Klagenemnda: Parkeringsvaktene trenger ikke gå rundt bilen: Tones (68) p-billett var ikke «kvalifisert synlig» – fikk bot

Da Tone Melvar (68) kom ut fra kjøpesenteret og møtte parkeringsvakten ved bilen, pekte hun på den gyldige billetten som lå i frontruten. Da fikk hun bot.

BOT OG AVSLAG: Her er parkeringsbilletten som ga Tone Melvar (68) bot. Selv om billetten både var gyldig og lå synlig i frontruten, ble hennes klage til Parkeringsklagenemnda avslått.
  • Karl Wig
Publisert:

Bot med synlig billett. – Jeg ble helt forskrekket, sier 68-åringen om det som skulle være en helt vanlig handletur på kjøpesenteret på Bøler i Oslo.

Kjøpesenteret er et av mange som tilbyr gratis parkering for kunder i inntil to timer, mot at man trekker parkeringsbillett og legger den synlig i frontruten.

Pressens Faglige Utvalg har felt Dine Penger på punkt 3.2 om kontroll av opplysninger/kildekritikk i en artikkel om Tone Melvar (68) som fikk parkeringsbot til tross for gyldig billett. Et mindretall i utvalget mener Dine Penger ikke brøt god presseskikk. Les PFUs uttalelse her.

– Jeg var ferdig på fem minutter, og traff parkeringsvakten da jeg kom ut fra senteret. Han spurte om det var min bil. Jeg svarte ja, og da sa han at jeg ikke har gyldig billett. Jeg protesterte og viste ham lappen i frontruten, sier Tone til Dine Penger.

Til liten nytte:

– Han sa at jeg hadde lagt billetten feil. Så skrev han ut bot.

Les også:Parkeringsbøtene du ikke får klage på

Tok saken videre. Tone følte seg sikker på at bøteleggingen var en glipp, og klaget umiddelbart til Q-Park. De avslo klagen.

68-åringen tok saken videre til Parkeringsklagenemnda, som er en egen instans som løser tvister mellom bilførere og parkeringsselskap.

I klagen la hun ved bildet hun knipset rett etter at hun fikk boten, som viser parkeringsbilletten synlig i frontruten. Bildet er gjengitt øverst i denne artikkelen.

Les også:Gikk til rettssak – boten ble tre ganger dyrere

«Kvalifisert synlighet». Men også nemnda ga Tone avslag. I begrunnelsen vedgår saksbehandlerne at bildet viser en synlig billett, men at den ikke møter kravet til «kvalifisert synlighet»:

«De skriver i Deres henvendelse at parkeringslappen lå godt synlig innenfor frontruten, noe De også har sendt oss bilde av. Standardvilkårenes § 4 første ledd krever at billetten skal ligge godt synlig bak frontruten ved kontroll. I dette ligger et krav om kvalifisert synlighet.»

OPPGITT: Tone Melvar (68) fikk bot selv om hun hadde lagt gyldig parkeringsbillett i frontruten på bilen.

«Parkeringsklagenemnda har tidligere vurdert lignende tilfeller og da funnet at dette er å anse som en forsenkning, og at dette ikke er vurdert som godt synlig bak frontruten.», fortsetter begrunnelsen.

Les også:Dugnadsbot er ulovlig

Betyr «godt synlig». – Jeg måtte jo finne ut hva «kvalifisert synlighet» og «forsenkning» betyr, forteller Tone, som tok kontakt med sekretæriatet for svar.

Svar fikk hun – uten at det dempet frustrasjonen:

«Med kvalifisert synlig menes at den skal være godt synlig. [...] Deres plassering strider dessverre mot hva nemnda anser som «godt synlig». Det er dessverre ingen ankemulighet hos oss», svarer en saksbehandler i en epost 18. oktober, og legger ved et bilde av en bil tatt forfra som eksempel på godkjent synsvinkel.

Feil synsvinkel. Dagen etter forklarer samme saksbehandler at «forsenking» er det samme som «fordypning» i dashbordet, som gjør at billetten da ikke blir synlig hvis man stiller seg rett foran bilen.

Tone sier hun forstår bedre hva nemnda mener, uten at boten og avslaget føles noe mindre urimelig:

– Parkeringsvakten så jo billetten straks han tok noen skritt nærmere frontruten. Han gikk til og med rundt hele bilen og tok bilder, og da er det umulig å ikke se lappen som ligger der. Men så velger de altså å legge vekt på en vinkel hvor den ikke er synlig nok. Det er helt hårreisende, mener Tone.

Q-Park besvarte ikke Dine Pengers henvendelser onsdag ettermiddag.

Må gå rettens vei. Avslaget fra Parkeringsklagenemnda kan ikke ankes. Dersom Tone vil ta saken videre, må hun derfor bestride betalingskravet og møte Q-Park i retten.

– Orker du å kjempe mer nå?

– Ja, jeg vil prøve. Jeg synes ikke det går an at Parkeringsklagenemnda har en egen definisjon for hva som er «godt synlig» som vanlige mennesker ikke aner noe om.

Har du opplevd noe lignende? Da ønsker vi å snakke med deg. Ta kontakt med vår journalist!

Parkeringsklagenemnda: Saken var et opplagt avslag

Sekretariatsleder Elin Greiff sier parkeringsvakter står fritt til å gi bot selv om de ser en gyldig billett, så lenge billetten ikke er synlig i bildet de knipser når de står foran frontruten. Men hun skulle gjerne sett at de lot være.

– Når selskapene skal dokumentere for oss at billetten ikke er synlig, så er det bilde tatt av frontruten foran bilen som gjelder. Så lenge de kan vise til en slik dokumentasjon, ligger det utenfor nemndas mandat å utøve skjønn, sier Greiff til Dine Penger.

Derfor ble heller ikke Tones sak sendt videre til behandling i nemnda, påpeker hun:

Elin Greiff, sekretariatsleder for Parkeringsklagenemnda.

– Denne saken ble vurdert som et opplagt avslag i sekretariatet basert på lignende saker.

– Det er greit med bot selv om billetten ligger synlig i frontruten?

– Parkeringsvaktene skal sikre bevis for at billetten ikke var godt synlig gjennom frontruten, og trenger derfor juridisk sett ikke å gå til sidevinduet eller ta en runde rundt bilen for å få øye på billetten, forklarer Greiff.

Hun påpeker at nemnda igjennom sin lange praksis har tolket hva som er godt nok synlig og ikke, og at de gir medhold hvis de finner det bevist at billetten lå godt synlig bak frontruten når klager fikk bot.

– Å legge billetten i en grop på dashbordet er et typisk forhold hvor den da ikke er godt nok synlig forfra, avhengig av dybden på gropen.

– Men det tar vel ikke så lang tid å gå bort til bilen og få øye på billetten?

– Nei, og parkeringsselskapene sier at de pleier å ta en ekstra titt rundt bilen. Jeg synes ikke de bør ilegge kontrollavgift hvis de ser en gyldig billett, men dette er en vurdering som blir opp til selskapene selv, sier sekretariatslederen.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Fikk bot med gyldig p-billett i frontruten – klagen avslått: Står i kø for å kjempe for Tone (68)

  2. P-billetten var ikke «kvalifisert synlig» – fikk bot: Nå blir det rettssak mellom Tone (68) og Q-Park

  3. Nordmenns skrekkmøter med parkeringsselskapene: Slik får vi bot med gyldig p-billett

  4. Parkeringsklagenemnda: Synlighets-dom kan få betydning for flere klagesaker

  5. P-vakten mente denne billetten ikke var synlig, nå har Tone (69) vunnet i retten