Telekom

Telenor Norge splittes opp: Flytter mobilmastene over i nytt selskap

Etter over ett års intern jobbing trykker Telenor-ledelsen nå på knappen: Konsernet skiller eiendom og mobil-, radio- og bredbåndsnettet ut i et eget infrastrukturselskap. Det kan åpne for et fremtidig nedsalg i milliardklassen.

Illustrasjonsbilde av en basestasjon på Lillestrøm
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Etter flere års arbeid går effektiviseringsarbeidet i Telenor-konsernet nå over i neste fase. Det skjer blant annet gjennom etableringen av «Telenor Infra», som formelt kom i drift 1. januar.

Selskapet skal etter det E24 forstår få ansvaret for all passiv infrastruktur i Telenors norske telenett. Det betyr at man flytter over:

 • Alle mobilmaster og -basestasjoner i det norske mobilnettet fra Telenor Norge
 • Fastnettsiter (sentraler og koblingspunkter til kabel- og fibernettet) fra Telenor Norge (tidligere Canal Digital)
 • Tilhørende eiendommer som tidligere var eid av Telenor Eiendom-selskapet
 • Norkring og deres radio- og tv-master

Det nye Telenor Infra-selskapet er heleid av Telenor-konsernet, men det er ikke underordnet Telenor Norge. Derfor blir Telenor Infra og Telenor Norge liggende som to sidestilte enheter i konsernstrukturen.

Telenor Infra vil ha sin egen organisasjon til å forvalte og drifte basestasjonene for Telenor i Norge.

Infra vil også være kontaktpunktet for konkurrenter av Telenor som leier tilgang til deres mobilnett, såkalte grossistkunder og andre mobilselskap som vil sette opp egne basestasjoner gjennom samlokalisering.

– Opprettelsen av Telenor Infra er en del av moderniseringsarbeidet vårt og vil være med å optimalisere virksomheten for å skape bedre digitale tjenester som kommer kundene til gode, sier pressesjef i Telenor-konsernet, Tormod Sandstø til E24.

Han bekrefter at Telenor Infra blir et selvstendig selskap under Telenor Group.

PS! Telenor slipper kvartalstallene sine 29. januar og arrangerer en kapitalmarkedsdag 3. mars. Der vil selskapet trolig komme med flere detaljer om Telenor Infra.

Les også

Telenor forbereder neste sparepakke: Vurderer å selge ut mobilmaster

Store effektiviseringsløft

Det var i januar i fjor at Telenors finansdirektør Jørgen Arentz Rostrup og konsernsjef Sigve Brekke skisserte de neste stegene selskapet vurderte i effektiviseringsarbeidet.

Da hadde man allerede tatt grep for å forenkler prosesser og fjerne ineffektivitet internt, men for få til nye forbedringer ville man gå dypere til verks.

Telenor-sjefen fortalte at de siden høsten 2018 har hatt en prosjektgruppe i arbeid for å se på mulighetene for å skille ut mobilmaster og infrastruktur både i Norge og andre land der Telenor opererer. Det handler både om å få frem verdiene og å øke inntektene.

Telia har allerede skilt ut sitt norske mobilnett i et eget selskap.

– Vi ser på om vi skal dele infrastrukturen mer, slik at andre aktører også kan bruke den, og om vi dermed kan drive den bedre, sa Sigve Brekke i fjor.

I tillegg til å skille ut mobilmastene har Telenor også sagt at de vurderer å selge hele den enorme eiendomsmassen de sitter på rundt i Norge. Det tredje løftet er det såkalte kobbersaneringsprosjektet – der den 100 år gamle kobberteknologien for fasttelefon skal stenges ned og fjernes, til fordel for moderne fibernett og mobilløsninger.

Telenor opplyste i fjor at de har om lag 90.000 mobilmaster i landene de opererer. 50.000 av disse eies av Telenor, og rundt to av tre av disse befinner seg i Asia. De siste 40.000 eies av andre eller i partnerskap med Telenor.

PÅ EFFEKTIVISERINGSTOKT: Konsernsjef Sigve Brekke (t.v.) og finansdirektør Jørgen A. Rostrup i Telenor.

Vurderer samme grep i andre land

– Hvilken gevinst ser dere av å skille ut mastene i Norge, ettersom det i dag er så sammenvevd med mobilvirksomheten ellers?

– Telenor Infra er et selskap som vil ha solid kompetanse gjennom å samle miljøene som bygger og forvalter infrastruktur. Fokus vil være på å optimalisere og modernisere denne eiendomsmassen, og ikke minst vil selskapet kunne videreutvikle og levere gode løsninger til kundene, sier Tormod Sandstø i Telenor.

– Vurderer dere å selge ut deler av Telenor Infra? For eksempel til infrastrukturinvestorer av ulike slag?

– Etableringen av Telenor Infra har som formål å optimalisere drift og utbygging. Selskapet er et heleid datterselskap i Telenor Gruppen, sier Sandstø.

– Kan dette selskapet også overta passiv infrastruktur til Telenor i andre land? 

