Tilsyn varsler dagbøter til Nav

Nav har ikke klart å rette feil som fører til brudd med kravene i likestillings- og diskrimineringsloven. Nå varsler tilsyn dagbøter på 50.000 kroner om ikke alt er på stell innen ti dager.

Ørn E. Borgen
  • Martin Hagh Høgseth
Publisert:

Da tilsynet for universell utforming av IKT gjennomførte et tilsyn i fjor høst fant det flere avvik som innebærer at søknadsskjema for foreldrepenger ikke kan brukes av alle.

Tolv uker senere er fortsatt 40 prosent av avvikene ikke løst, noe som innebærer at tilsynet nå varsler dagbøter.

Om Nav ikke klarer å fikse alle avvikene innen ti dager, blir de nødt til å betale bøter på 50.000 kroner per dag, skriver tilsynet i en pressemelding.

– Nesten alle søknader om foreldrepenger blir sendt digitalt. Skjemaet er mye i bruk og alle brukere bør forvente at de kan søke digitalt, uavhengig av funksjonsevne, sier direktør Malin Rygg i tilsynet for universell utforming av IKT.

Feilene som fortsatt ikke er løst gjør skjemaet vanskeligere å bruke særlig for brukere som er blinde eller har nedsatt syn, nedsatt motorikk eller kognisjon. Tilsynet mener at feilene har moderate konsekvenser i form av at brukere kan måtte bruke lengre tid, og at det er vanskeligere å fylle ut skjemaet på første forsøk.

Det vil ikke være kostnadskrevende eller teknisk vanskelig å rette feilene, etter tilsynets vurdering.

– Vi forventer at Nav følger regelverket om universell utforming. Nav er i en særstilling når det gjelder tilgang på ressurser, kunnskap og kompetanse om universell utforming av IKT internt i egen virksomhet. Når tilsynet avdekker slikt, forventer vi at avvikene blir rettet, sier Rygg.

IT-direktør Jonas Sørdahl Skjærpe sier at de allerede har utbedret løsninger for de fleste av feilene, og er trygge på at de vil få rettet feilene innen fristen.

– Etter tilsynet ble gjennomført, har vi jobbet med å rette feilene og lage en best mulig løsning for våre brukere. Nå avventer vi faglige avklaringer fra tilsynet for å sikre at vi løser de gjenstående feilene på en måte tilsynet mener oppfyller kravene, skriver Skjærpe i en e-post til E24.

– Våre løsninger skal være tilgjengelige for alle brukere, også de med spesielle behov. Vi stiller derfor høye krav til oss selv når det kommer til universell utforming. Arbeidet med å rette opp feilene tilsynet har påpekt, har høy prioritet, fortsetter han.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Nav
  2. Universell utforming

Flere artikler

  1. Petroleumstilsynet: Alvorlige regelbrudd på Martin Linge-feltet

  2. Petroleumstilsynet gir Seadrill to pålegg etter «alvorlige» regelbrudd

  3. Seadrill slapp dagbøter. Så kom et nytt alvorlig regelbrudd

  4. Vil den offentlige papirmøllen til livs: Her sendes Norges første digitale planvarsel

  5. Tilsyn bekymret for sveisefeil og utmatting: Fant flere avvik på Johan Castberg-skipet