Avduker radikal robot-taxi – helt uten sjåfør

Gründer-selskapet bak konseptet er verdsatt til 3,2 milliarder dollar.

INPUT

Foto: Bloomberg Businessweek

Den mystiske kassen står i et helt hvitt rom i en kontorbygning i San Francisco.