– Telenor Infra er et norsk selskap som skal håndtere den norske infrastrukturen. Telenor jobber med lignende analyser av Telenors infrastruktur i andre land, sier Sandstø.

Les også

Telenor bytter toppsjefer i Thailand, Myanmar og Bangladesh

Har doblet bemanningen på kort tid

Opplysninger fra Brønnøysundregistrene viser at Telenor begynte gjennomføringen av planen sin i oktober.

Den 28. oktober ble Norkring delt opp, hvorav en del ble fusjonert inn i Telenor Norge, men den andre delen med radiomastene ble fusjonert inn i Telenor Infra.

Deretter fikk man på plass en egen ledelse i Telenor Infra, med Christina Endresen som sjef. Hun kommer fra en lederstilling i bedriftsavdelingen i Telenor Norge.

Mot jul og over nyttår har man bedrevet en kraftig oppbemanning i det nye selskapet. Antallet ansatte er mer enn doblet til 77 ansatte per 16. januar.

Styret ledes av Ole Martin Gunhildsbu som nå er direktør for Tårn-enheten i Telenor-konsernet. Ellers i styret sitter:

 • Asle Svanøe – sjef for sikkerhet og grossistmarkedet i Telenor Norge
 • Ingeborg Øfsthus – teknologidirektør i Telenor Norge
 • Wenche Marie Agerup – direktør og ansvarlig for datterselskap i Telenor-konsernet
 • Øystein Myrvold – sjef for investor relasjoner i Telenor-konsernet
Analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities

– Dette har ligget i kortene

Selv om Telenor eier Infra-selskapet alene i dag, kan selskapet komme til å få inn andre eiere. Selvaag Bolig varslet i høst at de vil deles opp og at de får inn en rekke pensjonsfond som medeiere av tomtebanken. Det genererte milliardinntekter for Selvaag-aksjonærene.

– Dette har ligget i kortene, sier Telenor-analytiker Frank Maaø i DNB Markets, som samtidig tror at Telenor ikke vil selge seg ned i Norge.

Telekom-analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities er enig i at nyheten er i tråd med signalene fra selskapet i fjor. Hun tror det i første omgang handler om å få synliggjort verdiene i dette, og for å forsøke å øke leieprisene.

– Tror du de ønsker å få inn andre medeiere for å frigjøre kapital?

– Det er absolutt en mulighet på sikt, sier Trondsen og fortsetter:

– Det jeg tror de vil gjøre er en sale-leaseback (salg og leie tilbake, journ.anm.) på eiendomsporteføljen. Tidligere har de solgt Veon-aksjene (tidligere kjent som Vimpelcom, journ.anm.). Begge deler tilfører kontanter til Telenor og kan føre til at man vil gjenoppta det tidligere tilbakekjøpsprogrammet av egne aksjer.

Arctic-analytikeren tror en ny runde med tilbakekjøp vil kunne løfte Telenor-aksjen.

– Tårn har fått en reprising i markedet og vi ser at det prises ganske høyt sammenlignet med telekomaksjer. Samtidig ser vi også at i de tilfellene tårn har blitt solgt, så har det vært fra teleselskaper med høy gjeld. Det har ikke Telenor.

Les også

Telenor-selskap lanserer 5G i Finland med Huawei

Frank Maaø i DNB Markets tror ikke Telenor vil selge seg ned i tårnselskapet i Norge, og at det i utgangspunktet handler om å få til en effektivisering i driften.

– Telenor har signalisert at man ikke ønsker å bare realisere en kortsiktig gevinst, sier Maaø.

Han peker samtidig på at det finnes muligheter i Asia og at nettopp mobilmaster var én av de tre store synergiene Telenor så for seg da man prøvde å få til en fusjon med malaysiske Axiata.

Ser man på Europa, så kan det å skille ut tårn være en måte å få til flere sammenslåinger i europeisk telekom. EUs konkurransemyndigheter har så langt stoppet både Telia og Telenors fusjonsforsøk i Danmark, samt en rekke andre. Dette står i kontrast til USA og Kina, der bransjen er langt mer konsolidert og der flere mener man nå leder an i 5G:

– Tusenkronersspørsmålet i industrien er om konkurransemyndighetene i Europa vil tillate flere oppkjøp av selskap for å gjøre det mer lønnsomt å ta kostnaden for 5G som er viktig for teknologisk utvikling.

Les også

Teleselskapene visste om regjeringens «Kina-krav»: Telenor vil bruke Huawei-utstyr likevel

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Telekom
 2. Telenor
 3. Telekom
 4. Mobilnett
 5. Sigve Brekke
 6. Infrastruktur
 7. Mobil

Flere artikler

 1. Senterpartiet om Telenor-splitten: – Staten bør sikre fullt eierskap

 2. Astrup avfeier Vedums Telenor-plan: – Å kaste penger ut av vinduet

 3. Telia på jakt etter sjef til nytt norsk tårnselskap

 4. Telenor vurderer å selge hovedkontoret på Fornebu

 5. Telenors nye tårnselskap får 40.000 mobilmaster: Sverige-sjefen skal lede det