer. Mange virker redde for å gi fra seg kontrollen til en stor tilbyder man ikke kjenner og ikke har hatt et kontraktuelt samarbeid med, som for eksempel Amazon, Microsoft eller Google. Dette gjelder spesielt business-sensitive data.

Les også: Venter femtidobling av lagrede data

- Så sikkerhetskvalene er viktigere enn kostnadsbesparelsene i Norge?

- Ja, det er en antagelse man kan gjøre seg. Det virker som norske bedrifter vektlegger sikkerhetsspørsmålene mer enn kostnadssiden. Her skiller man seg fra andre land.

(...artikkelen fortsetter under bildet)

PÅ UIO: Ben Eaton, med doktorgrad fra London School of Economics er for tiden knyttet til Universitetet i Oslo, for å gjøre postdoktorstudier på cloudcomputing i Norge.

Ben Eaton sier han tror der vil ta to til fem år før nettskybruken har blitt vanlig i Norge. Og det eneste som er sikkert er at ting vil ha blitt annerledes på den tiden.

- Det er et stort skifte vi ser nå, både i bruk og i mulighetene som finnes. Hype-en er over. Vi har kommet ned på den andre siden av hype-grafen, og vi ser en økt eksperimentering og bruk av og med ulike varianter av nettskyer, også i Norge, sier Ben Eaton.

- Store omskiftninger

- Ting skjer nå, men mye har også allerede skjedd. Noen har tatt det i bruk på en suksessfull måte allerede. Et eksempel jeg nevner i forskningen min er NRK, som på en svært vellykket måte bruker nettsky-teknologi i sine web-TV-løsninger. Nets og deres nettbankløsninger er et annet eksempel, forteller han.

- Suksesshistoriene vil få flere til å ta steget.

Les også: Nettskyen gir 2,5 millioner nye jobber

Både Eaton og Killie viser til amerikansk forskning, som viser at godt over 90 prosent av alle IT-startups i USA nå benytter nettsky-teknologi allerede fra starten av.

- Cloudcomputing et vil komme, det er jeg sikker på, sier Ben Eaton.

- Oppsidene er så store at dette vil bli vanlig. Og det vil bety betydelige endringer i IT-bransjen. Datasenter vil bli automatiserte, måten IT-avdelingene i bedriftene organiseres vil bli endret, og måten man utdanner IT-folk må gjøres om, ettersom det vil bli større behov for spesialister og mindre behov for generalister. Alt dette fordi behovene kundene har vil endre seg.